Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آوارگان داخلی در کابل: شهرداری باعث بی خانمانی ما نشود

برخی آوارگان داخلی منطقه‎ی بگرامی کابل از ویران کردن خانه‌های شان از سوی شهرداری کابل انتقاد دارند.

آوارگان که شمار شان به بیش از ۲هزار تن می‌رسد می‌گویند که جایی برای رفتن ندارند و امارت اسلامی نباید خانه‌های آنان را ویران کند.

شاکوکو، آواره در بگرامی، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «به بسیار قرض‌داری و از مردم قرض گرفتیم همین خانه را جور کردیم. همین کل مسلمان‌ها در این‌جا قرض کرده بودند و برای خود خانه جور کرده بودند. طالب‌ها آمدند به امر خود چپه کردند.»

قدرت الله، یکی دیگر از آوارگان این منطقه، گفت: «سر چای نشسته بودیم که یک دفعه دیوار ما را چپه کردند و دفعتا همان‌جا از قومی ما یک کودکش شهید شد.»

همزمان با این، آوارگان داخلی در منطقه ارزان قیمت کابل نیز می‌گویند که امارت اسلامی به آنان دو روز فرصت داده تا محل و خانه‌های شان را ترک کنند.

وصیل، آواره در منطقه ارزان قیمت گفت: «دیروز طالب‌ها آمده بودند که شما از این‌جا کوچ کنید. ما همین‌جا کدام گپی نداریم. پنج ما این‌جا تیر می‌کنیم.»

در این میان، شهرداری کابل می‌گوید که خانه‌های این آوارگان در زمین‌های دولتی ساخته شده، از همین‌رو، باید ویران شوند.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «ساحات دیگری هم در کابل است که ما برای همه‌گی شان اطلاعیه دادیم و شهرداری کابل می‌خواهد که چیزی که پلان دارد، در شهر تطبیق شود و قطعا کسی نمی‌تواند که به زور زمینی را بگیرد و به عنوانی که دو یا سه سال زمین را به‌گونه‌ی غیرقانونی تصرف کرده، برش داده شود.»

پیش از این شورای پناهند‌گان ناروی گفته است که برای افرادی‌که از خانه‌های‌شان به بیرون رانده شده‌اند، کمک می‌کند.

آوارگان داخلی در کابل: شهرداری باعث بی خانمانی ما نشود

آوارگان داخلی در منطقه ارزان قیمت کابل نیز می‌گویند که امارت اسلامی به آنان دو روز فرصت داده تا محل و خانه‌های شان را ترک کنند.

تصویر بندانگشتی

برخی آوارگان داخلی منطقه‎ی بگرامی کابل از ویران کردن خانه‌های شان از سوی شهرداری کابل انتقاد دارند.

آوارگان که شمار شان به بیش از ۲هزار تن می‌رسد می‌گویند که جایی برای رفتن ندارند و امارت اسلامی نباید خانه‌های آنان را ویران کند.

شاکوکو، آواره در بگرامی، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «به بسیار قرض‌داری و از مردم قرض گرفتیم همین خانه را جور کردیم. همین کل مسلمان‌ها در این‌جا قرض کرده بودند و برای خود خانه جور کرده بودند. طالب‌ها آمدند به امر خود چپه کردند.»

قدرت الله، یکی دیگر از آوارگان این منطقه، گفت: «سر چای نشسته بودیم که یک دفعه دیوار ما را چپه کردند و دفعتا همان‌جا از قومی ما یک کودکش شهید شد.»

همزمان با این، آوارگان داخلی در منطقه ارزان قیمت کابل نیز می‌گویند که امارت اسلامی به آنان دو روز فرصت داده تا محل و خانه‌های شان را ترک کنند.

وصیل، آواره در منطقه ارزان قیمت گفت: «دیروز طالب‌ها آمده بودند که شما از این‌جا کوچ کنید. ما همین‌جا کدام گپی نداریم. پنج ما این‌جا تیر می‌کنیم.»

در این میان، شهرداری کابل می‌گوید که خانه‌های این آوارگان در زمین‌های دولتی ساخته شده، از همین‌رو، باید ویران شوند.

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «ساحات دیگری هم در کابل است که ما برای همه‌گی شان اطلاعیه دادیم و شهرداری کابل می‌خواهد که چیزی که پلان دارد، در شهر تطبیق شود و قطعا کسی نمی‌تواند که به زور زمینی را بگیرد و به عنوانی که دو یا سه سال زمین را به‌گونه‌ی غیرقانونی تصرف کرده، برش داده شود.»

پیش از این شورای پناهند‌گان ناروی گفته است که برای افرادی‌که از خانه‌های‌شان به بیرون رانده شده‌اند، کمک می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره