Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ناچاری و بی‌کاری؛ جوانانی که به مهاجرت غیرقانونی می‌پردازند

شماری از جوانان در کابل به طلوع‌نیوز می‌گویند که همزمان با بلند رفتن سطح بی‌کاری در کشور، جوانان ناگزیر راه مهاجرت‌ غیرقانونی را در پیش می‌گیرند.

جوانان می‌گویند که پیدا کردن هزینه زندگی در اوضاع کنونی سخت‌تر شده و از همین‌رو ناگزیر اند به کشورهای همسایه و یا دورتر بروند.

ابوبکر باشنده اصلی ولایت لغمان و سرپرست یک خانواده نه نفری است. او تصمیم گرفته است که به‌گونه‌ی غیرقانونی به ایران برود.

ابوبکر به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «من ایران می‌روم برای مزدوری و کار می‌رویم من صنف ۱۲ مکتب استم و حالا مکتب را رها کرده ام.»

جوانانی که حالا از فقر به ستوه آمده‌اند، از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه کار و تحصیل را برای آنان فراهم کند.

ایمل، باشنده ولایت ننگرهار، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «بی کاری است و کار و بار نیست و مجبور استیم می‌رویم آن طرف و سفر می‌کنیم.»

عبدالعلی، باشنده کابل، می‌گوید:  «خواست ما از حکومت فعلی افغانستان همین است که زمینه کار را برای ما جوانان و نسل تحصیل کرده فراهم بکند تا جوانان مجبور به رفتن به خارج نشوند.»

همزمان، وزارت اقتصاد می‌گوید که پروژه‌های بزرگ اقتصادی را برای کاهش فقر در کشور روی دست دارد که با عملی شدن این پروژه‌ها برای صدها جوان زمینه کار فراهم می‌شود.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت:  «برای کاهش فقر تقویت صنایع کوچک و متوسط، فعال سازی پروژه‎های نیمه تمام و پروژه‌های انکشافی و توسعه‌یی و همچنان راه اندازی پروزه‌های کلان اقتصادی در دستور کار ما قرار دارد.»

 گزارش‌ها می‌رسانند که روزانه صدها تن به علت‌های‌ گوناگون از جمله اقتصادی، راهی مسیرهای قاچاق می‌شوند؛ مسیرهای که دشوارگذر است و خطرآفرین.

ناچاری و بی‌کاری؛ جوانانی که به مهاجرت غیرقانونی می‌پردازند

جوانانی که حالا از فقر به ستوه آمده‌اند، از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه کار و تحصیل را برای آنان فراهم کند.

تصویر بندانگشتی

شماری از جوانان در کابل به طلوع‌نیوز می‌گویند که همزمان با بلند رفتن سطح بی‌کاری در کشور، جوانان ناگزیر راه مهاجرت‌ غیرقانونی را در پیش می‌گیرند.

جوانان می‌گویند که پیدا کردن هزینه زندگی در اوضاع کنونی سخت‌تر شده و از همین‌رو ناگزیر اند به کشورهای همسایه و یا دورتر بروند.

ابوبکر باشنده اصلی ولایت لغمان و سرپرست یک خانواده نه نفری است. او تصمیم گرفته است که به‌گونه‌ی غیرقانونی به ایران برود.

ابوبکر به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «من ایران می‌روم برای مزدوری و کار می‌رویم من صنف ۱۲ مکتب استم و حالا مکتب را رها کرده ام.»

جوانانی که حالا از فقر به ستوه آمده‌اند، از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه کار و تحصیل را برای آنان فراهم کند.

ایمل، باشنده ولایت ننگرهار، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «بی کاری است و کار و بار نیست و مجبور استیم می‌رویم آن طرف و سفر می‌کنیم.»

عبدالعلی، باشنده کابل، می‌گوید:  «خواست ما از حکومت فعلی افغانستان همین است که زمینه کار را برای ما جوانان و نسل تحصیل کرده فراهم بکند تا جوانان مجبور به رفتن به خارج نشوند.»

همزمان، وزارت اقتصاد می‌گوید که پروژه‌های بزرگ اقتصادی را برای کاهش فقر در کشور روی دست دارد که با عملی شدن این پروژه‌ها برای صدها جوان زمینه کار فراهم می‌شود.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت:  «برای کاهش فقر تقویت صنایع کوچک و متوسط، فعال سازی پروژه‎های نیمه تمام و پروژه‌های انکشافی و توسعه‌یی و همچنان راه اندازی پروزه‌های کلان اقتصادی در دستور کار ما قرار دارد.»

 گزارش‌ها می‌رسانند که روزانه صدها تن به علت‌های‌ گوناگون از جمله اقتصادی، راهی مسیرهای قاچاق می‌شوند؛ مسیرهای که دشوارگذر است و خطرآفرین.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره