Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی ملل متحد از احتمال ممنوعیت فعالیت نهادهای جهانی در بخش آموزش

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، تصمیم درباره ممنوعیت فعالیت نهادهای جهانی در بخش آموزش را گام وحشتناک می‌داند.

آقای دوجاریک در یک نشست خبری می‌گوید که اگر این نهاد‌ها منحل ساخته شوند، دختران و جوانان از آن سخت آسیب خواهند دید.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت: «به یقین که در این باره نگرانی‌های شدیدی ابراز شده‌اند و اگر این کار انجام شود، یک گام وحشتناک برای برگشت مردم افغانستان به عقب، به ویژه برای زنان، دختران، جوانان و آینده‌ی این کشور خواهد بود.»

ثریا پیکان، فعال عرصه حقوق بانوان، گفت: «بسته ماندن مکتب‌های دختران و این بار بسته شدن نهادهای خصوصی در عرصه تعلیم تربیه، این‌ها همه موضوعاتی است که مشکلات رشد تعلیم تربیه را در افغانستان بطی کرده و عقب می‌برد.»

استفان دوجاریک می‌افزاید که سازمان ملل متحد برای دریافت جزییات بیش‌تر درباره این مساله با مقام‌های حاکم در افغانستان در تماس است.

او از حکومت سرپرست می‌خواهد که حق آموزش را برای کودکان و جوانان در افغانستان فراهم بسازد.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره گفت: «همکاران ما در کابل برای دریافت جزییات بیش‌تر با مقام‌های حاکم در این کشور در تماس هستند و تا هنوز چیزی به گونه رسمی و کتبی دریافت نشده است. پیام ما به گونه‌ی مستقیم به مقام‌های حاکم این است که هر شخص حق دارد که به آموزش دسترسی داشته باشد و ما می‌خواهیم مطمین شویم که حاکمان دسترسی به آموزش کودکان و جوانان را تضمین کنند.»

در همین حال، سخنگوی امارت اسلامی با آن‌که این مساله را تایید و یا رد نمی‌کند، اما می‌گوید که مردم افغانستان نیاز به همکاری در زمینه‌های گونه‌گون به ویژه آموزش دارند؛ اما این فعالیت‌ها باید در هماهنگی با امارت اسلامی انجام شوند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «مردم افغانستان نیاز به همکاری در عرصه‌های مختلف دارند به ویژه در بخش آموزش؛ ولی استقلال مردم افغانستان هم باید در نظر گرفته شود، ارزش‌های اسلامی و منافع ملی افغانستان هم در نظر گرفته شود و این همکاری‌ها با حکومت یکجا تنظیم شود تا موثریت بیش‌تر باشد.»

روز پیش صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل یا یونیسف نیز گفته است که اگر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی در بخش آموزش متوقف شوند، بیش از ۵۰۰ هزار کودک به شمول ۳۰۰ هزار دختر از آموزش به دور خواهند ماند.

نگرانی ملل متحد از احتمال ممنوعیت فعالیت نهادهای جهانی در بخش آموزش

آقای دوجاریک در یک نشست خبری می‌گوید که اگر این نهاد‌ها منحل ساخته شوند، دختران و جوانان از آن سخت آسیب خواهند دید.

تصویر بندانگشتی

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، تصمیم درباره ممنوعیت فعالیت نهادهای جهانی در بخش آموزش را گام وحشتناک می‌داند.

آقای دوجاریک در یک نشست خبری می‌گوید که اگر این نهاد‌ها منحل ساخته شوند، دختران و جوانان از آن سخت آسیب خواهند دید.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت: «به یقین که در این باره نگرانی‌های شدیدی ابراز شده‌اند و اگر این کار انجام شود، یک گام وحشتناک برای برگشت مردم افغانستان به عقب، به ویژه برای زنان، دختران، جوانان و آینده‌ی این کشور خواهد بود.»

ثریا پیکان، فعال عرصه حقوق بانوان، گفت: «بسته ماندن مکتب‌های دختران و این بار بسته شدن نهادهای خصوصی در عرصه تعلیم تربیه، این‌ها همه موضوعاتی است که مشکلات رشد تعلیم تربیه را در افغانستان بطی کرده و عقب می‌برد.»

استفان دوجاریک می‌افزاید که سازمان ملل متحد برای دریافت جزییات بیش‌تر درباره این مساله با مقام‌های حاکم در افغانستان در تماس است.

او از حکومت سرپرست می‌خواهد که حق آموزش را برای کودکان و جوانان در افغانستان فراهم بسازد.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره گفت: «همکاران ما در کابل برای دریافت جزییات بیش‌تر با مقام‌های حاکم در این کشور در تماس هستند و تا هنوز چیزی به گونه رسمی و کتبی دریافت نشده است. پیام ما به گونه‌ی مستقیم به مقام‌های حاکم این است که هر شخص حق دارد که به آموزش دسترسی داشته باشد و ما می‌خواهیم مطمین شویم که حاکمان دسترسی به آموزش کودکان و جوانان را تضمین کنند.»

در همین حال، سخنگوی امارت اسلامی با آن‌که این مساله را تایید و یا رد نمی‌کند، اما می‌گوید که مردم افغانستان نیاز به همکاری در زمینه‌های گونه‌گون به ویژه آموزش دارند؛ اما این فعالیت‌ها باید در هماهنگی با امارت اسلامی انجام شوند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «مردم افغانستان نیاز به همکاری در عرصه‌های مختلف دارند به ویژه در بخش آموزش؛ ولی استقلال مردم افغانستان هم باید در نظر گرفته شود، ارزش‌های اسلامی و منافع ملی افغانستان هم در نظر گرفته شود و این همکاری‌ها با حکومت یکجا تنظیم شود تا موثریت بیش‌تر باشد.»

روز پیش صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل یا یونیسف نیز گفته است که اگر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی در بخش آموزش متوقف شوند، بیش از ۵۰۰ هزار کودک به شمول ۳۰۰ هزار دختر از آموزش به دور خواهند ماند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره