Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توقف فعالیت نهادهای سویدنی در افغانستان از سوی امارت اسلامی

امارت اسلامی در اعتراض به آتش زدن یک نسخه‌ی قرآن از سوی یک شهروند سویدن، فعالیت نهادهای سویدنی را در افغانستان متوقف ساخته است.

امارت اسلامی در اعلامیه گفته است تا هنگامی‌که سویدن از مسلمانان جهان پوزش نخواهد، تصمیم توقف فعالیت نهادهای سویدنی در افغانستان پا برجا خواهد ماند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «از سوی کشور سویدن اجازه داده شد و توهین به قرآن کریم صورت گرفت. امارت اسلامی  اعمال شوم و گستاخانه را محکوم می‌کند و در ضمن این تمام فعالیت‌های کشور سویدن در افغانستان را تا زمانی‌که کشور سویدن از مسلمانان طلب عفو نشود، متوقف می‌سازد.»

یکی از نهادهای سویدنی، کمیته سویدن در افغانستان است که در پانزده ولایت افغانستان در بخش‌های آموزش، صحت و کمک‌رسانی به کودکان فعالیت دارد.

عزیز معارج، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «به حیث یک کشور مسلمان می‌توانند واکنشی نشان بدهند و همچنان این اعمال را تقبیح نمایند به شکلی که ضرر به خود افغانستان و به ملت افغانستان نرسد.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «حکومت‌ها می‌دانند که این کار حکومت سویدن نبود. مثلاً اردوغان دیروز با صدراعظم سویدن ملاقات داشته است. به هر صورت، کمیته سویدن امکان دارد که فعالیت‌هایش توسط کمیته ناروی یا کمیته دنمارک صورت بگیرد.»

همزمان با این، برخی مسوولان محلی و باشندگان مزارشریف در یک گردهمایی آتش زدن نسخه‌ی قرآن را در سویدن نکوهش کردند.

حکمت الله عبید، عالم دین، گفت: «الحمدالله در تمام کره جهان، اسلام زنده است و با سوزاندن یک قرآن کریم نمی‌توانند که آن‌ها اسلام را خاموش کنند.»

از سویی‌هم، برخی عالمان دین برای پیش‌گیری از این گونه رویدادها دیدگاه‌های گوناگون دارند.

فضل هادی وزین، عالم دین، به طلوع‌نیوز گفت: «کشورهای اسلامی حق دارند تا در مورد جلوگیری از تکرار این اعمال جنایت‌کارانه و حمایت از مقدسات خود هر گونه اجراات مناسب و متناسب را اتخاذ بکنند.»

یک شهروند سویدنی عراقی‌تبار دو هفته پیش در برابر مسجد مرکزی شهر استکهلم، یک نسخه قرآن را پاره کرد و سپس به آتش کشید. پیش از این ترکیه، امارات متحده عربی، عراق و مراکش این عمل را نکوهش کردند.

در همین حال، کمیته سویدن برای افغانستان در خبرنامه‌ای گفته است که این کمیته دولتی نیست و به دنبال گفت‌وگو با مقام‌های امارت اسلامی در پیوند به این دستور است.

کمیته سویدن برای افغانستان تاکید کرده است که اگر دستور توقف فعالیت نهادهای سویدنی شامل این نهاد شود، فعالیت کمیته سویدن در افغانستان متاثر خواهد شد.

توقف فعالیت نهادهای سویدنی در افغانستان از سوی امارت اسلامی

کمیته سویدن برای افغانستان در خبرنامه‌ای گفته است که این کمیته دولتی نیست و به دنبال گفت‌وگو با مقام‌های امارت اسلامی در پیوند به این دستور است.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی در اعتراض به آتش زدن یک نسخه‌ی قرآن از سوی یک شهروند سویدن، فعالیت نهادهای سویدنی را در افغانستان متوقف ساخته است.

امارت اسلامی در اعلامیه گفته است تا هنگامی‌که سویدن از مسلمانان جهان پوزش نخواهد، تصمیم توقف فعالیت نهادهای سویدنی در افغانستان پا برجا خواهد ماند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «از سوی کشور سویدن اجازه داده شد و توهین به قرآن کریم صورت گرفت. امارت اسلامی  اعمال شوم و گستاخانه را محکوم می‌کند و در ضمن این تمام فعالیت‌های کشور سویدن در افغانستان را تا زمانی‌که کشور سویدن از مسلمانان طلب عفو نشود، متوقف می‌سازد.»

یکی از نهادهای سویدنی، کمیته سویدن در افغانستان است که در پانزده ولایت افغانستان در بخش‌های آموزش، صحت و کمک‌رسانی به کودکان فعالیت دارد.

عزیز معارج، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «به حیث یک کشور مسلمان می‌توانند واکنشی نشان بدهند و همچنان این اعمال را تقبیح نمایند به شکلی که ضرر به خود افغانستان و به ملت افغانستان نرسد.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «حکومت‌ها می‌دانند که این کار حکومت سویدن نبود. مثلاً اردوغان دیروز با صدراعظم سویدن ملاقات داشته است. به هر صورت، کمیته سویدن امکان دارد که فعالیت‌هایش توسط کمیته ناروی یا کمیته دنمارک صورت بگیرد.»

همزمان با این، برخی مسوولان محلی و باشندگان مزارشریف در یک گردهمایی آتش زدن نسخه‌ی قرآن را در سویدن نکوهش کردند.

حکمت الله عبید، عالم دین، گفت: «الحمدالله در تمام کره جهان، اسلام زنده است و با سوزاندن یک قرآن کریم نمی‌توانند که آن‌ها اسلام را خاموش کنند.»

از سویی‌هم، برخی عالمان دین برای پیش‌گیری از این گونه رویدادها دیدگاه‌های گوناگون دارند.

فضل هادی وزین، عالم دین، به طلوع‌نیوز گفت: «کشورهای اسلامی حق دارند تا در مورد جلوگیری از تکرار این اعمال جنایت‌کارانه و حمایت از مقدسات خود هر گونه اجراات مناسب و متناسب را اتخاذ بکنند.»

یک شهروند سویدنی عراقی‌تبار دو هفته پیش در برابر مسجد مرکزی شهر استکهلم، یک نسخه قرآن را پاره کرد و سپس به آتش کشید. پیش از این ترکیه، امارات متحده عربی، عراق و مراکش این عمل را نکوهش کردند.

در همین حال، کمیته سویدن برای افغانستان در خبرنامه‌ای گفته است که این کمیته دولتی نیست و به دنبال گفت‌وگو با مقام‌های امارت اسلامی در پیوند به این دستور است.

کمیته سویدن برای افغانستان تاکید کرده است که اگر دستور توقف فعالیت نهادهای سویدنی شامل این نهاد شود، فعالیت کمیته سویدن در افغانستان متاثر خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره