Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان ملل: بیش از ۱۵ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک فوری‌اند

همزمان با روز جهانی مصوونیت غذایی، سازمان ملل متحد می‌گوید که بیش از پانزده میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بی درنگ غذایی نیاز دارند.

فلیپ کروف، مسوول ارتباطات برنامه جهانی خوراک می‌گوید که از میان این پانزده میلیون که با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو هستند، ۲ اعشاریه ۸ میلیون تن بی درنگ به کمک‌های غذایی نیاز دارند.

فلیپ کروف گفته است: «در حال حاضر، تخمین زده می‌شود که بیش از ۱۵ میلیون تن در سراسر افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو هستند که از این میان ۲ اعشاریه ۸ میلیون تن بی درنگ به کمک‌های غذایی نیازمند اند. برنامه جهانی خوراک و شرکای آن توانستند در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۲۳ میلیون تن کمک‌های غذایی ارائه کنند. کمک‌های ما در ۱۸ ماه گذشته توانسته است از یک فاجعه انسانی در افغانستان جلوگیری کند.»

روز جهانی مصوونیت غذایی در حالی فرا رسیده است که هزاران خانواده در افغانستان روزانه غذای کافی برای خوردن ندارند.

خانواده ماه جبین نمونه‌ی از این دسته خانواده‌هاست. ماه جبین با صفاکاری در خانه‌های مردم، خانواده‌ی هفت نفری خود را سرپرستی می‌کند.

ماه جبین به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «وقت‌های شده که نان شب را خوردیم و به صبح حیران ماندیم. گاهی مجبور می‌شوم که نان را از صبح به چاشت نگاه کنم تا اطفال بخورند و صدای شان را کسی نشود.»

فضل، نیازمند، چنین می‌گوید: «وقتی شده که شب خوردیم، به صبح پول نبود که برای فرزندانم نان پخته کنم. هیچ چیز نداریم و چیزی هم پیدا نمی‌شود. خودم بی‌کارم.»

از سویی‌هم، وزارت اقتصاد به این باور است که تمامی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای چرخش اقتصادی و ناامنی غذایی سودمند است.

عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «در صورتی‌که جامعه جهانی به هدف کاهش فقر، ایجاد فرصت‌های کاری از طریق برنامه‌های انکشافی تمرکز شان را به سکتورهای اشتغال‌زایی و تولیدی نمایند، برای بهبود وضعیت اقتصادی هموطنان عزیز ما موثریت بیش‌تر خواهد داشت.»

در همین حال، وزرات مالیه از امضای یک قرارداد به ارزش هشت اعشاریه یک میلیون دالر با بانک انکشافی اسلامی در بخش‌های مصوونیت غذایی، آب آشامیدنی، صحت و دیگر بخش‌ها در افغانستان کمک می‌کند.

چندی پیش برنامه جهانی خوراک و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد همچنان از ناامنی شدید غذایی در ۲۲ کشور به شمول افغانستان تا ماه نوامبر سال روان هشدار داده‌ بودند.

سازمان ملل: بیش از ۱۵ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک فوری‌اند

فلیپ کروف، مسوول ارتباطات برنامه جهانی خوراک می‌گوید که از میان این پانزده میلیون که با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو هستند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با روز جهانی مصوونیت غذایی، سازمان ملل متحد می‌گوید که بیش از پانزده میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بی درنگ غذایی نیاز دارند.

فلیپ کروف، مسوول ارتباطات برنامه جهانی خوراک می‌گوید که از میان این پانزده میلیون که با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو هستند، ۲ اعشاریه ۸ میلیون تن بی درنگ به کمک‌های غذایی نیاز دارند.

فلیپ کروف گفته است: «در حال حاضر، تخمین زده می‌شود که بیش از ۱۵ میلیون تن در سراسر افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو هستند که از این میان ۲ اعشاریه ۸ میلیون تن بی درنگ به کمک‌های غذایی نیازمند اند. برنامه جهانی خوراک و شرکای آن توانستند در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۲۳ میلیون تن کمک‌های غذایی ارائه کنند. کمک‌های ما در ۱۸ ماه گذشته توانسته است از یک فاجعه انسانی در افغانستان جلوگیری کند.»

روز جهانی مصوونیت غذایی در حالی فرا رسیده است که هزاران خانواده در افغانستان روزانه غذای کافی برای خوردن ندارند.

خانواده ماه جبین نمونه‌ی از این دسته خانواده‌هاست. ماه جبین با صفاکاری در خانه‌های مردم، خانواده‌ی هفت نفری خود را سرپرستی می‌کند.

ماه جبین به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «وقت‌های شده که نان شب را خوردیم و به صبح حیران ماندیم. گاهی مجبور می‌شوم که نان را از صبح به چاشت نگاه کنم تا اطفال بخورند و صدای شان را کسی نشود.»

فضل، نیازمند، چنین می‌گوید: «وقتی شده که شب خوردیم، به صبح پول نبود که برای فرزندانم نان پخته کنم. هیچ چیز نداریم و چیزی هم پیدا نمی‌شود. خودم بی‌کارم.»

از سویی‌هم، وزارت اقتصاد به این باور است که تمامی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای چرخش اقتصادی و ناامنی غذایی سودمند است.

عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «در صورتی‌که جامعه جهانی به هدف کاهش فقر، ایجاد فرصت‌های کاری از طریق برنامه‌های انکشافی تمرکز شان را به سکتورهای اشتغال‌زایی و تولیدی نمایند، برای بهبود وضعیت اقتصادی هموطنان عزیز ما موثریت بیش‌تر خواهد داشت.»

در همین حال، وزرات مالیه از امضای یک قرارداد به ارزش هشت اعشاریه یک میلیون دالر با بانک انکشافی اسلامی در بخش‌های مصوونیت غذایی، آب آشامیدنی، صحت و دیگر بخش‌ها در افغانستان کمک می‌کند.

چندی پیش برنامه جهانی خوراک و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد همچنان از ناامنی شدید غذایی در ۲۲ کشور به شمول افغانستان تا ماه نوامبر سال روان هشدار داده‌ بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره