Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت شهروندان از مشکلات در روند اخذ ویزه پاکستان

شماری از شهروندان کشور از آنچه‌که مشکلات در روند گرفتن ویزه پاکستان می‌دانند، شکایت دارند.

آنان می‌گویند با آنکه هفته‌ها و ماه‌ها منتظر می‌مانند، اما موفق به دریافت ویزه پاکستان نمی‌شوند.

به گفته آنان، ویزه پاکستان در بازار سیاه به بهای گران بفروش می‌رسد و آنان توان خرید آن را ندارند.

عبدالرشید، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «ما مریض داریم مریض ما آنجا می‌رود قاچاقی و قاچاقی که می‌روند نیم شان گرفته می‌شود و بندی می‌شوند از راه قاچاق که می‌روند این قسم مشکلات دارند. ما می‌خواهیم که ویزه بدهند ویزه اپلای می‌کنم بعد از چهار ماه خالی می‌آید و رد می‌شود.»

ادریس، باشنده دیگر کابل به طلوع‌نیوز گفت: «ویزه پاکستان بسیار سخت‌تر شده است و تقریبا کسانی که عاجل می‌گیرند برای آن‌ها یک هزار دالر تا دوازده صد دالر تمام می‌شود تقریبا در بیست و چهار ساعت.»

الوزی، باشنده کابل، گفت: «دو ماه پیش ما اپلای کردیم از پیشاور برای ما دعوت نامه آمده است از وزارت تجارت ما مکتوب آوردیم اما تا حال ویزه ما نامده.»

همزمان با این، شماری از شرکت‌های سیاحتی می‌گویند که نبود ویزه پاکستان به کاروبار آنان نیز اثرهای منفی گذاشته است.

نوریار، مسوول شرکت سیاحتی، گفت: «وقتی که یک کسی تقاضای ویزه می‌کند ویزه او بعد از دو ماه رد می‌شود باز دیگر او امید ندارد به خاطر ثبت ویزه چون او دو ماه صبر می‌کند و پولش برگشت ناپذیر است ۱۵ صد افغانی که ما می‌گیریم و آن هم می‌سوزد این کاروبار ما را کم ساخته است.»

فواد فرهمند، مسوول شرکت دیگر سیاحتی، گفت: «پنج تا ده روز زمان می‌برد که ویزه مریضی پاس می‌شد و فیصد صدور ویزه برای مردم خوب‌تر بود اما حالا یک ویزه مریضی در حدود ۲۵ تا ۳۰ روز زمان می‌برد.»

در همین حال، وزارت خارجه امارت اسلامی این مشکلات را می‌پذیرد، اما اطمینان می‌دهد که به چالش‌های شهروندان کشور در بخش گرفتن ویزه پاکستان رسیدگی می‌کند.

حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفت: «وزارت خارجه همواره کوشش می‌کند که به افغان‌ها هنگام سفر به پاکستان و دیگر کشورها سهولت‌ها ایجاد گردد تا افغان‌ها به کشورهای دیگر به گونه محفوظ سفر نماید.»

پس از سقوط نظام جمهوریت، بیش‌تر کشورها صدور ویزا به شهروندان کشور را متوقف کردند و تنها برخی از کشورها مانند ایران و پاکستان این روند را ادامه داده‌اند.

شکایت شهروندان از مشکلات در روند اخذ ویزه پاکستان

آنان می‌گویند با آنکه هفته‌ها و ماه‌ها منتظر می‌مانند، اما موفق به دریافت ویزه پاکستان نمی‌شوند.

تصویر بندانگشتی

شماری از شهروندان کشور از آنچه‌که مشکلات در روند گرفتن ویزه پاکستان می‌دانند، شکایت دارند.

آنان می‌گویند با آنکه هفته‌ها و ماه‌ها منتظر می‌مانند، اما موفق به دریافت ویزه پاکستان نمی‌شوند.

به گفته آنان، ویزه پاکستان در بازار سیاه به بهای گران بفروش می‌رسد و آنان توان خرید آن را ندارند.

عبدالرشید، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «ما مریض داریم مریض ما آنجا می‌رود قاچاقی و قاچاقی که می‌روند نیم شان گرفته می‌شود و بندی می‌شوند از راه قاچاق که می‌روند این قسم مشکلات دارند. ما می‌خواهیم که ویزه بدهند ویزه اپلای می‌کنم بعد از چهار ماه خالی می‌آید و رد می‌شود.»

ادریس، باشنده دیگر کابل به طلوع‌نیوز گفت: «ویزه پاکستان بسیار سخت‌تر شده است و تقریبا کسانی که عاجل می‌گیرند برای آن‌ها یک هزار دالر تا دوازده صد دالر تمام می‌شود تقریبا در بیست و چهار ساعت.»

الوزی، باشنده کابل، گفت: «دو ماه پیش ما اپلای کردیم از پیشاور برای ما دعوت نامه آمده است از وزارت تجارت ما مکتوب آوردیم اما تا حال ویزه ما نامده.»

همزمان با این، شماری از شرکت‌های سیاحتی می‌گویند که نبود ویزه پاکستان به کاروبار آنان نیز اثرهای منفی گذاشته است.

نوریار، مسوول شرکت سیاحتی، گفت: «وقتی که یک کسی تقاضای ویزه می‌کند ویزه او بعد از دو ماه رد می‌شود باز دیگر او امید ندارد به خاطر ثبت ویزه چون او دو ماه صبر می‌کند و پولش برگشت ناپذیر است ۱۵ صد افغانی که ما می‌گیریم و آن هم می‌سوزد این کاروبار ما را کم ساخته است.»

فواد فرهمند، مسوول شرکت دیگر سیاحتی، گفت: «پنج تا ده روز زمان می‌برد که ویزه مریضی پاس می‌شد و فیصد صدور ویزه برای مردم خوب‌تر بود اما حالا یک ویزه مریضی در حدود ۲۵ تا ۳۰ روز زمان می‌برد.»

در همین حال، وزارت خارجه امارت اسلامی این مشکلات را می‌پذیرد، اما اطمینان می‌دهد که به چالش‌های شهروندان کشور در بخش گرفتن ویزه پاکستان رسیدگی می‌کند.

حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفت: «وزارت خارجه همواره کوشش می‌کند که به افغان‌ها هنگام سفر به پاکستان و دیگر کشورها سهولت‌ها ایجاد گردد تا افغان‌ها به کشورهای دیگر به گونه محفوظ سفر نماید.»

پس از سقوط نظام جمهوریت، بیش‌تر کشورها صدور ویزا به شهروندان کشور را متوقف کردند و تنها برخی از کشورها مانند ایران و پاکستان این روند را ادامه داده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره