Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چین: برای ثبات افغانستان بی‌شائبه تلاش می‌کنیم

لی شانگفو، وزیر دفاع چین گفته است که بی‌جینگ به تلاش‌های خود برای پایان بخشیدن به هرج و مرج و بازگرداندن ثبات در افغانستان بدون مداخله در امور داخلی این کشور، ادامه می‌دهد.

وزیر دفاع چین که در نشست امنیتی شانگری‌لا در سنگاپور صحبت می‌کرد، آمار داده است که بی‌جینگ نزدیک به پنجاه میلیون دالر تااکنون به افغانستان کمک کرده است.

این مقام نظامی چین افزوده است که بی‌جینگ، هماهنگی‌ در سطح جهانی را در پیوند به مساله‌ی افغانستان آغاز کرده است.

لی شانگفو در این نشست گفته است: «در مورد مساله‌ی افغانستان، چین ابتکار هماهنگی بین‌المللی را آغاز کرده است. برخی نشست‌های مربوط به افغانستان را یا میزبانی و یا در آن شرکت کرده است. ما همواره موضع چین در قبال مساله افغانستان را اعلام کرده‌ایم. ما به تلاش‌های خود برای پایان دادن به نابسامانی‌ها و بازگرداندن ثبات در افغانستان ادامه خواهیم داد، البته بدون این‌که در امور داخلی این کشور مداخله کنیم.»

از سویی‌هم، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی اما بر اقدام‌های عملی چین در برابر افغانستان تاکید می‌کند.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «ما می‌خواهیم که این پالیسی دوام کند تا ثبات و امنیت که در افغانستان داریم، بخاطر منطقه هم مهم است. باید کشورهای منطقه و کشورهای نزدیک اهمیت این را درک کنند و امارت اسلامی افغانستان و افغانستان را حمایت کنند.»

برخی از آگاهان سیاسی به این باورند که چین خواهان حکومت‌داری مدرن و فراگیر در افغانستان است.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «چین در افغانستان حکومت همه‌شمول می‌خواهد و حکومت مدرن‌تر می‌خواهد. به این شکل چین فکر می‌کند که افغانستان با ثبات می‌شود.»

توریالی زازی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «چین در افغانستان اهداف اقتصادی و سیاسی دارد، اما چین هیچ‌گاهی کاری را نمی‌کند که به نفع‌اش نباشد.»

شی جن‌پینگ، رییس جمهور چین پیش از این در نشست "چین و آسیای مرکزی" در شهر شیان این کشور گفته است که با نقش هماهنگی میان کشورهای همسایه افغانستان به آوردن صلح و بازسازی به گونه مشترک در این کشور، متعهد است.

چین: برای ثبات افغانستان بی‌شائبه تلاش می‌کنیم

از سویی‌هم، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی اما بر اقدام‌های عملی چین در برابر افغانستان تاکید می‌کند.

تصویر بندانگشتی

لی شانگفو، وزیر دفاع چین گفته است که بی‌جینگ به تلاش‌های خود برای پایان بخشیدن به هرج و مرج و بازگرداندن ثبات در افغانستان بدون مداخله در امور داخلی این کشور، ادامه می‌دهد.

وزیر دفاع چین که در نشست امنیتی شانگری‌لا در سنگاپور صحبت می‌کرد، آمار داده است که بی‌جینگ نزدیک به پنجاه میلیون دالر تااکنون به افغانستان کمک کرده است.

این مقام نظامی چین افزوده است که بی‌جینگ، هماهنگی‌ در سطح جهانی را در پیوند به مساله‌ی افغانستان آغاز کرده است.

لی شانگفو در این نشست گفته است: «در مورد مساله‌ی افغانستان، چین ابتکار هماهنگی بین‌المللی را آغاز کرده است. برخی نشست‌های مربوط به افغانستان را یا میزبانی و یا در آن شرکت کرده است. ما همواره موضع چین در قبال مساله افغانستان را اعلام کرده‌ایم. ما به تلاش‌های خود برای پایان دادن به نابسامانی‌ها و بازگرداندن ثبات در افغانستان ادامه خواهیم داد، البته بدون این‌که در امور داخلی این کشور مداخله کنیم.»

از سویی‌هم، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی اما بر اقدام‌های عملی چین در برابر افغانستان تاکید می‌کند.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «ما می‌خواهیم که این پالیسی دوام کند تا ثبات و امنیت که در افغانستان داریم، بخاطر منطقه هم مهم است. باید کشورهای منطقه و کشورهای نزدیک اهمیت این را درک کنند و امارت اسلامی افغانستان و افغانستان را حمایت کنند.»

برخی از آگاهان سیاسی به این باورند که چین خواهان حکومت‌داری مدرن و فراگیر در افغانستان است.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «چین در افغانستان حکومت همه‌شمول می‌خواهد و حکومت مدرن‌تر می‌خواهد. به این شکل چین فکر می‌کند که افغانستان با ثبات می‌شود.»

توریالی زازی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «چین در افغانستان اهداف اقتصادی و سیاسی دارد، اما چین هیچ‌گاهی کاری را نمی‌کند که به نفع‌اش نباشد.»

شی جن‌پینگ، رییس جمهور چین پیش از این در نشست "چین و آسیای مرکزی" در شهر شیان این کشور گفته است که با نقش هماهنگی میان کشورهای همسایه افغانستان به آوردن صلح و بازسازی به گونه مشترک در این کشور، متعهد است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره