Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض پناهجویان افغان از بی‌سرنوشتی در پاکستان

شماری از پناهجویان افغان که در پاکستان بسر می‌برند، در برابر دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد اعتراض کردند.

آنان می‌گویند، با آن‌که برای شان بارها وعده داده شده که به پرونده‌های‌ شان رسیدگی می‌شود، اما هیچ کار عملی در این باره انجام نشده است.

فیض‌الله ترک، مهاجر افغان در این‌ باره، گفت: «بررسی سریع‌تر صورت نمی‌گیرد. افغان‌ها دو سال یا سه سال است در اینجا منتظر پرونده شان هستند، بدون ویزه از طرف پاکستان فشار وارد می‌شود.»

هدایت الله احدی، مهاجر افغان در پاکستان گفت: «مشکل عمده افغان‌ها بی کاری است. افغان‌های که از افغانستان به پاکستان می‌آیند بدون کار می‌باشند.»

مهاجران افغان در پاکستان برای رسیدگی به پرونده‌های شان نامه‌ای را به سازمان ملل نیز فرستاده‌اند.

نماینده شورای پناهندگان در پاکستان می‌گوید که بیش‌ از ۵۰۰ پناهجو در این حرکت اعتراضی اشتراک داشتند و خواهان رسیدگی به مشکلات شان شده‌اند.

محمد زمان زمان، نماینده شورای مهاجران در پاکستان، افزود: «با نماینده‌های دفاتر سازمان مهاجرت ملل متحد ملاقات در اسلام‌آباد داشتیم، برای شأن به وضاحت گفتیم که مشکلات مهاجرین بیش از حد هستند.»

همزمان با این، امارت اسلامی خواهان برگشت مهاجران افغان به کشور هستند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «مهاجرین افغان پس به کشور خود عودت کنند و افغان‌های که اخیرا رفتند، اسناد ندارد و پس به کشور خود برگردند.»

بربنیاد گزارش بخش پناهندگان سازمان ملل متحد، در دو سال پسین بیش از ۱.۶ میلیون شهروند افغانستان به کشورهای همسایه پناهنده شده‌اند.

اعتراض پناهجویان افغان از بی‌سرنوشتی در پاکستان

آنان می‌گویند، با آن‌که برای شان بارها وعده داده شده که به پرونده‌های‌ شان رسیدگی می‌شود، اما هیچ کار عملی در این باره انجام نشده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از پناهجویان افغان که در پاکستان بسر می‌برند، در برابر دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد اعتراض کردند.

آنان می‌گویند، با آن‌که برای شان بارها وعده داده شده که به پرونده‌های‌ شان رسیدگی می‌شود، اما هیچ کار عملی در این باره انجام نشده است.

فیض‌الله ترک، مهاجر افغان در این‌ باره، گفت: «بررسی سریع‌تر صورت نمی‌گیرد. افغان‌ها دو سال یا سه سال است در اینجا منتظر پرونده شان هستند، بدون ویزه از طرف پاکستان فشار وارد می‌شود.»

هدایت الله احدی، مهاجر افغان در پاکستان گفت: «مشکل عمده افغان‌ها بی کاری است. افغان‌های که از افغانستان به پاکستان می‌آیند بدون کار می‌باشند.»

مهاجران افغان در پاکستان برای رسیدگی به پرونده‌های شان نامه‌ای را به سازمان ملل نیز فرستاده‌اند.

نماینده شورای پناهندگان در پاکستان می‌گوید که بیش‌ از ۵۰۰ پناهجو در این حرکت اعتراضی اشتراک داشتند و خواهان رسیدگی به مشکلات شان شده‌اند.

محمد زمان زمان، نماینده شورای مهاجران در پاکستان، افزود: «با نماینده‌های دفاتر سازمان مهاجرت ملل متحد ملاقات در اسلام‌آباد داشتیم، برای شأن به وضاحت گفتیم که مشکلات مهاجرین بیش از حد هستند.»

همزمان با این، امارت اسلامی خواهان برگشت مهاجران افغان به کشور هستند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «مهاجرین افغان پس به کشور خود عودت کنند و افغان‌های که اخیرا رفتند، اسناد ندارد و پس به کشور خود برگردند.»

بربنیاد گزارش بخش پناهندگان سازمان ملل متحد، در دو سال پسین بیش از ۱.۶ میلیون شهروند افغانستان به کشورهای همسایه پناهنده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره