Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت جوانان از چالش بزرگ بی‌کاری در کشور

شمار زیادی از جوانان می‌گویند که از بی‌کاری به ستوه آمده‌اند و حکومت سرپرست باید زمینه کار را برای جوانان در سراسر کشور فراهم بسازد.

شکایت جوانان از بی‌کاری مساله‌ی تازه نیست؛ بل این پدیده سال‌ها است که دامن‌گیر بسیاری از جوانان در کشور است.

فردین که از رشته حقوق و علوم سیاسی سند کارشناسی دارد، می‌گوید: «شانزده سال تحصیل کردیم. کسی به فکر ما نیست. اگر همین روال ادامه پیدا کند که کسی به فکر ما نباشد و کسی صدای ما را نشنود، مجبور استیم ترک وطن کنیم.»

هزاران جوان در کشور از سرنوشت مشابه با فردین برخوردار اند. تنها خواست آنان پیدا کردن کار است.

میرکمال، یکی از جوانان بی‌کار گفت: «شانزده سال تحصیل کردم و حالا بی‌کار استم. چون زمینه کاری فعلن در افغانستان وجود ندارد.»

جنت فهیم چکری، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «جوانان به خاطری مهاجرت می‌کنند که مشکلات اقتصادی وجود دارد و انگیزه برای آینده جوانان وجود ندارد.»

با این حال، وزارت‌های اقتصاد و کار و امور اجتماعی می‌گویند که تلاش دارند تا در بخش‌های گوناگون زمینه کار را برای جوانان فراهم سازند.

شرف الدین شرف، ریس دفتر سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: «هزاران جوان در کانال قوش‌تیپه به کار مصروف شده‌اند. بسیاری جوانان در ساحات مختلف مثل معادن کار می‌کنند و در بخش انتقال تیل و گاز که میان پاکستان، ازبیکستان و ترکمنستان امضا شد، شمار زیاد به کار مصروف شده‌اند.»

وزارت اقتصاد می‌گوید که پروژه‌های بزرگ اقتصادی را برای کاهش فقر در کشور روی دست دارد.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «وزارت اقتصاد به سرمایه‌گذاری در زیربناهای سبک و انکشاف صنایع کوچک و متوسط، حمایت از تولیدات داخلی و تقویت سکتور خصوصی با درنظرداشت نیازمندی‌های موجود مارکیت توجه جدی دارد.»

چندی پیش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در گزارشی گفته بود که شمار بی‌کاران در دو سال پسین در افغانستان به‌گونه‌ی چشم‌گیری افزایش یافته است.

شکایت جوانان از چالش بزرگ بی‌کاری در کشور

با این حال، وزارت‌های اقتصاد و کار و امور اجتماعی می‌گویند که تلاش دارند تا در بخش‌های گوناگون زمینه کار را برای جوانان فراهم سازند.

تصویر بندانگشتی

شمار زیادی از جوانان می‌گویند که از بی‌کاری به ستوه آمده‌اند و حکومت سرپرست باید زمینه کار را برای جوانان در سراسر کشور فراهم بسازد.

شکایت جوانان از بی‌کاری مساله‌ی تازه نیست؛ بل این پدیده سال‌ها است که دامن‌گیر بسیاری از جوانان در کشور است.

فردین که از رشته حقوق و علوم سیاسی سند کارشناسی دارد، می‌گوید: «شانزده سال تحصیل کردیم. کسی به فکر ما نیست. اگر همین روال ادامه پیدا کند که کسی به فکر ما نباشد و کسی صدای ما را نشنود، مجبور استیم ترک وطن کنیم.»

هزاران جوان در کشور از سرنوشت مشابه با فردین برخوردار اند. تنها خواست آنان پیدا کردن کار است.

میرکمال، یکی از جوانان بی‌کار گفت: «شانزده سال تحصیل کردم و حالا بی‌کار استم. چون زمینه کاری فعلن در افغانستان وجود ندارد.»

جنت فهیم چکری، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «جوانان به خاطری مهاجرت می‌کنند که مشکلات اقتصادی وجود دارد و انگیزه برای آینده جوانان وجود ندارد.»

با این حال، وزارت‌های اقتصاد و کار و امور اجتماعی می‌گویند که تلاش دارند تا در بخش‌های گوناگون زمینه کار را برای جوانان فراهم سازند.

شرف الدین شرف، ریس دفتر سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: «هزاران جوان در کانال قوش‌تیپه به کار مصروف شده‌اند. بسیاری جوانان در ساحات مختلف مثل معادن کار می‌کنند و در بخش انتقال تیل و گاز که میان پاکستان، ازبیکستان و ترکمنستان امضا شد، شمار زیاد به کار مصروف شده‌اند.»

وزارت اقتصاد می‌گوید که پروژه‌های بزرگ اقتصادی را برای کاهش فقر در کشور روی دست دارد.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «وزارت اقتصاد به سرمایه‌گذاری در زیربناهای سبک و انکشاف صنایع کوچک و متوسط، حمایت از تولیدات داخلی و تقویت سکتور خصوصی با درنظرداشت نیازمندی‌های موجود مارکیت توجه جدی دارد.»

چندی پیش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در گزارشی گفته بود که شمار بی‌کاران در دو سال پسین در افغانستان به‌گونه‌ی چشم‌گیری افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره