Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آمارهای ریاست عمومی ترافیک از رویدادهای ترافیکی اخیر در کشور

ریاست عمومی پولیس ترافیک آمار می‌دهد که در پنج روز گذشته در نتیجه رویداد‌های ترافیکی در کشور نزدیک به دوصد تن کشته و زخمی شده‌اند.

از سویی هم، مدیر مالی و اداری این ریاست می‌گوید در سه ماه پسین نزدیک به سه صد هزار موتر یک کلید را در سراسر کشور ثبت کرده‌اند.

عبدالودود خیرخواه، مدیر پلان و پالسی ریاست عمومی پولیس ترافیک، گفت: «تقریبا ۶۶ تن در سراسر کشور جان باخته‌ و ۱۳۲ تن دیگر مجروح شده‌اند.»

بر بنیاد آمار‌ها بیش‌تر قربانیان این رویداد‌ها در ولایت کندز بوده‌اند.

محمد نعیم منگل، آمر شفاخانه حوزوی کندز، می‌گوید: «بیش‌تر مردم در شهرها آسیب دیده‌اند و عامل آن مراعات نکردن اصول ترافیکی است.»

سید محمد، بیمار، گفت: «روز عید حادثه کردیم یک من با دو پسرم در موتر بودیم آن کسانی‌که من در دست خود روان بودم با من آن کسانی‌که جواز رانندگی نداشتند حادثه کردند.»

همزمان با این، برخی از باشندگان کابل افزایش موتر‌های یک کلید و بی‌اسناد را عامل اصلی افزایش رویداد‌های ترافیکی در کشور می‌دانند.

فولاد، باشنده کابل، گفت: «رویدادهای ترافیکی در کشور که زیاد شده عامل‌اش موترهای یک کلید است که آن‌ها موتر دست پاکستان استند و موتر دست افغانستان نیستند.»

عصت الله، باشنده دیگر کابل، گفت: «‌دلیل‌اش این است که اصلا رانندگی را یاد ندارد و قبلا هیچ رانندگی هم نکرده است و موترهای دست افغانستان را هم نگشتانده و حالا موترهای که دست افغانستان نیست را گرفته اند به همین دلیل رویدادها زیاد شده است.»

این در حالی است که ریاست عمومی پولیس ترافیک از ثبت نزدیک به سه صد هزار موتر یک کلید در سه ماه گذشته در تمام کشور خبر می‌دهد و می‌گوید که پروسه تمدید به جز کابل برای دو ماه دیگر نیز در کشور ادامه دارد.

آمارهای ریاست عمومی ترافیک از رویدادهای ترافیکی اخیر در کشور

همزمان با این، برخی از باشندگان کابل افزایش موتر‌های یک کلید و بی‌اسناد را عامل اصلی افزایش رویداد‌های ترافیکی در کشور می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

ریاست عمومی پولیس ترافیک آمار می‌دهد که در پنج روز گذشته در نتیجه رویداد‌های ترافیکی در کشور نزدیک به دوصد تن کشته و زخمی شده‌اند.

از سویی هم، مدیر مالی و اداری این ریاست می‌گوید در سه ماه پسین نزدیک به سه صد هزار موتر یک کلید را در سراسر کشور ثبت کرده‌اند.

عبدالودود خیرخواه، مدیر پلان و پالسی ریاست عمومی پولیس ترافیک، گفت: «تقریبا ۶۶ تن در سراسر کشور جان باخته‌ و ۱۳۲ تن دیگر مجروح شده‌اند.»

بر بنیاد آمار‌ها بیش‌تر قربانیان این رویداد‌ها در ولایت کندز بوده‌اند.

محمد نعیم منگل، آمر شفاخانه حوزوی کندز، می‌گوید: «بیش‌تر مردم در شهرها آسیب دیده‌اند و عامل آن مراعات نکردن اصول ترافیکی است.»

سید محمد، بیمار، گفت: «روز عید حادثه کردیم یک من با دو پسرم در موتر بودیم آن کسانی‌که من در دست خود روان بودم با من آن کسانی‌که جواز رانندگی نداشتند حادثه کردند.»

همزمان با این، برخی از باشندگان کابل افزایش موتر‌های یک کلید و بی‌اسناد را عامل اصلی افزایش رویداد‌های ترافیکی در کشور می‌دانند.

فولاد، باشنده کابل، گفت: «رویدادهای ترافیکی در کشور که زیاد شده عامل‌اش موترهای یک کلید است که آن‌ها موتر دست پاکستان استند و موتر دست افغانستان نیستند.»

عصت الله، باشنده دیگر کابل، گفت: «‌دلیل‌اش این است که اصلا رانندگی را یاد ندارد و قبلا هیچ رانندگی هم نکرده است و موترهای دست افغانستان را هم نگشتانده و حالا موترهای که دست افغانستان نیست را گرفته اند به همین دلیل رویدادها زیاد شده است.»

این در حالی است که ریاست عمومی پولیس ترافیک از ثبت نزدیک به سه صد هزار موتر یک کلید در سه ماه گذشته در تمام کشور خبر می‌دهد و می‌گوید که پروسه تمدید به جز کابل برای دو ماه دیگر نیز در کشور ادامه دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره