Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توقف فعالیت نزدیک به ۲۲۰ نهاد امدادرسان در یک سال پسین

وزارت اقتصاد تایید می‌کند که فعالیت نزدیک به ۲۲۰ نهاد مددرسان داخلی و خارجی در یک سال پسین در کشور متوقف شد است.

مسوولان در این وزارت می‌گویند که فعالیت این نهادها به علت رعایت نکردن اصول متوقف شده که همیشه‌گی نیست و در آینده از سر گرفته خواهد شد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «اگر اصول و مبانی ما را این‌ها مورد توجه قرار ندهند، در آن صورت جواز این‌ها لغو خواهد شد. به همین دلیل است که در یک سال اخیر ۲۱۶ موسسه جواز شان لغو شده است که ۴ تا از موسسات خارجی هم شامل این موسسات می باشد.»

فعالیت این نهادها به علت این‌که گزارش‌های شان را در دو سال پی‌هم به‌گونه‌ی شفاف به وزارت اقتصاد ارایه نکرده‌اند، متوقف ساخته شده است. اکنون وزارت اقتصاد می‌گوید هنگامی‌که شرایط این وزارت از سوی این نهادها تکمیل شود، فعالیت نهادها آغاز می‌شود.

وزارت اقتصاد بر همکاری و ایجاد سهولت به موسسات امدادرسان تاکید می‌کند.

عبداللطیف نظری در این باره گفت: «توقف این نهادها همیشه‌گی نخواهد بود. در صورتی‌که شروط ما تکمیل شود و اصول مدنظر وزارت اقتصاد رعایت شود، در یک کمیسیون جواز این موسسات دوباره اعطا خواهد شد.»

آگاهان اقتصادی می‌گویند که حکومت باید از نهادهایی که فعالیت شان به سود ملت است، پشتیبانی کند.

فرهاد ابرار، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «در صورتی‌که این نهادها در مخالفت با منافع ملی مردم افغانستان فعالیت نکنند، ادامه فعالیت آن‌ها به نفع مردم افغانستان خواهد بود.»

با این حال، برخی از شهروندان کشور فعالیت نهادهای مددرسان را از بهر کمک به نیازمندان مهم می‌دانند.

این در حالی‌ست که امارت اسلامی پیش از این در اعتراض به آتش‌زدن یک نسخه‌ی از قرآن کریم از سوی یک شهروند سویدن، فعالیت نهادهای سویدنی را در افغانستان متوقف ساخت.

توقف فعالیت نزدیک به ۲۲۰ نهاد امدادرسان در یک سال پسین

فعالیت این نهادها به علت این‌که گزارش‌های شان را در دو سال پی‌هم به‌گونه‌ی شفاف به وزارت اقتصاد ارایه نکرده‌اند، متوقف ساخته شده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت اقتصاد تایید می‌کند که فعالیت نزدیک به ۲۲۰ نهاد مددرسان داخلی و خارجی در یک سال پسین در کشور متوقف شد است.

مسوولان در این وزارت می‌گویند که فعالیت این نهادها به علت رعایت نکردن اصول متوقف شده که همیشه‌گی نیست و در آینده از سر گرفته خواهد شد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «اگر اصول و مبانی ما را این‌ها مورد توجه قرار ندهند، در آن صورت جواز این‌ها لغو خواهد شد. به همین دلیل است که در یک سال اخیر ۲۱۶ موسسه جواز شان لغو شده است که ۴ تا از موسسات خارجی هم شامل این موسسات می باشد.»

فعالیت این نهادها به علت این‌که گزارش‌های شان را در دو سال پی‌هم به‌گونه‌ی شفاف به وزارت اقتصاد ارایه نکرده‌اند، متوقف ساخته شده است. اکنون وزارت اقتصاد می‌گوید هنگامی‌که شرایط این وزارت از سوی این نهادها تکمیل شود، فعالیت نهادها آغاز می‌شود.

وزارت اقتصاد بر همکاری و ایجاد سهولت به موسسات امدادرسان تاکید می‌کند.

عبداللطیف نظری در این باره گفت: «توقف این نهادها همیشه‌گی نخواهد بود. در صورتی‌که شروط ما تکمیل شود و اصول مدنظر وزارت اقتصاد رعایت شود، در یک کمیسیون جواز این موسسات دوباره اعطا خواهد شد.»

آگاهان اقتصادی می‌گویند که حکومت باید از نهادهایی که فعالیت شان به سود ملت است، پشتیبانی کند.

فرهاد ابرار، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «در صورتی‌که این نهادها در مخالفت با منافع ملی مردم افغانستان فعالیت نکنند، ادامه فعالیت آن‌ها به نفع مردم افغانستان خواهد بود.»

با این حال، برخی از شهروندان کشور فعالیت نهادهای مددرسان را از بهر کمک به نیازمندان مهم می‌دانند.

این در حالی‌ست که امارت اسلامی پیش از این در اعتراض به آتش‌زدن یک نسخه‌ی از قرآن کریم از سوی یک شهروند سویدن، فعالیت نهادهای سویدنی را در افغانستان متوقف ساخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره