Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گرامی‌داشت از روز دهم مُحرم در کشور

از رویداد دهم محرم یا عاشورا امروز (جمعه) در مراسم‌های جداگانه در کابل گرامی‌داشت شد.

همزمان با روز دهم ماه محرم، برخی از شهروندان کشور از آنچه که وضع محدودیت‌ها در این روز می‌دانند، انتقاد می‌کنند و از حکومت سرپرست می‌خواهند تا این گونه محدودیت‌ها را از میان بردارند.

سید حسن فاضل‌زاده، رییس مجمع علما و متنفذین تشیع افغانستان گفت: «گله‌ی که مردم عزیز مردم ما دارند از مسوولین و بزرگان همین است که در غرب کابل بنا نبود محدودیتی باشد، که شاهد یک سری ناهماهنگی‌های بین مسوولین امنیتی ما بود.»

اسدالله سعادتی، معاون پشین شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین گفت: «ما هم افتخار داریم که پیرو حسنیم و ما هیچگاه از تربیون‌های عاشورا در طول تاریخ علیه دیگران استفاده نکردیم.»

از سویی هم، عبدالحق مخدوم، معین پالیسی و استراتیژی وزارت داخله در یک مراسم بزرگداشت از عاشورا، تاکید می‌ورزد که همه شهروندان کشور از آزادی مذهبی برخوردار هستند.

آقای مخدوم در این باره گفت: «اگر هندو است، اگر سیک است، اگر که به اصطلاح قوال است، این اگر که جوگی است این هر مردم است ملت افغانستان است برادر من است و ما به او اظهار همدردی می‌کنیم اظهار اخوت می‌کنیم و در امنیت‌اش همیشه شب و روز کوشا می‌باشیم.»

حافظ عاکف، نیرو امنیتی گفت: «امنیت تامین است، ما امنیت برادران هزاره مان را تامین کرده ایم، مجاهدین ما شب و روز امنیت شان را تامین می‌کند و در خدمت شان قرار دارند.»

همزمان با این، شماری از باشندگان کابل در منطقه چنداول پایتخت نیز از این روز یادبود کرده‌اند.

سید حسین، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «در یک سال که دوازده ماه است ده روزاش عزاداری است که همان تاریخ که ثبت شده در دسترس مسلمانان قرار دارد، از همان تاریخ ما شروع می‌کنیم.»

رویداد عاشورا به روز دهم ماه محرم سال ۶۱ هجری قمری در کربلای عراق رخ داد.

در آن رویداد امام حسین با ۷۲ تن از یارانش از سوی سپاه یزید شهید شدند.

گرامی‌داشت از روز دهم مُحرم در کشور

از سویی هم، عبدالحق مخدوم، معین پالیسی و استراتیژی وزارت داخله در یک مراسم بزرگداشت از عاشورا، تاکید می‌ورزد که همه شهروندان کشور از آزادی مذهبی برخوردار هستند.

تصویر بندانگشتی

از رویداد دهم محرم یا عاشورا امروز (جمعه) در مراسم‌های جداگانه در کابل گرامی‌داشت شد.

همزمان با روز دهم ماه محرم، برخی از شهروندان کشور از آنچه که وضع محدودیت‌ها در این روز می‌دانند، انتقاد می‌کنند و از حکومت سرپرست می‌خواهند تا این گونه محدودیت‌ها را از میان بردارند.

سید حسن فاضل‌زاده، رییس مجمع علما و متنفذین تشیع افغانستان گفت: «گله‌ی که مردم عزیز مردم ما دارند از مسوولین و بزرگان همین است که در غرب کابل بنا نبود محدودیتی باشد، که شاهد یک سری ناهماهنگی‌های بین مسوولین امنیتی ما بود.»

اسدالله سعادتی، معاون پشین شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین گفت: «ما هم افتخار داریم که پیرو حسنیم و ما هیچگاه از تربیون‌های عاشورا در طول تاریخ علیه دیگران استفاده نکردیم.»

از سویی هم، عبدالحق مخدوم، معین پالیسی و استراتیژی وزارت داخله در یک مراسم بزرگداشت از عاشورا، تاکید می‌ورزد که همه شهروندان کشور از آزادی مذهبی برخوردار هستند.

آقای مخدوم در این باره گفت: «اگر هندو است، اگر سیک است، اگر که به اصطلاح قوال است، این اگر که جوگی است این هر مردم است ملت افغانستان است برادر من است و ما به او اظهار همدردی می‌کنیم اظهار اخوت می‌کنیم و در امنیت‌اش همیشه شب و روز کوشا می‌باشیم.»

حافظ عاکف، نیرو امنیتی گفت: «امنیت تامین است، ما امنیت برادران هزاره مان را تامین کرده ایم، مجاهدین ما شب و روز امنیت شان را تامین می‌کند و در خدمت شان قرار دارند.»

همزمان با این، شماری از باشندگان کابل در منطقه چنداول پایتخت نیز از این روز یادبود کرده‌اند.

سید حسین، باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «در یک سال که دوازده ماه است ده روزاش عزاداری است که همان تاریخ که ثبت شده در دسترس مسلمانان قرار دارد، از همان تاریخ ما شروع می‌کنیم.»

رویداد عاشورا به روز دهم ماه محرم سال ۶۱ هجری قمری در کربلای عراق رخ داد.

در آن رویداد امام حسین با ۷۲ تن از یارانش از سوی سپاه یزید شهید شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره