Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نمایش‌گاه تولیدات محلی و صنایع دستی زنان در بامیان برگزار شد

یک نمایش‌گاه صنایع دستی و تولیدات محلی زنان برای دو روز در ولایت بامیان برگزار شد.

مسوولان برگزاری می‌گویند که هدف از راه‌اندازی این نمایش‌گاه پشتیبانی و فراهم ساختن زمینه فروش تولیدات محلی زنان است.

حسین عظیم‌یار، برگزارکننده، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «این نمایش‌گاه در کل برای ۸۰ نفر برگزار شده که ده نفر مردان و اکثریت، هفتاد تن دیگر خانم‌های تجارت‌پیشه استند.»

محمد نعیم رضایی، آمر صنعت و تجارت بامیان، می‌گوید: «این‌گونه نمایش‌گاه‌ها قرار است در آینده‌های نزدیک در بامیان و کابل نیز برگزار شود.»

در این نمایش‌گاه ۳۱ غرفه باز شده است.

با این حال، شماری از زنان متشبث در حالی‌که از برگزاری این نمایشگاه خرسند استند، از مسوولان می‌خواهند تا زمینه صادرات ساخته‌های دستی زنان را به خارج از کشور فراهم سازند.

آنیتا محمودی، اشتراک کننده، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «از دولت و ارگان‌ها خواهش می‌کنم که ایجاد چنین نمایش‌گاه‌ها را در آینده هم در نظر داشته باشند.»

معصومه ابراهیمی، یکی دیگر از اشتراک کنندگان گفت: «خواست ما این است که برگزاری چنین نمایش‌گاه‌ها بیش‌تر شود و حتی زمینه برگزاری چنین نمایش‌گاه‌ها در خارج هم فراهم شود تا صنایع دستی خود را ببریم.»

بازدید کنند‌گان از حکومت سرپرست می‌خواهند که به هدف پررنگ شدن کار و بار زنان، از آنان بیش‌تر پشتیبانی کند.

حوریه ماندگار، بازدیدکننده، در باره برگزاری این نمایش‌گاه گفت: «هر خانمی که این‌جا حضور دارد و فعالیت می‌کند، یک منبع درآمد اقتصادی برای خانواده‌های شان استند، باید حمایت شوند.»

این نمایش‌گاه از سوی بنیاد آقاخان در ولایت‌های بامیان و دایکندی به‌گونه‌ی همزمان راه‌اندازی شده است.

نمایش‌گاه تولیدات محلی و صنایع دستی زنان در بامیان برگزار شد

زنان متشبث در حالی‌که از برگزاری این نمایشگاه خرسند استند، از مسوولان می‌خواهند تا زمینه صادرات ساخته‌های دستی زنان را به خارج از کشور فراهم سازند.

تصویر بندانگشتی

یک نمایش‌گاه صنایع دستی و تولیدات محلی زنان برای دو روز در ولایت بامیان برگزار شد.

مسوولان برگزاری می‌گویند که هدف از راه‌اندازی این نمایش‌گاه پشتیبانی و فراهم ساختن زمینه فروش تولیدات محلی زنان است.

حسین عظیم‌یار، برگزارکننده، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «این نمایش‌گاه در کل برای ۸۰ نفر برگزار شده که ده نفر مردان و اکثریت، هفتاد تن دیگر خانم‌های تجارت‌پیشه استند.»

محمد نعیم رضایی، آمر صنعت و تجارت بامیان، می‌گوید: «این‌گونه نمایش‌گاه‌ها قرار است در آینده‌های نزدیک در بامیان و کابل نیز برگزار شود.»

در این نمایش‌گاه ۳۱ غرفه باز شده است.

با این حال، شماری از زنان متشبث در حالی‌که از برگزاری این نمایشگاه خرسند استند، از مسوولان می‌خواهند تا زمینه صادرات ساخته‌های دستی زنان را به خارج از کشور فراهم سازند.

آنیتا محمودی، اشتراک کننده، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «از دولت و ارگان‌ها خواهش می‌کنم که ایجاد چنین نمایش‌گاه‌ها را در آینده هم در نظر داشته باشند.»

معصومه ابراهیمی، یکی دیگر از اشتراک کنندگان گفت: «خواست ما این است که برگزاری چنین نمایش‌گاه‌ها بیش‌تر شود و حتی زمینه برگزاری چنین نمایش‌گاه‌ها در خارج هم فراهم شود تا صنایع دستی خود را ببریم.»

بازدید کنند‌گان از حکومت سرپرست می‌خواهند که به هدف پررنگ شدن کار و بار زنان، از آنان بیش‌تر پشتیبانی کند.

حوریه ماندگار، بازدیدکننده، در باره برگزاری این نمایش‌گاه گفت: «هر خانمی که این‌جا حضور دارد و فعالیت می‌کند، یک منبع درآمد اقتصادی برای خانواده‌های شان استند، باید حمایت شوند.»

این نمایش‌گاه از سوی بنیاد آقاخان در ولایت‌های بامیان و دایکندی به‌گونه‌ی همزمان راه‌اندازی شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره