Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلفات رویدادهای طبیعی در جریان یک سال گذشته در کشور

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث امروز (دوشنبه) در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت گفته است که نزدیک به ۷۰۰ تن در یک سال گذشته در رویدادهای طبیعی جان باخته‌اند و بیش از ۷۰۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

این وزارت افزوده که در این مدت، بیست ولایت کشور با خطر سرازیرشدن سیلاب‌ها و چهار ولایت هم با تهدیدهای زمین‌لرزه روبه‌رو بودند.

بربنیاد گفته‌های شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت، ۲۰هزار خانه در نتیجه این رویدادها به‌گونه کلی و قسمی تخریب شده و بیش از ۱۰۰هزار خانواده دیگر بی‌جا شده‌اند.

شفیع الله رحیمی در این نشست گفت: «سال گذشته از اثر رویدادهای حوادث طبیعی در حدود هفت صد تن جان باختند و بیش از هفت صد تن دیگر زخم برداشته‌اند و ما ۱۲۰ پروژه کوچک وقایوی اضطراری را تطبیق کردیم.»

عبدالرحمن زاهد، رییس عمومی مالی و اداری این وزارت گفته است که مطالعات اخیر نشان می‌دهند که افغانستان یکی از کشورهای شدیدا زلزله خیز دنیا است که عمدتا ولایت‌های شمالی و شمال شرقی در معرض خطرهای زلزله قرار دارند.

عبدالرحمن زاهد در این نشست به خبرنگاران گفت: «این وزارت خطرات طبیعی را تا سطح ولسوالی‌های کشور آسیب شناسی نموده و بر این اساس بیست ولایت مواجه با تهدیدات بلند خطر سیلاب و چهار ولایت مواجه با خطر لغزش زمین، شناسایی شده اند. ولایت‌های بامیان، دایکندی، بدخشان، غزنی، پروان و بغلان تحت خطرات شدید برف کوچ قرار دارند.»

در همین حال، ریاست هماهنگی و ماین روبی گفته است که در سال پار نزدیک به ۵۰۰ تن در انفجار ماین‌ در سراسر کشور جان باخته و یا زخمی شده‌اند.

نورالدین رستم‌خیل، رییس هماهنگی و ماین روبی آمار داده است که ۶۵ کیلومتر مربع ساحات ملوث به مهمات منفجرنشده پاک‌سازی شده و اکنون نزدیک به ۱۲۰۰ کیلومتر مربع زمین به مواد منفجرنشده آلوده است.

نورالدین رستم‌خیل گفت: «در یک سال گذشته ۶۵ کیلومتر مربع زمین که ملوث به ماین‌ها و مواد منفجرنشده بوده، پاکسازی شده و اکنون با ما ۱۱۹۹ کیلومتر مربع زمین که به ماین‌ها و مواد منفجرنشده آلوده است، ثبت هستند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، این وزارت در حدود ۱۲۰ پروژه کوچک اضطراری و وقایوی را اجرا کرده و همچنان نقاط آسیب‌پذیر را در ۱۱ ولایت کشور شناسایی کرده است.

تلفات رویدادهای طبیعی در جریان یک سال گذشته در کشور

بربنیاد گفته‌های سخنگوی این وزارت، ۲۰هزار خانه در نتیجه این رویدادها به‌گونه کلی ویا قسمی تخریب شده و بیش از ۱۰۰هزار خانواده بی‌جا شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث امروز (دوشنبه) در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت گفته است که نزدیک به ۷۰۰ تن در یک سال گذشته در رویدادهای طبیعی جان باخته‌اند و بیش از ۷۰۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

این وزارت افزوده که در این مدت، بیست ولایت کشور با خطر سرازیرشدن سیلاب‌ها و چهار ولایت هم با تهدیدهای زمین‌لرزه روبه‌رو بودند.

بربنیاد گفته‌های شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت، ۲۰هزار خانه در نتیجه این رویدادها به‌گونه کلی و قسمی تخریب شده و بیش از ۱۰۰هزار خانواده دیگر بی‌جا شده‌اند.

شفیع الله رحیمی در این نشست گفت: «سال گذشته از اثر رویدادهای حوادث طبیعی در حدود هفت صد تن جان باختند و بیش از هفت صد تن دیگر زخم برداشته‌اند و ما ۱۲۰ پروژه کوچک وقایوی اضطراری را تطبیق کردیم.»

عبدالرحمن زاهد، رییس عمومی مالی و اداری این وزارت گفته است که مطالعات اخیر نشان می‌دهند که افغانستان یکی از کشورهای شدیدا زلزله خیز دنیا است که عمدتا ولایت‌های شمالی و شمال شرقی در معرض خطرهای زلزله قرار دارند.

عبدالرحمن زاهد در این نشست به خبرنگاران گفت: «این وزارت خطرات طبیعی را تا سطح ولسوالی‌های کشور آسیب شناسی نموده و بر این اساس بیست ولایت مواجه با تهدیدات بلند خطر سیلاب و چهار ولایت مواجه با خطر لغزش زمین، شناسایی شده اند. ولایت‌های بامیان، دایکندی، بدخشان، غزنی، پروان و بغلان تحت خطرات شدید برف کوچ قرار دارند.»

در همین حال، ریاست هماهنگی و ماین روبی گفته است که در سال پار نزدیک به ۵۰۰ تن در انفجار ماین‌ در سراسر کشور جان باخته و یا زخمی شده‌اند.

نورالدین رستم‌خیل، رییس هماهنگی و ماین روبی آمار داده است که ۶۵ کیلومتر مربع ساحات ملوث به مهمات منفجرنشده پاک‌سازی شده و اکنون نزدیک به ۱۲۰۰ کیلومتر مربع زمین به مواد منفجرنشده آلوده است.

نورالدین رستم‌خیل گفت: «در یک سال گذشته ۶۵ کیلومتر مربع زمین که ملوث به ماین‌ها و مواد منفجرنشده بوده، پاکسازی شده و اکنون با ما ۱۱۹۹ کیلومتر مربع زمین که به ماین‌ها و مواد منفجرنشده آلوده است، ثبت هستند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، این وزارت در حدود ۱۲۰ پروژه کوچک اضطراری و وقایوی را اجرا کرده و همچنان نقاط آسیب‌پذیر را در ۱۱ ولایت کشور شناسایی کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره