Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت شهروندان افغانستان از بدرفتاری مرزبانان ترکی

شماری از مهاجران افغان که از ترکیه اخراج شده‌اند، از بدرفتاری پولیس آن کشور انتقاد می‌کنند.

به گفته‌ی آنان، مرزبانان ترک مهاجران افغان را لت و کوب می‌کنند و حتی آنان را در مرز میان ایران و ترکیه به گلوله می‌بندند.

رحمت الله، مهاجر اخراج شده از ترکیه به طلوع‌نیوز گفت: «ما را گرفتند و شب تا صبح لت و کوب کردند. به اندازه‌ی لت و کوب کردند که فکر نمی‌کنم کافر هم یک مسلمان را به این حد لت کند.»

نوراحمد حفیظی، مجاهر افغان در ترکیه گفت: «ما که از افغانستان بیرون می‌شویم، بخاطر کار است. از افغانستان تا ترکیه هزاران مشکلات را طی می‌کنیم؛ اما مهاجرین افغان به دولت ترکیه هیچ ارزشی ندارد.»

عزیزه، باشنده ولایت پروان و مادر پنج فرزند، می‌گوید شش ما می‌شود که از سرنوشت پسرش که به ترکیه رفته، اطلاع ندارد.

عزیزه به طلوع‌نیوز گفت: «بچه‌ام شش ماه می‌شود که ایران رفته بود. بعد از شش ماه همرای دوستان شان به سوی ترکیه رفت. در مرز ترکیه هم همرای شان صحبت داشتم؛ اما پس از او، زنده و مرده بچه‌ام گم است.»

نورزی، برادر فرد ناپدید شده در مرز ترکیه گفت: «در مرز میان ایران و ترکیه گم شده. شش یا هفت ماه می‌شود که حساب‌اش معلوم نیست. خواهش می‌کنیم که دولت به ما کمک کند.»

با این حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی از کشورهای اسلامی می‌خواهد که با مهاجران افغان بدرفتاری نکنند.

آقای مجاهد گفت: «ما خواهان برخورد انسانی و اسلامی با مهاجرین ما هستیم. مخصوصا در کشورهای اسلامی که برادر ما هستند، افغان‌های که در آن‌جا هستند، برادران آنان اند. با آنان باید رفتار خشن نشود. لت و کوب و به زندان فرستاده نشوند.»

این در حالی است که به علت فقر و بی‌کاری در کشور، روزانه صدها شهروند کشور به مقصد ایران و ترکیه سفر می‌کنند که شمار زیادی از آنان به کشور برگشتانده می‌شوند.

شکایت شهروندان افغانستان از بدرفتاری مرزبانان ترکی

با این حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی از کشورهای اسلامی می‌خواهد که با مهاجران افغان بدرفتاری نکنند.

تصویر بندانگشتی

شماری از مهاجران افغان که از ترکیه اخراج شده‌اند، از بدرفتاری پولیس آن کشور انتقاد می‌کنند.

به گفته‌ی آنان، مرزبانان ترک مهاجران افغان را لت و کوب می‌کنند و حتی آنان را در مرز میان ایران و ترکیه به گلوله می‌بندند.

رحمت الله، مهاجر اخراج شده از ترکیه به طلوع‌نیوز گفت: «ما را گرفتند و شب تا صبح لت و کوب کردند. به اندازه‌ی لت و کوب کردند که فکر نمی‌کنم کافر هم یک مسلمان را به این حد لت کند.»

نوراحمد حفیظی، مجاهر افغان در ترکیه گفت: «ما که از افغانستان بیرون می‌شویم، بخاطر کار است. از افغانستان تا ترکیه هزاران مشکلات را طی می‌کنیم؛ اما مهاجرین افغان به دولت ترکیه هیچ ارزشی ندارد.»

عزیزه، باشنده ولایت پروان و مادر پنج فرزند، می‌گوید شش ما می‌شود که از سرنوشت پسرش که به ترکیه رفته، اطلاع ندارد.

عزیزه به طلوع‌نیوز گفت: «بچه‌ام شش ماه می‌شود که ایران رفته بود. بعد از شش ماه همرای دوستان شان به سوی ترکیه رفت. در مرز ترکیه هم همرای شان صحبت داشتم؛ اما پس از او، زنده و مرده بچه‌ام گم است.»

نورزی، برادر فرد ناپدید شده در مرز ترکیه گفت: «در مرز میان ایران و ترکیه گم شده. شش یا هفت ماه می‌شود که حساب‌اش معلوم نیست. خواهش می‌کنیم که دولت به ما کمک کند.»

با این حال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی از کشورهای اسلامی می‌خواهد که با مهاجران افغان بدرفتاری نکنند.

آقای مجاهد گفت: «ما خواهان برخورد انسانی و اسلامی با مهاجرین ما هستیم. مخصوصا در کشورهای اسلامی که برادر ما هستند، افغان‌های که در آن‌جا هستند، برادران آنان اند. با آنان باید رفتار خشن نشود. لت و کوب و به زندان فرستاده نشوند.»

این در حالی است که به علت فقر و بی‌کاری در کشور، روزانه صدها شهروند کشور به مقصد ایران و ترکیه سفر می‌کنند که شمار زیادی از آنان به کشور برگشتانده می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره