Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واشنگتن: مشروعیت جهانی ا.ا وابسته به رعایت حقوق زنان است

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، مشروعیت‌ جهانی امارت اسلامی را وابسته به رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان، ‌‎خوانده است.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در یک نشست خبری افزوده است که با نظرداشت اوضاع کنونی، فاصله زیادی برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی وجود دارد.

به گفته او، مشروعیت جهانی نیازمند گام‌های است که باید از سوی امارت اسلامی برداشته شود.

آقای میلر گفته است: «ما همیشه برای طالبان روشن ساخته‌ایم که اگر بخواهند، می‌توانند مشروعیت جهانی را کسب کنند. طالبان تا رسیدن به مشروعیت جهانی فاصله زیادی دارند و من می‌گویم که یکی دیگری از مواردی که در بحث مشروعیت بین‌المللی طالبان مطرح می‌شود، رفتار آنان با زنان و دختران افغانستان است.»

سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله می‌گوید که نیاز نیست کشوری آنان را به رسمیت بشناسد؛ زیرا آنان پشتیبانی مردم را با خود دارند.

سراج الدین حقانی گفت: «می‌توانیم که در حال حاضر، اگر ما را هیچ کسی به رسمیت نشناسند و با ما همکاری نکند، باز هم این‌گونه ادامه پیدا می‌کند. انشاءالله این نظام بقا پیدا می‌کند. افغانستان ترقی می‌کند. این آزادی که پیدا شده است، مستحکم‌تر می‌شود.»

در سویی دیگر، برخی آگاهان مسایل سیاسی کسب مشروعیت جهانی امارت اسلامی را وابسته به تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بانوان، پیکار با گروه‌های هراس‌افگن و راه‌اندازی گفتمان ملی می‌دانند.

واحد فقیری، آگاه روابط بین‌الملل، به طلوع‌نیوز گفت: «در این باره امارت باید به حقوق بانوان احترام کند. به حقوق بشر، به حقوق اقلیت‌ها هم احترام کنند. یک حکومت همه‌شمول و شفاف جور کند و با تروریزم و مواد مخدر جدی مبارزه کند.»

ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «اجماع سیاسی و ملی در افغانستان شکل بگیرد و طالب‌ها حاضر به تقسیم قدرت شوند و با یک مشارکت ملی حکومت فراگیر و ملی شکل بگیرد.»

امارت اسلامی هرچند توانسته است با برخی کشورهای جهان در تعامل باشد؛ اما در نزدیک به دو سال گذشته از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.  

واشنگتن: مشروعیت جهانی ا.ا وابسته به رعایت حقوق زنان است

سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله می‌گوید که نیاز نیست کشوری آنان را به رسمیت بشناسد؛ زیرا آنان پشتیبانی مردم را با خود دارند.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، مشروعیت‌ جهانی امارت اسلامی را وابسته به رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان، ‌‎خوانده است.

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در یک نشست خبری افزوده است که با نظرداشت اوضاع کنونی، فاصله زیادی برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی وجود دارد.

به گفته او، مشروعیت جهانی نیازمند گام‌های است که باید از سوی امارت اسلامی برداشته شود.

آقای میلر گفته است: «ما همیشه برای طالبان روشن ساخته‌ایم که اگر بخواهند، می‌توانند مشروعیت جهانی را کسب کنند. طالبان تا رسیدن به مشروعیت جهانی فاصله زیادی دارند و من می‌گویم که یکی دیگری از مواردی که در بحث مشروعیت بین‌المللی طالبان مطرح می‌شود، رفتار آنان با زنان و دختران افغانستان است.»

سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله می‌گوید که نیاز نیست کشوری آنان را به رسمیت بشناسد؛ زیرا آنان پشتیبانی مردم را با خود دارند.

سراج الدین حقانی گفت: «می‌توانیم که در حال حاضر، اگر ما را هیچ کسی به رسمیت نشناسند و با ما همکاری نکند، باز هم این‌گونه ادامه پیدا می‌کند. انشاءالله این نظام بقا پیدا می‌کند. افغانستان ترقی می‌کند. این آزادی که پیدا شده است، مستحکم‌تر می‌شود.»

در سویی دیگر، برخی آگاهان مسایل سیاسی کسب مشروعیت جهانی امارت اسلامی را وابسته به تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بانوان، پیکار با گروه‌های هراس‌افگن و راه‌اندازی گفتمان ملی می‌دانند.

واحد فقیری، آگاه روابط بین‌الملل، به طلوع‌نیوز گفت: «در این باره امارت باید به حقوق بانوان احترام کند. به حقوق بشر، به حقوق اقلیت‌ها هم احترام کنند. یک حکومت همه‌شمول و شفاف جور کند و با تروریزم و مواد مخدر جدی مبارزه کند.»

ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «اجماع سیاسی و ملی در افغانستان شکل بگیرد و طالب‌ها حاضر به تقسیم قدرت شوند و با یک مشارکت ملی حکومت فراگیر و ملی شکل بگیرد.»

امارت اسلامی هرچند توانسته است با برخی کشورهای جهان در تعامل باشد؛ اما در نزدیک به دو سال گذشته از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره