Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازداشت ۱۷ مهاجر افغان در پاکستان؛ برخی با ضمانت رها شدند

شورای مهاجران افغانستان در پاکستان از بازداشت بیش از هفده مهاجر کشور از سوی پولیس پاکستان در اسلام‌آباد خبر داده که شماری از آنان با ضمانت رها شده‌اند.

نماینده مهاجران افغانستان در پاکستان می‌گوید برخی از مهاجران کشور با وجود داشتن گذرنامه و ویزا از سوی پولیس پاکستان بازداشت شده‌اند.

میراحمد رووفی، ریس شورای مهاجران افغانستان مقیم اسلام‌آباد گفت: «برای من هفده تن گفته بودند و بعداً این آمار بیش‌تر شد. به طرز خطرناک، وحشت، تهدید و دسیسه افراد را در موترها بالا می‌کردند. با پاسپورت و بی پاسپورت را تا صبح نگاه می‌کردند.»

در همین حال، شماری از مهاجران کشور در پاکستان می‌گویند با آنکه گذرنامه و ویزا داشتند، بدون کدام دلیل از سوی پولیس پاکستان بازداشت شده‌اند.

مهاجر افغان در پاکستان گفت: «شب تقریبا از دوازده تا هفت صبح ما را در حوزه پولیس نگاه کردند. بعد از آن آمدند بازجویی کردند. پاسپورت و ویزه ما را دیدند. بعد به اساس ضمانت ما را رها کردند.»

یکی دیگر از مهاجران افغان در پاکستان گفت: «ویزه داشتند. تمامی مدرک قانونی را داشتند. با افرادی که ویزه نداشتند، همه را جمع کردند با خود انتقال می‌دهند.»

همزمان با این، وزارت مهاجران و عودت کنندگان با تاکید بر سیاسی نکردن موضوع مهاجران افغان در پاکستان، می‌گوید که کشورهای میزبان نباید با مهاجران خلاف اصول اسلامی و قوانین بین‌المللی برخورد کنند.

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان گفت: «پاکستان کشور همسایه ماست و افغان‌هایی که آن‌جا رفته‌اند برای سپری کردن زندگی باامن رفته‌اند. باید به آن‌ها به حیث مهاجر دیده شود و حقوقی که در اصول و قوانین بین‌المللی برای مهاجران داده شده، برای شان داده شود.»

آصفه ستانکزی، آگاه امور مهاجرین می‌گوید: «سفارت افغانستان در پاکستان مکلف است علت این‌که پولیس پاکستان چرا مهاجرین افغان را بازداشت کرده، پی‌گیری نماید.»

این در حالی‌ست که قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان گفته بود که بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مهاجر افغان در پاکستان بودوباش دارند که از این میان، ۳۰۰هزار تن آنان مدارک قانون ندارند.  

بازداشت ۱۷ مهاجر افغان در پاکستان؛ برخی با ضمانت رها شدند

در همین حال، شماری از مهاجران کشور در پاکستان می‌گویند با آنکه گذرنامه و ویزا داشتند، بدون کدام دلیل از سوی پولیس پاکستان بازداشت شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

شورای مهاجران افغانستان در پاکستان از بازداشت بیش از هفده مهاجر کشور از سوی پولیس پاکستان در اسلام‌آباد خبر داده که شماری از آنان با ضمانت رها شده‌اند.

نماینده مهاجران افغانستان در پاکستان می‌گوید برخی از مهاجران کشور با وجود داشتن گذرنامه و ویزا از سوی پولیس پاکستان بازداشت شده‌اند.

میراحمد رووفی، ریس شورای مهاجران افغانستان مقیم اسلام‌آباد گفت: «برای من هفده تن گفته بودند و بعداً این آمار بیش‌تر شد. به طرز خطرناک، وحشت، تهدید و دسیسه افراد را در موترها بالا می‌کردند. با پاسپورت و بی پاسپورت را تا صبح نگاه می‌کردند.»

در همین حال، شماری از مهاجران کشور در پاکستان می‌گویند با آنکه گذرنامه و ویزا داشتند، بدون کدام دلیل از سوی پولیس پاکستان بازداشت شده‌اند.

مهاجر افغان در پاکستان گفت: «شب تقریبا از دوازده تا هفت صبح ما را در حوزه پولیس نگاه کردند. بعد از آن آمدند بازجویی کردند. پاسپورت و ویزه ما را دیدند. بعد به اساس ضمانت ما را رها کردند.»

یکی دیگر از مهاجران افغان در پاکستان گفت: «ویزه داشتند. تمامی مدرک قانونی را داشتند. با افرادی که ویزه نداشتند، همه را جمع کردند با خود انتقال می‌دهند.»

همزمان با این، وزارت مهاجران و عودت کنندگان با تاکید بر سیاسی نکردن موضوع مهاجران افغان در پاکستان، می‌گوید که کشورهای میزبان نباید با مهاجران خلاف اصول اسلامی و قوانین بین‌المللی برخورد کنند.

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان گفت: «پاکستان کشور همسایه ماست و افغان‌هایی که آن‌جا رفته‌اند برای سپری کردن زندگی باامن رفته‌اند. باید به آن‌ها به حیث مهاجر دیده شود و حقوقی که در اصول و قوانین بین‌المللی برای مهاجران داده شده، برای شان داده شود.»

آصفه ستانکزی، آگاه امور مهاجرین می‌گوید: «سفارت افغانستان در پاکستان مکلف است علت این‌که پولیس پاکستان چرا مهاجرین افغان را بازداشت کرده، پی‌گیری نماید.»

این در حالی‌ست که قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان گفته بود که بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مهاجر افغان در پاکستان بودوباش دارند که از این میان، ۳۰۰هزار تن آنان مدارک قانون ندارند.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره