Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دوام اعتراض بازنشسته‌گان؛ این حقوق چه زمانی پرداخت خواهد شد؟

شماری از بازنشسته‌گان بار دیگر از بهر پرداخت نشدن حقوق شان در برابر ریاست خزینه تقاعد در کابل دست به اعتراض زدند.

بازنشسته‌گان می‌گویند که با وجود وعده‌های پیهم حکومت سرپرست، نزدیک به دو سال می‌شود که حقوق شان پرداخت نشده و با چالش‌های جدی اقتصادی روبه‌رو اند.

جنت گل، بازنشسته، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «از این کرده مرگ ما خوب است. خداوند مرگ بدهد که از اولادهای خود بی غم شویم. چرا تقاعد ما را نمی‌دهد.»

عبدالخالق، یکی دیگر از بازنشسته‌گان، گفت: «ضرورت ما همین تقاعد است. امید به خدا (ج) و به همین تقاعد داریم. می‌گویند که امروز می‌دهیم، فردا می‌دهیم. هیچ دروازه‌ی نمانده است که ما سر خود را نزده باشیم.»

بازنشسته‌گان معترض از حکومت سرپرست می‌خواهند که هرچه زودتر حقوق آنان را پرداخت کند.

آمنه، از بسته‌گان فرد بازنشسته، گفت: «حق ما است. شوهرم به همی خاک و کشورش خدمت کرده بود و خواهش ما همین است که حق ما را بدهند.»

از سوی دیگر، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که طرزالعمل حقوق بازنشسته‌گان زیر بررسی قرار دارد و حقوق بازنشسته‌گان پرداخت خواهد شد.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «همین موضوع تحت بررسی می‌باشد و کمیسیون‌های که برشان تعیین شده بود، خلاص شده و تنها بخش دینی که باید معلوم شود، تحت تحقیق می‌باشد و نتیجه تا حال معلوم نیست. زمانی که نتیجه آمد انشاءالله در این مورد فیصله خواهد شد.»

این درحالی‌ست که پیش از این بازنشسته‌گان چندین بار برای به دست‌آوردن حقوق باز نشسته‌گی شان در کابل دست به اعتراض زده‌اند.

دوام اعتراض بازنشسته‌گان؛ این حقوق چه زمانی پرداخت خواهد شد؟

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که طرزالعمل حقوق بازنشسته‌گان زیر بررسی قرار دارد و حقوق بازنشسته‌گان پرداخت خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

شماری از بازنشسته‌گان بار دیگر از بهر پرداخت نشدن حقوق شان در برابر ریاست خزینه تقاعد در کابل دست به اعتراض زدند.

بازنشسته‌گان می‌گویند که با وجود وعده‌های پیهم حکومت سرپرست، نزدیک به دو سال می‌شود که حقوق شان پرداخت نشده و با چالش‌های جدی اقتصادی روبه‌رو اند.

جنت گل، بازنشسته، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «از این کرده مرگ ما خوب است. خداوند مرگ بدهد که از اولادهای خود بی غم شویم. چرا تقاعد ما را نمی‌دهد.»

عبدالخالق، یکی دیگر از بازنشسته‌گان، گفت: «ضرورت ما همین تقاعد است. امید به خدا (ج) و به همین تقاعد داریم. می‌گویند که امروز می‌دهیم، فردا می‌دهیم. هیچ دروازه‌ی نمانده است که ما سر خود را نزده باشیم.»

بازنشسته‌گان معترض از حکومت سرپرست می‌خواهند که هرچه زودتر حقوق آنان را پرداخت کند.

آمنه، از بسته‌گان فرد بازنشسته، گفت: «حق ما است. شوهرم به همی خاک و کشورش خدمت کرده بود و خواهش ما همین است که حق ما را بدهند.»

از سوی دیگر، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که طرزالعمل حقوق بازنشسته‌گان زیر بررسی قرار دارد و حقوق بازنشسته‌گان پرداخت خواهد شد.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «همین موضوع تحت بررسی می‌باشد و کمیسیون‌های که برشان تعیین شده بود، خلاص شده و تنها بخش دینی که باید معلوم شود، تحت تحقیق می‌باشد و نتیجه تا حال معلوم نیست. زمانی که نتیجه آمد انشاءالله در این مورد فیصله خواهد شد.»

این درحالی‌ست که پیش از این بازنشسته‌گان چندین بار برای به دست‌آوردن حقوق باز نشسته‌گی شان در کابل دست به اعتراض زده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره