Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشندگان کابل: پول صرفیه برق‌ تا سه برابر افزایش یافته است

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که از چندی به اینسو پول صرفیه برق‌شان تا سه برابر افزایش یافته است.

آنان می‌گویند با آن‌که از انرژی برق کم‌تر کار می‌گیرند، اما با آن هم پول صرفیه در مقایسه با کار‌گیری‌شان از برق، بیش‌تر می‌آید.

اقبال یکی از د‌ها باشنده کابل است و از سه برابر شدن پول صرفیه برق خانه‌اش شکایت کرده و می گوید: «حالا ما مصرف را هم کم کرده‌ایم بل سه برابر آمده است مثلا نهایت بل که برای ما می‌امد ۸۰۰ افغانی حالا برای ما آمده ۲۷۰۰ افغانی بل برق ما موجود است.»

رفیع، باشنده کابل، گفت: «بل برق که می‌آمد یک دوره دو ماهه بود فعلا بل برق ما که آمده ۱۰ هزار افغانی آمده.»

حارث، باشنده دیگر کابل، گفت: «یک وقت بود چهار الی پنج ماه ۱۰۰۰ می‌شد حالا در یک ماه ۲۰۰۰ می‌آید.»

از سویی هم، ریاست برشنای کابل در هنگام گشایش یک مرکز خدمات مشتریان می‌گوید این شکایت‌ها به آنان رسیده و تلاش می‌شود به آن رسیدگی شود.

حکمت الله آخندزاده، رییس شرکت برشنا، گفت: «گاه گاهی برای ما این شکایت‌ها آمده است اما نوعیت شکایت‌ها که است متفاوت است و لین‌های که است مشکلات موجود است که در برق یکی یک دیگر لین وصل کرده است.»

به گفته رییس شرکت برشنا، مرکز خدمات مشتریان این شرکت به هزینه ۳.۵ میلیون افغانی برای ایجاد سهولت به شهروندان در کابل ایجاد شده است.

حکمت الله آخندزاده، رییس شرکت برشنا، گفت: «۳ونیم میلیون مصرف این مکان پرداخت شده است برای مشتریان گنجایش این مکان در عین وقت ۱۰۰ مشتری است.»

عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، گفت: «در اینجا شکایت همه شنیده می‌شود و بر این اساس یک اقدام نیک است.»

ریاست شرکت برشنا همچنان از انتقال لابراتوار این ریاست از دهمزنگ کابل به داخل ریاست برشنا کابل برای چک میتر‌ها شهروندان خبرمی‌دهد.

باشندگان کابل: پول صرفیه برق‌ تا سه برابر افزایش یافته است

به گفته رییس شرکت برشنا، مرکز خدمات مشتریان این شرکت به هزینه ۳.۵ میلیون افغانی برای ایجاد سهولت به شهروندان در کابل ایجاد شده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که از چندی به اینسو پول صرفیه برق‌شان تا سه برابر افزایش یافته است.

آنان می‌گویند با آن‌که از انرژی برق کم‌تر کار می‌گیرند، اما با آن هم پول صرفیه در مقایسه با کار‌گیری‌شان از برق، بیش‌تر می‌آید.

اقبال یکی از د‌ها باشنده کابل است و از سه برابر شدن پول صرفیه برق خانه‌اش شکایت کرده و می گوید: «حالا ما مصرف را هم کم کرده‌ایم بل سه برابر آمده است مثلا نهایت بل که برای ما می‌امد ۸۰۰ افغانی حالا برای ما آمده ۲۷۰۰ افغانی بل برق ما موجود است.»

رفیع، باشنده کابل، گفت: «بل برق که می‌آمد یک دوره دو ماهه بود فعلا بل برق ما که آمده ۱۰ هزار افغانی آمده.»

حارث، باشنده دیگر کابل، گفت: «یک وقت بود چهار الی پنج ماه ۱۰۰۰ می‌شد حالا در یک ماه ۲۰۰۰ می‌آید.»

از سویی هم، ریاست برشنای کابل در هنگام گشایش یک مرکز خدمات مشتریان می‌گوید این شکایت‌ها به آنان رسیده و تلاش می‌شود به آن رسیدگی شود.

حکمت الله آخندزاده، رییس شرکت برشنا، گفت: «گاه گاهی برای ما این شکایت‌ها آمده است اما نوعیت شکایت‌ها که است متفاوت است و لین‌های که است مشکلات موجود است که در برق یکی یک دیگر لین وصل کرده است.»

به گفته رییس شرکت برشنا، مرکز خدمات مشتریان این شرکت به هزینه ۳.۵ میلیون افغانی برای ایجاد سهولت به شهروندان در کابل ایجاد شده است.

حکمت الله آخندزاده، رییس شرکت برشنا، گفت: «۳ونیم میلیون مصرف این مکان پرداخت شده است برای مشتریان گنجایش این مکان در عین وقت ۱۰۰ مشتری است.»

عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، گفت: «در اینجا شکایت همه شنیده می‌شود و بر این اساس یک اقدام نیک است.»

ریاست شرکت برشنا همچنان از انتقال لابراتوار این ریاست از دهمزنگ کابل به داخل ریاست برشنا کابل برای چک میتر‌ها شهروندان خبرمی‌دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره