Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معین وزارت کار: ۹۵ درصد شهروندان کشور مخالف کار زنان اند

دین محمد حقبین، معین مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی ادعا کرده است که ۹۵ درصد شهروندان کشور نمی‌خواهند زنان در جامعه کار کنند.

آقای حقبین که با طلوع‌نیوز گفت‌وگو کرده، درباره‌ی کار زنان در افغانستان افزوده است که کشورهای دیگر نباید در این زمینه مداخله کنند.

به گفته او، ۵ درصد شهروندانی که طرفدار کار بانوان اند، کسانی هستند که از بیرون کشور پشتیبانی می‌شوند.

دین محمد حقبین به طلوع‌نیوز گفت: «نود و پنج درصد افغان‌ها نمی‌خواهند که زنان شان کار کند. تنها پنج درصد مردم اند که این اظهارات را می‌کنند. آنان از سوی خارجی‌ها تربیه شده‌اند، اما این اظهارات غلط است.»

او در ادامه افزود: «چرا آنان مداخله می‌کنند. هر کشور برای خود مذهب، دین، اصول و عنعنات دارد. این در قانون ملل متحد است که به هر دین باید احترام باشد و ما نمی‌خواهیم که غرب قانون خود را بالای ما تطبیق کند.»

از سویی‌هم، دین محمد حقبین تاکید ورزیده که رهبر امارت اسلامی در فرمانی خواهان فراهم ساختن زمینه کار به زنان بیوه از سوی این وزارت شده است.

این مقام وزارت کار و امور اجتماعی همچنان افزوده که در حال حاضر صدها هزار زن بیوه در کشور وجود دارند که نیاز به کمک‌های بی‌درنگ دارند.

آقای حقبین در این باره گفت: «رهبر امارت اسلامی فرمان تازه را فرستاده است که برای زنان بیوه کار فراهم کنید و ما برنامه داریم که برای این زنان زودتر کار فراهم کنیم.»

ثریا پیکان، فعال حقوق بانوان، به طلوع‌نیوز گفت: «لازم است تا زنان کار کنند. از یک جانب می‌توانند که اقتصاد خانواده را تقویت کنند، از جانب هم مصدر خدمت در اجتماع و مردم خود می‌شوند. از جانب دیگر زنان به اساس حکم قرآن، حق مالکیت را نیز دارند.»

دین محمد حقبین، معین مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی در این گفت‌وگو تاکید کرده است که با عملی شدن تفاهم‌نامه میان حکومت سرپرست و کشورهای قطر، ترکیه و عربستان سعودی، برای ۵۵هزار کارگر در کشورهای یاد شده زمینه کار فراهم خواهد شد.

معین وزارت کار: ۹۵ درصد شهروندان کشور مخالف کار زنان اند

به گفته او، ۵ درصد شهروندانی که طرفدار کار بانوان اند، کسانی هستند که از بیرون کشور پشتیبانی می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

دین محمد حقبین، معین مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی ادعا کرده است که ۹۵ درصد شهروندان کشور نمی‌خواهند زنان در جامعه کار کنند.

آقای حقبین که با طلوع‌نیوز گفت‌وگو کرده، درباره‌ی کار زنان در افغانستان افزوده است که کشورهای دیگر نباید در این زمینه مداخله کنند.

به گفته او، ۵ درصد شهروندانی که طرفدار کار بانوان اند، کسانی هستند که از بیرون کشور پشتیبانی می‌شوند.

دین محمد حقبین به طلوع‌نیوز گفت: «نود و پنج درصد افغان‌ها نمی‌خواهند که زنان شان کار کند. تنها پنج درصد مردم اند که این اظهارات را می‌کنند. آنان از سوی خارجی‌ها تربیه شده‌اند، اما این اظهارات غلط است.»

او در ادامه افزود: «چرا آنان مداخله می‌کنند. هر کشور برای خود مذهب، دین، اصول و عنعنات دارد. این در قانون ملل متحد است که به هر دین باید احترام باشد و ما نمی‌خواهیم که غرب قانون خود را بالای ما تطبیق کند.»

از سویی‌هم، دین محمد حقبین تاکید ورزیده که رهبر امارت اسلامی در فرمانی خواهان فراهم ساختن زمینه کار به زنان بیوه از سوی این وزارت شده است.

این مقام وزارت کار و امور اجتماعی همچنان افزوده که در حال حاضر صدها هزار زن بیوه در کشور وجود دارند که نیاز به کمک‌های بی‌درنگ دارند.

آقای حقبین در این باره گفت: «رهبر امارت اسلامی فرمان تازه را فرستاده است که برای زنان بیوه کار فراهم کنید و ما برنامه داریم که برای این زنان زودتر کار فراهم کنیم.»

ثریا پیکان، فعال حقوق بانوان، به طلوع‌نیوز گفت: «لازم است تا زنان کار کنند. از یک جانب می‌توانند که اقتصاد خانواده را تقویت کنند، از جانب هم مصدر خدمت در اجتماع و مردم خود می‌شوند. از جانب دیگر زنان به اساس حکم قرآن، حق مالکیت را نیز دارند.»

دین محمد حقبین، معین مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی در این گفت‌وگو تاکید کرده است که با عملی شدن تفاهم‌نامه میان حکومت سرپرست و کشورهای قطر، ترکیه و عربستان سعودی، برای ۵۵هزار کارگر در کشورهای یاد شده زمینه کار فراهم خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره