Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادعای ایران از انتقال سران داعش به افغانستان

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه‌ ایران در گفت‌وگو بارسانه ایرانی ادعا کرده که سران داعش و نیروهای "کارکشته‌ی" این گروه از عراق، سوریه و بخش‌هایی از  لیبیا  در ماه‌های اخیر به افغانستان منتقل شده‌اند.

امارت اسلامی تاکنون در این باره چیزی نگفته است، اما همواره تاکید کرده است که داعش در افغانستان سرکوب شده است.

به باور وزیر خارجه‌ ایران انتقال "رهبران داعش" به داخل افغانستان یکی از چالش‌های "طالبان" در این کشور است.

آقای عبداللهیان تأکید کرده که کشورش با افغانستان ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارد و هر گونه بی‌ثباتی در افغانستان تأثیر مستقیم بر مناطق مرزی ایران می‌تواند بگذارد.

وزیرخارجه ایران گفته است که ورود گسترده آوارگان افغان به ایران یکی از چالش‌های جدی این کشور است.

حسین امیر عبداللهیان بار دیگر بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده و همچنان گفته که ایران در بخش سیاسی طالبان را بدون تشکیل دولت فراگیر به رسمیت نشناخته و این سبب دلخوری‌هایی از سوی امارت اسلامی شده است.

شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور هستند که امنیت یکی از دست‌آورد‌های افغانستان است و هیچ گروه هراس‌افگن در کشور حضور ندارد.

جنت فهیم چکری، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «در افغانستان هیچ گروه تروریسی وجود ندارد کشورهای همسایه باید خاطرشان جمع باشد و تشویش نکنند و آن‌ها باید مشکلات داخلی خود را بیش‌تر متوجه باشند افغانستان یگانه دست‌آوردی که اکنون دارد بحث امنیت است.»

پیش از این امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفته که گروه داعش در افغانستان در حال نابودی است، و این گروه هیچ گونه تهدیدی را از خاک افغانستان در برابر کشور‌های دیگر به میان نخواهد آورد.

ادعای ایران از انتقال سران داعش به افغانستان

آقای عبداللهیان تأکید کرده که کشورش با افغانستان ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارد و هر گونه بی‌ثباتی در افغانستان تأثیر مستقیم بر مناطق مرزی ایران می‌تواند بگذارد.

تصویر بندانگشتی

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه‌ ایران در گفت‌وگو بارسانه ایرانی ادعا کرده که سران داعش و نیروهای "کارکشته‌ی" این گروه از عراق، سوریه و بخش‌هایی از  لیبیا  در ماه‌های اخیر به افغانستان منتقل شده‌اند.

امارت اسلامی تاکنون در این باره چیزی نگفته است، اما همواره تاکید کرده است که داعش در افغانستان سرکوب شده است.

به باور وزیر خارجه‌ ایران انتقال "رهبران داعش" به داخل افغانستان یکی از چالش‌های "طالبان" در این کشور است.

آقای عبداللهیان تأکید کرده که کشورش با افغانستان ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارد و هر گونه بی‌ثباتی در افغانستان تأثیر مستقیم بر مناطق مرزی ایران می‌تواند بگذارد.

وزیرخارجه ایران گفته است که ورود گسترده آوارگان افغان به ایران یکی از چالش‌های جدی این کشور است.

حسین امیر عبداللهیان بار دیگر بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده و همچنان گفته که ایران در بخش سیاسی طالبان را بدون تشکیل دولت فراگیر به رسمیت نشناخته و این سبب دلخوری‌هایی از سوی امارت اسلامی شده است.

شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور هستند که امنیت یکی از دست‌آورد‌های افغانستان است و هیچ گروه هراس‌افگن در کشور حضور ندارد.

جنت فهیم چکری، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «در افغانستان هیچ گروه تروریسی وجود ندارد کشورهای همسایه باید خاطرشان جمع باشد و تشویش نکنند و آن‌ها باید مشکلات داخلی خود را بیش‌تر متوجه باشند افغانستان یگانه دست‌آوردی که اکنون دارد بحث امنیت است.»

پیش از این امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفته که گروه داعش در افغانستان در حال نابودی است، و این گروه هیچ گونه تهدیدی را از خاک افغانستان در برابر کشور‌های دیگر به میان نخواهد آورد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره