Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان باختن ۵ عضو یک خانواده در سیلاب‌های منطقه ارغندی

پنج عضو یک خانواده در منطقه‌ی ارغندی در سیلاب‌های پسین در والسوالی پغمان جان باخته‌اند.

سیلاب‌زدگان در منطقه‌ی ارغندی پغمان می‌گویند که داروندار شان را در این رویداد از دست داده‌اند و نهادهای مددرسان باید کمک‌های فوری به آنان فراهم سازد.

این سیلاب حوالی ۲ بامداد روز یک‌شنبه جاری شد و پنج تن از بسته‌گان هیکل در آن جان باختند.

هیکل، از اعضای خانواده جان باخته‌گان گفت: «سیلاب پنج نفر را برد و شهید ساخت. در اول ناپدید بودند. یکی را یک روز و یکی را روز دیگر پیدا کردیم و به خاک سپردیم.»

بریالی، زیان‌مند، به طلوع‌نیوز گفت: «دو بجه شب سیلاب آمد. ما سی نفر در همین‌جا زندگی می‌کنیم و این خانه را تخریب کرد.»

خالد حیدر، ولسوال پغمان آمار‌ می‌دهد که ۱۰۰ خانه و ۸۰ جریب زمین به‌گونه‌ی کامل در این سیلاب‌ها ویران شده و ۱۰۰ خانه‌ی دیگر آسیب دیده است.

او به طلوع‌نیوز گفت: «صد خانه کامل و صد خانه دیگر به شکل قسمی تخریب شده است و مواشی مردم نیز از بین رفته است.»

شفیع‌الله رحیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت: «متاسفانه ۳۸ تن شهید، ۵۷ تن مجروح و ۲ تن مفقود شده‌اند. بیش از ۹۰۰ منزل به گونه‌ی کلی و قسمی تخریب شده است. ۴۵۶ راس مواشی تلف و حاصلات بیش از ۷هزار جریب زمین زراعتی و باغ‌ها از بین رفته است.»

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث پیش‌بینی کرده است که هشت ولایت به شمول میدان وردک، کابل، خوست، پکتیا، کنر، نورستان و غزنی در جریان دو ‌روز دیگر گواه بارش باران و سرازیر شدن سیلاب‌ها خواهند بود.

آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در نتیجه سیلاب‌های حداقل چهار روز گذشته در هشت ولایت کشور، نزدیک به ۴۰ تن جان باخته‌اند و بیش از ۶۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند. این سیلاب‌ها نزدیک به یک‌هزار خانه و بیش از هفت‌هزار جریب زمین کشاورزی را ویران کرده است.

جان باختن ۵ عضو یک خانواده در سیلاب‌های منطقه ارغندی

خالد حیدر، ولسوال پغمان آمار‌ می‌دهد که ۱۰۰ خانه و ۸۰ جریب زمین به‌گونه‌ی کامل در این سیلاب‌ها ویران شده و ۱۰۰ خانه‌ی دیگر آسیب دیده است.

تصویر بندانگشتی

پنج عضو یک خانواده در منطقه‌ی ارغندی در سیلاب‌های پسین در والسوالی پغمان جان باخته‌اند.

سیلاب‌زدگان در منطقه‌ی ارغندی پغمان می‌گویند که داروندار شان را در این رویداد از دست داده‌اند و نهادهای مددرسان باید کمک‌های فوری به آنان فراهم سازد.

این سیلاب حوالی ۲ بامداد روز یک‌شنبه جاری شد و پنج تن از بسته‌گان هیکل در آن جان باختند.

هیکل، از اعضای خانواده جان باخته‌گان گفت: «سیلاب پنج نفر را برد و شهید ساخت. در اول ناپدید بودند. یکی را یک روز و یکی را روز دیگر پیدا کردیم و به خاک سپردیم.»

بریالی، زیان‌مند، به طلوع‌نیوز گفت: «دو بجه شب سیلاب آمد. ما سی نفر در همین‌جا زندگی می‌کنیم و این خانه را تخریب کرد.»

خالد حیدر، ولسوال پغمان آمار‌ می‌دهد که ۱۰۰ خانه و ۸۰ جریب زمین به‌گونه‌ی کامل در این سیلاب‌ها ویران شده و ۱۰۰ خانه‌ی دیگر آسیب دیده است.

او به طلوع‌نیوز گفت: «صد خانه کامل و صد خانه دیگر به شکل قسمی تخریب شده است و مواشی مردم نیز از بین رفته است.»

شفیع‌الله رحیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت: «متاسفانه ۳۸ تن شهید، ۵۷ تن مجروح و ۲ تن مفقود شده‌اند. بیش از ۹۰۰ منزل به گونه‌ی کلی و قسمی تخریب شده است. ۴۵۶ راس مواشی تلف و حاصلات بیش از ۷هزار جریب زمین زراعتی و باغ‌ها از بین رفته است.»

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث پیش‌بینی کرده است که هشت ولایت به شمول میدان وردک، کابل، خوست، پکتیا، کنر، نورستان و غزنی در جریان دو ‌روز دیگر گواه بارش باران و سرازیر شدن سیلاب‌ها خواهند بود.

آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در نتیجه سیلاب‌های حداقل چهار روز گذشته در هشت ولایت کشور، نزدیک به ۴۰ تن جان باخته‌اند و بیش از ۶۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند. این سیلاب‌ها نزدیک به یک‌هزار خانه و بیش از هفت‌هزار جریب زمین کشاورزی را ویران کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره