Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اوضاع دشوار زندگی مهاجران افغان در پاکستان

شماری از مهاجران کشور در پاکستان از تلاشی خانه‌ها و بازداشت مهاجران افغان از سوی نظامیان پاکستان نگران‌اند.

برخی از این، مهاجران می‌گویند که از چندی به این‌سو نظامیان پاکستان با حمله به محل بود وباش مهاجران افغان آنان را بازداشت و لت وکوب می‌کند.

ظاهر به طلوع‌نیوز، گفت: «در دو روز گذشته در پاکستان به ویژه در شهر اسلام‌آباد بازداشت‌هایی از سوی پولیس پاکستان صورت گرفته است و دیروز به تعداد هفتاد و سه تن مهاجران افغان از سوی پولیس بازداشت شدند و در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.»

میر احمد رووفی، رییس شورای مهاجر در پاکستان، می‌گوید: «در دوم آگست هجوم از پولیس که از گذشته‌ها هم وحشت در وجود مهاجران بود در شهرک بی‌هفده هجوم آورده و به شکل وحشتناک داخل آپارتمان‌ها شدند.»

در همین حال، یکی از فعالان عرصه حقوق مهاجران از حکومت پاکستان می‌خواهد تا اصول بین‌المللی را در برابر مهاجران افغان در نظر بگیرد و از آزار و اذیت مهاجران کشور در پاکستان جلوگیری کنند.

آصفه ستانکزی، فعال عرصه حقوق مهاجران، چنین می‌گوید: «بر اساس قوانین بین‌المللی تکریم شخصیت انسانی یک مهاجر از الزامات است و پولیس پاکستان برخلاف تکریم شخصیت انسانی رفتار کرده است.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که مهاجران افغان تهدیدی برای امنیت پاکستان نیست و از حکومت پاکستان می‌خواهد تا سبب آزار واذیت مهاجران افغان نشود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «مهاجران افغان سالیان سال در پاکستان زندگی کرده‌اند آنان امنیت پاکستان و امنیت کشور خود را یکسان می‌دانند و خود را در مقابل آن کشور مسوول می‌دانند. و این مشور هم باید آنان را آزار و اذیت نکنند.»

پیش از این، وزارت خارجه پاکستان ادعا کرده بود که سه شهروند افغانستان در دوازدهم ماه گذشته میلادی در حمله بر پایگاه ارتش "ژوب" در بلوچستان پاکستان دست داشتند  که این ادعا از سوی امارت اسلامی رد شد.

اوضاع دشوار زندگی مهاجران افغان در پاکستان

در همین حال، یکی از فعالان عرصه حقوق مهاجران از حکومت پاکستان می‌خواهد تا اصول بین‌المللی را در برابر مهاجران افغان در نظر بگیرد و از آزار و اذیت مهاجران کشور در پاکستان جلوگیری کنند.

تصویر بندانگشتی

شماری از مهاجران کشور در پاکستان از تلاشی خانه‌ها و بازداشت مهاجران افغان از سوی نظامیان پاکستان نگران‌اند.

برخی از این، مهاجران می‌گویند که از چندی به این‌سو نظامیان پاکستان با حمله به محل بود وباش مهاجران افغان آنان را بازداشت و لت وکوب می‌کند.

ظاهر به طلوع‌نیوز، گفت: «در دو روز گذشته در پاکستان به ویژه در شهر اسلام‌آباد بازداشت‌هایی از سوی پولیس پاکستان صورت گرفته است و دیروز به تعداد هفتاد و سه تن مهاجران افغان از سوی پولیس بازداشت شدند و در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.»

میر احمد رووفی، رییس شورای مهاجر در پاکستان، می‌گوید: «در دوم آگست هجوم از پولیس که از گذشته‌ها هم وحشت در وجود مهاجران بود در شهرک بی‌هفده هجوم آورده و به شکل وحشتناک داخل آپارتمان‌ها شدند.»

در همین حال، یکی از فعالان عرصه حقوق مهاجران از حکومت پاکستان می‌خواهد تا اصول بین‌المللی را در برابر مهاجران افغان در نظر بگیرد و از آزار و اذیت مهاجران کشور در پاکستان جلوگیری کنند.

آصفه ستانکزی، فعال عرصه حقوق مهاجران، چنین می‌گوید: «بر اساس قوانین بین‌المللی تکریم شخصیت انسانی یک مهاجر از الزامات است و پولیس پاکستان برخلاف تکریم شخصیت انسانی رفتار کرده است.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که مهاجران افغان تهدیدی برای امنیت پاکستان نیست و از حکومت پاکستان می‌خواهد تا سبب آزار واذیت مهاجران افغان نشود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «مهاجران افغان سالیان سال در پاکستان زندگی کرده‌اند آنان امنیت پاکستان و امنیت کشور خود را یکسان می‌دانند و خود را در مقابل آن کشور مسوول می‌دانند. و این مشور هم باید آنان را آزار و اذیت نکنند.»

پیش از این، وزارت خارجه پاکستان ادعا کرده بود که سه شهروند افغانستان در دوازدهم ماه گذشته میلادی در حمله بر پایگاه ارتش "ژوب" در بلوچستان پاکستان دست داشتند  که این ادعا از سوی امارت اسلامی رد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره