Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار توماس وست با رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی

توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان، در دیدار با حاجی عبیدالله صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، درباره موضوعات گونه‌گون از جمله چالش‌های فراه‌راه کار بازرگانان گفت‌وگو کرده است.

حاجی عبیدالله صدرخیل می‌گوید که در این دیدار، درباره بازرگانان افغان و مشکلات مردم افغانستان گفت‌وگو شده است و هردو جانب بر کار مشترک از بهر حل چالش‌های فرا‌راه مردم افغانستان توافق کردند.

آقای صدرخیل در این باره گفت: «روی این مشکلات با او صحبت کردم و او به من اطمینان داد که روی آن کار خواهیم کرد تا برای شان راه‌حل پیدا کنیم تا تاجرانی افغانستان که با این مشکلات روبه‌رو استند حل شوند و به تجارت شان ادامه بدهند.»

از سویی هم، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که در دیدارهای مقام‌های امریکایی باید واقعیت‌های موجود در افغانستان به باد فراموشی سپرده نشوند.

ذبیح‌الله مجاهد می‌افزاید که حکومت سرپرست افغانستان خواهان روابط نیک با تمامی کشورهای جهان به ویژه با امریکا است و از این کشورها خواسته است که در بخش‌های اقتصادی و دیپلوماتیک افغانستان را یاری رسانند.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «توماس وست سفرهای را که آغاز کرده باید متفاوت از دیگر سفرها باشد، به این معنی که مثمر باشد، نتیجه درست و روشنی هم برای افغانستان هم برای امریکا داشته باشد.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که باید به چالش‌های بازرگانان در افغانستان نیز رسیده‌گی شود.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «جامعه جهانی و تمام دنیا باید در بازسازی، صنعت و در آن بخش‌های اقتصادی افغانستان کمک بکند که برای آن فرصت‌های لازم در داخل افغانستان وجود داشته باشد.»

پیش از این توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، با انور قرقاش، مشاور رییس دولت امارات متحده عربی، در دبی دیدار و روی منافع مشترک امریکا و امارات در افغانستان، گفت‌وگو کرد است.

دیدار توماس وست با رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی

از سویی هم، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که در دیدارهای مقام‌های امریکایی باید واقعیت‌های موجود در افغانستان به باد فراموشی سپرده نشوند.

تصویر بندانگشتی

توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان، در دیدار با حاجی عبیدالله صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، درباره موضوعات گونه‌گون از جمله چالش‌های فراه‌راه کار بازرگانان گفت‌وگو کرده است.

حاجی عبیدالله صدرخیل می‌گوید که در این دیدار، درباره بازرگانان افغان و مشکلات مردم افغانستان گفت‌وگو شده است و هردو جانب بر کار مشترک از بهر حل چالش‌های فرا‌راه مردم افغانستان توافق کردند.

آقای صدرخیل در این باره گفت: «روی این مشکلات با او صحبت کردم و او به من اطمینان داد که روی آن کار خواهیم کرد تا برای شان راه‌حل پیدا کنیم تا تاجرانی افغانستان که با این مشکلات روبه‌رو استند حل شوند و به تجارت شان ادامه بدهند.»

از سویی هم، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که در دیدارهای مقام‌های امریکایی باید واقعیت‌های موجود در افغانستان به باد فراموشی سپرده نشوند.

ذبیح‌الله مجاهد می‌افزاید که حکومت سرپرست افغانستان خواهان روابط نیک با تمامی کشورهای جهان به ویژه با امریکا است و از این کشورها خواسته است که در بخش‌های اقتصادی و دیپلوماتیک افغانستان را یاری رسانند.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «توماس وست سفرهای را که آغاز کرده باید متفاوت از دیگر سفرها باشد، به این معنی که مثمر باشد، نتیجه درست و روشنی هم برای افغانستان هم برای امریکا داشته باشد.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که باید به چالش‌های بازرگانان در افغانستان نیز رسیده‌گی شود.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «جامعه جهانی و تمام دنیا باید در بازسازی، صنعت و در آن بخش‌های اقتصادی افغانستان کمک بکند که برای آن فرصت‌های لازم در داخل افغانستان وجود داشته باشد.»

پیش از این توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، با انور قرقاش، مشاور رییس دولت امارات متحده عربی، در دبی دیدار و روی منافع مشترک امریکا و امارات در افغانستان، گفت‌وگو کرد است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره