Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ساخت عینک و عصای هوشمند از سوی یک جوان در ننگرهار

یک جوان در ننگرهار، عینک و عصاچوب هوشمند برای نابینایان ساخته است.

به گفته او، این عینک و عصا به افراد نابینا کمک می‌کند تا هنگام روبه‌رو شدن با خطر، مسیر‌شان را تغیر بدهند.

بشیر احمد که دانشجو کمپیوتر ساینس است می‌گوید که از دوران مکتب این طرح را در ذهنش داشت، اما سرانجام توانست به آن‌چه که می‌خواست برسد.

بشیر احمد در این باره به طلوع‌نیوز، گفت: «من این را عملا می‌بینم، در پیش‌رو موانع است، این صدا می‌گوید که مسیر ات را تغییر بتی و من مسیر خود را تغییر می‌دهم و حرکت می‌کنم.»

این جوان همچنان گفته است که ساخت این دو وسیله نزدیک به سه هزارافغانی هزینه برداشته است و در آن حس‌گر، وسیله هدایت کنند، بطری و تار، به کار رفته است.

بشیر احمد به طلوع‌نیوز، گفت: «وقتی که ۳۰ الی ۳۵ سانتی متر به دیوار نزدیک شوم این عینک من را آگاه می‌سازد که مسیر ات را تغییر بتی.»

شماری از دوستان و نزدیکان بشیر احمد می‌گویند که پس از این ابتکار، آنان هم تلاش می‌کنند تا برای ساخت اینگونه وسایل، دست به کار شوند.

زبیر ستانکزی، دوست بشیراحمد، گفت: « من این را فکر نمی‌کردم که او به این زودی به هدف خود برسد و این عینک را به این زودی تکمیل کند.»

نورآغا نیک‌زاد، از نزدیکان بشیر احمد، گفت: «من هم تشویق شدم و من هم روی یک سیستم کار را آغاز کرده ام که به زودی کارش تمام خواهد شد و با بینندگان شریک اش خواهم کرد.»

از سویی دیگر، رییس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار برای این جوان مبتکر، وعده همکاری می‌دهد.

نور محمد حنیف، رییس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، گفت: «ما آن‌ها را تشویق می‌کنیم و به اداراتی آن‌ها را معرفی خواهیم کرد تا با آنان در این بخش به گونه کامل همکاری کنند.»

این در حالی است که پیش از این نیز شماری از جوانان در برخی از ولایت‌ها، ابتکار‌های کرده‌اند که از سوی مسوولان حکومت سرپرست، برای‌شان وعده‌های همکاری مالی نیز داده شده است.

ساخت عینک و عصای هوشمند از سوی یک جوان در ننگرهار

این جوان دانشجو می‌گوید که از دوران مکتب این طرح را در ذهنش داشت، اما سرانجام توانست به آن‌چه که می‌خواست برسد.

تصویر بندانگشتی

یک جوان در ننگرهار، عینک و عصاچوب هوشمند برای نابینایان ساخته است.

به گفته او، این عینک و عصا به افراد نابینا کمک می‌کند تا هنگام روبه‌رو شدن با خطر، مسیر‌شان را تغیر بدهند.

بشیر احمد که دانشجو کمپیوتر ساینس است می‌گوید که از دوران مکتب این طرح را در ذهنش داشت، اما سرانجام توانست به آن‌چه که می‌خواست برسد.

بشیر احمد در این باره به طلوع‌نیوز، گفت: «من این را عملا می‌بینم، در پیش‌رو موانع است، این صدا می‌گوید که مسیر ات را تغییر بتی و من مسیر خود را تغییر می‌دهم و حرکت می‌کنم.»

این جوان همچنان گفته است که ساخت این دو وسیله نزدیک به سه هزارافغانی هزینه برداشته است و در آن حس‌گر، وسیله هدایت کنند، بطری و تار، به کار رفته است.

بشیر احمد به طلوع‌نیوز، گفت: «وقتی که ۳۰ الی ۳۵ سانتی متر به دیوار نزدیک شوم این عینک من را آگاه می‌سازد که مسیر ات را تغییر بتی.»

شماری از دوستان و نزدیکان بشیر احمد می‌گویند که پس از این ابتکار، آنان هم تلاش می‌کنند تا برای ساخت اینگونه وسایل، دست به کار شوند.

زبیر ستانکزی، دوست بشیراحمد، گفت: « من این را فکر نمی‌کردم که او به این زودی به هدف خود برسد و این عینک را به این زودی تکمیل کند.»

نورآغا نیک‌زاد، از نزدیکان بشیر احمد، گفت: «من هم تشویق شدم و من هم روی یک سیستم کار را آغاز کرده ام که به زودی کارش تمام خواهد شد و با بینندگان شریک اش خواهم کرد.»

از سویی دیگر، رییس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار برای این جوان مبتکر، وعده همکاری می‌دهد.

نور محمد حنیف، رییس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، گفت: «ما آن‌ها را تشویق می‌کنیم و به اداراتی آن‌ها را معرفی خواهیم کرد تا با آنان در این بخش به گونه کامل همکاری کنند.»

این در حالی است که پیش از این نیز شماری از جوانان در برخی از ولایت‌ها، ابتکار‌های کرده‌اند که از سوی مسوولان حکومت سرپرست، برای‌شان وعده‌های همکاری مالی نیز داده شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره