Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تغییر اقلیم؛ عامل گردبادهای تازه در منطقه

اداره ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که گردباد‌های پسین و تغییر اقلیم در کشور به علت خشک‌سالی‌های پی‌هم در افغانستان و کشور‌های آسیایی رخ می‌دهد.

روح‌الله‌ امین ریس بخش تغییرات اقلیم اداره ملی حفاظت محیط زیست، گفت: «گرد و غبار بیش‌تر منشای بیرونی دارد. یعنی به اثر خشک‌سالی‌های پیاپی که صورت گرفته این‌ها باعث می‌شوند که با اندک طوفان ذرات معلق که البته به فضا قابل مقایسه و مشاهده بوده باشد.»

سید محمد سلیمان‌خیل آگاه مسایل محیط زیست گفت: «یک اعشاریه پنج فیصد جنگلات داریم که این خودش نمی‌تواند آلودگی را کم بسازد و در عین حال دولت هم تاحالا متاسفانه موفق نشده که در کاهش آلودگی یک اقدام بسیار جدی و بزرگ‌تری را پیش بگیرد.»

این اداره می‌افزاید که برای جلوگیری از زیان‌های ناشی از رویداد‌های طبیعی، به پشتیبانی سازمان‌های بین‌المللی نیاز دارد.

رییس بخش تغییرات اقلیم اداره ملی حفاظت محیط زیست در این باره می‌گوید: «سی و دو پروژه افغانستان عملا پروژه‌های بودند که پایپ لاین بودند پروژه‌های پیشنهادی و در حال جریان عملا از طرف سکرتریت تسهیلات جهانی محیط زیستی بنابر ملاحظات سیاسی این‌ها را به حالت تعلیق قرار دادند در حالی که موضع تغییر اقلیم موضع است که بیش‌تر جوامع آسیب‌پذیر می‌شود.»

از سویی هم، اداره هواشناسی می‌افزاید که احتمال می‌رود این گردباد‌ها تا بیش از دوماه دیگر به گونه وقفه‌ای در برخی از ولایت‌های کشور ادامه داشته باشند.

محمد نسیم مرادی، رییس اداره هواشناسی، گفت: «گردباد‌های نسبتا شدید همرا با گرد و خاک از ماه جون جولای تا سپتمبر در مناطق خشک صحرایی از طرف غرب و بعضی اوقات از طرف شمال غرب و جنوب غرب وارد کشور می‌گردد که به نام باد‌های یک صدو بیست روزه یاد می‌شود.»

نجیب، باشنده کابل، گفت: «هر زمان‌که این گونه محیط زیست خراب می‌شود طوفان می‌آید پیش از پیش دولت این مسوولیت را دارد که در تلویزیون‌ها و به مردم خبر برسانند که مردم در مقابله به آن‌ آمادگی بگیرند.»

پیش از این برخی از نهاد‌های جهانی گزارش‌های در‌باره آلودگی هوا نشر کرده‌اند و افغانستان را نیز یکی از آلوده‌ترین کشور‌ها در جهان گفته‌اند.

تغییر اقلیم؛ عامل گردبادهای تازه در منطقه

از سویی هم، اداره هواشناسی می‌افزاید که احتمال می‌رود این گردباد‌ها تا بیش از دوماه دیگر به گونه وقفه‌ای در برخی از ولایت‌های کشور ادامه داشته باشند.

تصویر بندانگشتی

اداره ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که گردباد‌های پسین و تغییر اقلیم در کشور به علت خشک‌سالی‌های پی‌هم در افغانستان و کشور‌های آسیایی رخ می‌دهد.

روح‌الله‌ امین ریس بخش تغییرات اقلیم اداره ملی حفاظت محیط زیست، گفت: «گرد و غبار بیش‌تر منشای بیرونی دارد. یعنی به اثر خشک‌سالی‌های پیاپی که صورت گرفته این‌ها باعث می‌شوند که با اندک طوفان ذرات معلق که البته به فضا قابل مقایسه و مشاهده بوده باشد.»

سید محمد سلیمان‌خیل آگاه مسایل محیط زیست گفت: «یک اعشاریه پنج فیصد جنگلات داریم که این خودش نمی‌تواند آلودگی را کم بسازد و در عین حال دولت هم تاحالا متاسفانه موفق نشده که در کاهش آلودگی یک اقدام بسیار جدی و بزرگ‌تری را پیش بگیرد.»

این اداره می‌افزاید که برای جلوگیری از زیان‌های ناشی از رویداد‌های طبیعی، به پشتیبانی سازمان‌های بین‌المللی نیاز دارد.

رییس بخش تغییرات اقلیم اداره ملی حفاظت محیط زیست در این باره می‌گوید: «سی و دو پروژه افغانستان عملا پروژه‌های بودند که پایپ لاین بودند پروژه‌های پیشنهادی و در حال جریان عملا از طرف سکرتریت تسهیلات جهانی محیط زیستی بنابر ملاحظات سیاسی این‌ها را به حالت تعلیق قرار دادند در حالی که موضع تغییر اقلیم موضع است که بیش‌تر جوامع آسیب‌پذیر می‌شود.»

از سویی هم، اداره هواشناسی می‌افزاید که احتمال می‌رود این گردباد‌ها تا بیش از دوماه دیگر به گونه وقفه‌ای در برخی از ولایت‌های کشور ادامه داشته باشند.

محمد نسیم مرادی، رییس اداره هواشناسی، گفت: «گردباد‌های نسبتا شدید همرا با گرد و خاک از ماه جون جولای تا سپتمبر در مناطق خشک صحرایی از طرف غرب و بعضی اوقات از طرف شمال غرب و جنوب غرب وارد کشور می‌گردد که به نام باد‌های یک صدو بیست روزه یاد می‌شود.»

نجیب، باشنده کابل، گفت: «هر زمان‌که این گونه محیط زیست خراب می‌شود طوفان می‌آید پیش از پیش دولت این مسوولیت را دارد که در تلویزیون‌ها و به مردم خبر برسانند که مردم در مقابله به آن‌ آمادگی بگیرند.»

پیش از این برخی از نهاد‌های جهانی گزارش‌های در‌باره آلودگی هوا نشر کرده‌اند و افغانستان را نیز یکی از آلوده‌ترین کشور‌ها در جهان گفته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره