Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کاهش حضور مردم در پارک‌های تفریحی در کابل

مسوولان برخی از پارک‌های تفریحی در کابل می‌گویند که پس از وضع برخی محدودیت‌ها از سوی حکومت سرپرست، حضور مردم در پارک‌های تفریحی به‌گونه‌ی چشم‌گیری کاهش یافته است.

به گفته‌ی مسوولان، کاهش حضور مردم در پارک‌ها سبب شده است تا آنان هزینه‌های داخلی پارک‌ها را نیز بدست آورده نتوانند.

حبیب الله زازی، رییس پارک حبیب الله زازی، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «قبلآ روزهای جمعه از سیزده تا پانزده هزار بازدیدکننده می‌آمدند، اما در حال حاضر در حدود ۳۰۰ نفر به پارک می‌آیند. دلیل کم‌رنگ شدن بازدیدکنندگان این است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر محدودیت‌ها را وضع کرده است.»

همزمان با این، بازدیدکنندگانی که به این پارک آمده‌اند، بر ایجاد بیش‌تر مکان‌های تفریحی تاکید می‌کنند. بازدیدکنندگان می‌گویند که محدودیت‌ها بر حضور مردم در پارک‌ها، بایدبرداشته شوند.

هدایت الله، بازدیدکننده، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «نسبت به سال‌های دیگر تعداد بازدیدکننده‌گان کم‌تر شده است. یک سوم گردشگران که سال‌‎های گذشته می‌آمدند، حالا نمی‌آیند.»

در این میان، برخی از مالکان رستورانت‌ها نیز می‌گویند که کاروبار آنان نیز در مقایسه با گذشته کم رونق شده است.

زین الله، مسوول یک رستورانت، گفت: «کارها به طور کلی ضعیف شده است. به ویژه کار رستورانت و دکان‌ها در پارک‌ها. هرچه بازدیدکنندگان بیش‌تری به پارک بیایند، کار ما بهتر می‌شود.»

محمد عمر، آشپز رستورانت، می‌گوید: «در سرتاسر افغانستان مانند سال‌های گذشته کار و بار وجود ندارد و تحولات اخیر در کشور بر کاروبار مردم تاثیر گذاشته است.»

پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر در نخستین فرمان رفتن زنان به پارک‌ها و محلات تفریحی را برای سه روز در هفته اجازه داد بود؛ اما پس از آن رفتن زنان به پارک‌های تفریحی به‌گونه‌ی کامل ممنوع قرار داده شد.

کاهش حضور مردم در پارک‌های تفریحی در کابل

به گفته‌ی مسوولان، کاهش حضور مردم در پارک‌ها سبب شده است تا آنان هزینه‌های داخلی پارک‌ها را نیز بدست آورده نتوانند.

Thumbnail

مسوولان برخی از پارک‌های تفریحی در کابل می‌گویند که پس از وضع برخی محدودیت‌ها از سوی حکومت سرپرست، حضور مردم در پارک‌های تفریحی به‌گونه‌ی چشم‌گیری کاهش یافته است.

به گفته‌ی مسوولان، کاهش حضور مردم در پارک‌ها سبب شده است تا آنان هزینه‌های داخلی پارک‌ها را نیز بدست آورده نتوانند.

حبیب الله زازی، رییس پارک حبیب الله زازی، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «قبلآ روزهای جمعه از سیزده تا پانزده هزار بازدیدکننده می‌آمدند، اما در حال حاضر در حدود ۳۰۰ نفر به پارک می‌آیند. دلیل کم‌رنگ شدن بازدیدکنندگان این است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر محدودیت‌ها را وضع کرده است.»

همزمان با این، بازدیدکنندگانی که به این پارک آمده‌اند، بر ایجاد بیش‌تر مکان‌های تفریحی تاکید می‌کنند. بازدیدکنندگان می‌گویند که محدودیت‌ها بر حضور مردم در پارک‌ها، بایدبرداشته شوند.

هدایت الله، بازدیدکننده، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «نسبت به سال‌های دیگر تعداد بازدیدکننده‌گان کم‌تر شده است. یک سوم گردشگران که سال‌‎های گذشته می‌آمدند، حالا نمی‌آیند.»

در این میان، برخی از مالکان رستورانت‌ها نیز می‌گویند که کاروبار آنان نیز در مقایسه با گذشته کم رونق شده است.

زین الله، مسوول یک رستورانت، گفت: «کارها به طور کلی ضعیف شده است. به ویژه کار رستورانت و دکان‌ها در پارک‌ها. هرچه بازدیدکنندگان بیش‌تری به پارک بیایند، کار ما بهتر می‌شود.»

محمد عمر، آشپز رستورانت، می‌گوید: «در سرتاسر افغانستان مانند سال‌های گذشته کار و بار وجود ندارد و تحولات اخیر در کشور بر کاروبار مردم تاثیر گذاشته است.»

پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر در نخستین فرمان رفتن زنان به پارک‌ها و محلات تفریحی را برای سه روز در هفته اجازه داد بود؛ اما پس از آن رفتن زنان به پارک‌های تفریحی به‌گونه‌ی کامل ممنوع قرار داده شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره