Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شهروندان: روند توزیع پاسپورت هنوزهم کُند است

برخی شهروندان کشور با شکایت از کندی روند توزیع پاسپورت، می‌گویند که نیاز است تا این روند از سوی ریاست عمومی پاسپورت در پایتخت و ولایت‌ها شتاب بخشیده شود.

شهروندان به طلوع‌نیوز می‌گویند که دریافت و داشتن پاسپورت حق قانونی آنان است و مسوولان در ریاست عمومی پاسپورت باید در زمینه توزیع سریع پاسپورت توجه جدی کنند.

ادریس، باشنده کابل به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «سه یا چهار روز می‌شود که این‌جا رفت و آمد می‌کنم و بخاطر پاسپورت عریضه کرده‌ام که نامم را اصلاح کنم. مدیر صاحب امروز ورق‌های ما را گرفت، نمی‌دانم چه کاری می‌کند.»

زازی یکی دیگر از باشندگان کابل گفت: «مردم با مشکلات زیاد روبه‌رو است. کسانی‌که ثبت‌نام کردند، سه ماه شش ماه حتی یک سال هم می‌شود؛ اما نوبت شان نرسیده. مردم مریض دارند و مشکلات زیاد است.»

از سویی‌هم، ریاست پاسپورت در یک بیانیه نگاشته است که پاسپورت برای آنانی‌که بدهی، پرونده‌های جزایی، مدنی و بازرگانی داشته باشند، داده نمی‌شود.

در بیانیه ریاست عمومی پاسپورت آمده است: «افرادی که به دلیل عدم انجام قرضداری یا سایر تعهدات از سوی ادارات ذیربط ممنوع الخروج شده‌اند، افرادی‌که در دوسیه‌های کیفری، مدنی و تجاری از سوی محکمه محکوم شده‌اند، فرزندانی که پدر و مادر و یا وکیل قانونی ندارند، واجد شرایط اخذ پاسپورت نیستند.

نورالله پتمن، سخنگوی ریاست پاسپورت به طلوع‌نیوز گفت: «براساس طرزالعمل به هموطنان پاسپورت توزیع می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که سهولت‌های بیش‌تر بیاوریم. کسانی‌که خلاف اصول و طرزالعمل باشند، پاسپورت گرفته نمی‌توانند.»

بربنیاد آمارهای ریاست عمومی پاسپورت، روزانه از هشت تا ده هزار پاسپورت در کابل و ولایت‌ها توزیع می‌شود و کار روی ایجاد مراکز توزیع پاسپورت در چهار زون پایتخت نیز جریان دارد.

شهروندان: روند توزیع پاسپورت هنوزهم کُند است

از سویی‌هم، ریاست پاسپورت در یک بیانیه نگاشته است که پاسپورت برای آنانی‌که بدهی، پرونده‌های جزایی، مدنی و بازرگانی داشته باشند، داده نمی‌شود.

تصویر بندانگشتی

برخی شهروندان کشور با شکایت از کندی روند توزیع پاسپورت، می‌گویند که نیاز است تا این روند از سوی ریاست عمومی پاسپورت در پایتخت و ولایت‌ها شتاب بخشیده شود.

شهروندان به طلوع‌نیوز می‌گویند که دریافت و داشتن پاسپورت حق قانونی آنان است و مسوولان در ریاست عمومی پاسپورت باید در زمینه توزیع سریع پاسپورت توجه جدی کنند.

ادریس، باشنده کابل به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «سه یا چهار روز می‌شود که این‌جا رفت و آمد می‌کنم و بخاطر پاسپورت عریضه کرده‌ام که نامم را اصلاح کنم. مدیر صاحب امروز ورق‌های ما را گرفت، نمی‌دانم چه کاری می‌کند.»

زازی یکی دیگر از باشندگان کابل گفت: «مردم با مشکلات زیاد روبه‌رو است. کسانی‌که ثبت‌نام کردند، سه ماه شش ماه حتی یک سال هم می‌شود؛ اما نوبت شان نرسیده. مردم مریض دارند و مشکلات زیاد است.»

از سویی‌هم، ریاست پاسپورت در یک بیانیه نگاشته است که پاسپورت برای آنانی‌که بدهی، پرونده‌های جزایی، مدنی و بازرگانی داشته باشند، داده نمی‌شود.

در بیانیه ریاست عمومی پاسپورت آمده است: «افرادی که به دلیل عدم انجام قرضداری یا سایر تعهدات از سوی ادارات ذیربط ممنوع الخروج شده‌اند، افرادی‌که در دوسیه‌های کیفری، مدنی و تجاری از سوی محکمه محکوم شده‌اند، فرزندانی که پدر و مادر و یا وکیل قانونی ندارند، واجد شرایط اخذ پاسپورت نیستند.

نورالله پتمن، سخنگوی ریاست پاسپورت به طلوع‌نیوز گفت: «براساس طرزالعمل به هموطنان پاسپورت توزیع می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که سهولت‌های بیش‌تر بیاوریم. کسانی‌که خلاف اصول و طرزالعمل باشند، پاسپورت گرفته نمی‌توانند.»

بربنیاد آمارهای ریاست عمومی پاسپورت، روزانه از هشت تا ده هزار پاسپورت در کابل و ولایت‌ها توزیع می‌شود و کار روی ایجاد مراکز توزیع پاسپورت در چهار زون پایتخت نیز جریان دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره