Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فرحان حق: چارچوب سازمان ملل بر حقوق زنان و اقلیت‌های افغانستان متمرکز است

فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که بربنیاد چارچوب تازه این سازمان برای افغانستان، مسایل زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی و آوارگان داخلی در اولیت کاری سازمان ملل در این کشور قرار خواهند داشت.

معاون سخنگوی سازمان ملل متحد همچنان گفته است که این چارچوب روی سه اولویت مشترک از جمله ادامه خدمات ضروری، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و معیشتی و همچنان انسجام اجتماعی به شمول برابری جنسیتی و حقوق بشر متمرکز خواهد بود.

فرحان حق در این باره گفت: «چارچوب جدید، نیازها و حقوق افراد آسیب‌پذیر از جمله زنان و دختران، کودکان و جوانان، آوارگان داخلی، عودت کنندگان، پناهندگان، اقلیت‌های قومی و مذهبی را در اولویت قرار خواهد داد. این چارچوب بر سه اولویت مشترک، مکمل و تقویت کننده، متمرکز است.»

وزارت اقتصاد می‌گوید که سازمان ملل متحد می‌تواند نقش مهمی را برای پشتیبانی از مردم افغانستان بازی کند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «سازمان ملل متحد در حمایت از مردم افغانستان می‌تواند نقش مهم داشته باشد. ما هم خواستار تعامل نیک و راهبردی میان امارت اسلامی و سازمان ملل متحد و در مجموع جامعه جهانی هستیم.»

دیدگاه آگاهان مسایل اقتصادی این است که یوناما می‌تواند مردم افغانستان را در توسعه صلح پایدار کمک کند.

سید مسعود، استاد دانشگاه گفت: «فقر بالاتر از نود فیصدی که ما داریم و ۲۸ اعشاریه ۳ میلیون فقیر است و ۶ میلیون آن که در فقر مضمن گرفتار است، کمک‌های بشری را و کمک‌های بشرخواهانه که مصونیت غذایی را در بر می‌گیرد، در حقیقت این تقاضا را دارد.»

سیر قریشی آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «یک ارگان خیلی مهم است. می‌تواند که افغان‌ها را در قسمت پایه‌های صلح و توسعه پایدار در افغانستان کمک نماید.»

نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز گذشته (دوشنبه، ۱۲ سرطان) چارچوب استراتژیک تازه سازمان ملل برای پشتیبانی از شهروندان افغانستان را تا سال ۲۰۲۵ نشر کرد.

فرحان حق: چارچوب سازمان ملل بر حقوق زنان و اقلیت‌های افغانستان متمرکز است

وزارت اقتصاد می‌گوید که سازمان ملل متحد می‌تواند نقش مهمی را برای پشتیبانی از مردم افغانستان بازی کند.

تصویر بندانگشتی

فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که بربنیاد چارچوب تازه این سازمان برای افغانستان، مسایل زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی و آوارگان داخلی در اولیت کاری سازمان ملل در این کشور قرار خواهند داشت.

معاون سخنگوی سازمان ملل متحد همچنان گفته است که این چارچوب روی سه اولویت مشترک از جمله ادامه خدمات ضروری، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و معیشتی و همچنان انسجام اجتماعی به شمول برابری جنسیتی و حقوق بشر متمرکز خواهد بود.

فرحان حق در این باره گفت: «چارچوب جدید، نیازها و حقوق افراد آسیب‌پذیر از جمله زنان و دختران، کودکان و جوانان، آوارگان داخلی، عودت کنندگان، پناهندگان، اقلیت‌های قومی و مذهبی را در اولویت قرار خواهد داد. این چارچوب بر سه اولویت مشترک، مکمل و تقویت کننده، متمرکز است.»

وزارت اقتصاد می‌گوید که سازمان ملل متحد می‌تواند نقش مهمی را برای پشتیبانی از مردم افغانستان بازی کند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، به طلوع‌نیوز گفت: «سازمان ملل متحد در حمایت از مردم افغانستان می‌تواند نقش مهم داشته باشد. ما هم خواستار تعامل نیک و راهبردی میان امارت اسلامی و سازمان ملل متحد و در مجموع جامعه جهانی هستیم.»

دیدگاه آگاهان مسایل اقتصادی این است که یوناما می‌تواند مردم افغانستان را در توسعه صلح پایدار کمک کند.

سید مسعود، استاد دانشگاه گفت: «فقر بالاتر از نود فیصدی که ما داریم و ۲۸ اعشاریه ۳ میلیون فقیر است و ۶ میلیون آن که در فقر مضمن گرفتار است، کمک‌های بشری را و کمک‌های بشرخواهانه که مصونیت غذایی را در بر می‌گیرد، در حقیقت این تقاضا را دارد.»

سیر قریشی آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «یک ارگان خیلی مهم است. می‌تواند که افغان‌ها را در قسمت پایه‌های صلح و توسعه پایدار در افغانستان کمک نماید.»

نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز گذشته (دوشنبه، ۱۲ سرطان) چارچوب استراتژیک تازه سازمان ملل برای پشتیبانی از شهروندان افغانستان را تا سال ۲۰۲۵ نشر کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره