Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت مهاجران: بیش از ۸۰۰ مهاجر افغان در یک سال جان باخته‌اند

در یک سال گذشته بیش از  هشت صد مهاجر افغان که در کشورهای گونه گون جان باختند به کشور انتقال یافته اند. 
مقام‌های وزارت مهاجران و عودت کنند‌گان که روز چهارشنبه در برنامه "حساب‌دهی دولت به ملت" حضور داشتند، گفته‌اند که اکنون بیش از ۷ میلیون شهروند افغانستان در کشورهای دیگر مهاجر اند.

بربنیاد آمارهای داده شدهُ نزدیک به ۳ هزار شهروند دیگر کشور که می‌خواستند از راه قاچاق به کشورهای دیگر بروند، نجات داده شده‌اند.

محمد ارسلاح خروتی، معین وزارت مهاجران و عودت کنند‌گان در این نشست گفت: «در سال گذشته ۹۵۲ هزار و ۵۸۹ مهاجر افغان از ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر به کشور خود بازگشته‌اند. در همین سال، در حدود ۳ میلیون و ۲۸۱ هزار خانواده عودت کننده با هماهنگی سازمان‌های همکار کمک‌های نقدی، خوراکی و غیرخوراکی برای شان صورت گرفته است.»

معاون وزارت مهاجران و عودت کنندگان درباره‌ی آزادسازی شهروندان افغانستان گفته است که در یک سال گذشته ۴ هزار مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان و ایران به کشور برگردانده شده‌اند.

آقای خروتی افزود: «با تلاش مشترک اتشه مهاجران و سفارت افغانستان در اسلام‌آباد حدود ۳۰۰۰ پناهجوی افغان که در پاکستان زندانی بودند و ۱۰۰۰ زندانی نیز که در ایران زندانی بودند از زندان‌ها رها شده و برای آزاد شدن دیگران تلاش جریان دارد.»

در همین حال، عبدالمطلب حقانی، سخنگوی این وزارت نیز در بخشی از این برنامه از کشورها ‌خواسته است که با مهاجران افغان برخورد نامناسب نکنند.

عبدالمطلب حقانی گفت: «واضح است که مهاجران افغانی که برای صلح به یک مکان امن رفته‌اند، در آن‌جا ناامنی ایجاد نمی‌کنند و دست به چنین فعالیت‌هایی نمی‌زنند. با این حال، ما از همه کشورهای همسایه خود می‌خواهیم که طبق قوانین بین‌المللی حقوق شان را بدهند.»

مقام‌های وزارت مهاجران و عودت کنند‌گان تاکید کرده که برای نزدیک به ۱۹ هزار تن در کشور زمینه اشتغال‌ را فراهم کرده‌اند و برای بیش از ۶۰ هزار بازگشت کننده‌ شناسنامه برقی توزیع شده است.

وزارت مهاجران: بیش از ۸۰۰ مهاجر افغان در یک سال جان باخته‌اند

آقای خروتی درباره‌ی آزادسازی شهروندان افغانستان گفته که در یک سال گذشته ۴ هزار مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان و ایران به کشور برگردانده شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در یک سال گذشته بیش از  هشت صد مهاجر افغان که در کشورهای گونه گون جان باختند به کشور انتقال یافته اند. 
مقام‌های وزارت مهاجران و عودت کنند‌گان که روز چهارشنبه در برنامه "حساب‌دهی دولت به ملت" حضور داشتند، گفته‌اند که اکنون بیش از ۷ میلیون شهروند افغانستان در کشورهای دیگر مهاجر اند.

بربنیاد آمارهای داده شدهُ نزدیک به ۳ هزار شهروند دیگر کشور که می‌خواستند از راه قاچاق به کشورهای دیگر بروند، نجات داده شده‌اند.

محمد ارسلاح خروتی، معین وزارت مهاجران و عودت کنند‌گان در این نشست گفت: «در سال گذشته ۹۵۲ هزار و ۵۸۹ مهاجر افغان از ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر به کشور خود بازگشته‌اند. در همین سال، در حدود ۳ میلیون و ۲۸۱ هزار خانواده عودت کننده با هماهنگی سازمان‌های همکار کمک‌های نقدی، خوراکی و غیرخوراکی برای شان صورت گرفته است.»

معاون وزارت مهاجران و عودت کنندگان درباره‌ی آزادسازی شهروندان افغانستان گفته است که در یک سال گذشته ۴ هزار مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان و ایران به کشور برگردانده شده‌اند.

آقای خروتی افزود: «با تلاش مشترک اتشه مهاجران و سفارت افغانستان در اسلام‌آباد حدود ۳۰۰۰ پناهجوی افغان که در پاکستان زندانی بودند و ۱۰۰۰ زندانی نیز که در ایران زندانی بودند از زندان‌ها رها شده و برای آزاد شدن دیگران تلاش جریان دارد.»

در همین حال، عبدالمطلب حقانی، سخنگوی این وزارت نیز در بخشی از این برنامه از کشورها ‌خواسته است که با مهاجران افغان برخورد نامناسب نکنند.

عبدالمطلب حقانی گفت: «واضح است که مهاجران افغانی که برای صلح به یک مکان امن رفته‌اند، در آن‌جا ناامنی ایجاد نمی‌کنند و دست به چنین فعالیت‌هایی نمی‌زنند. با این حال، ما از همه کشورهای همسایه خود می‌خواهیم که طبق قوانین بین‌المللی حقوق شان را بدهند.»

مقام‌های وزارت مهاجران و عودت کنند‌گان تاکید کرده که برای نزدیک به ۱۹ هزار تن در کشور زمینه اشتغال‌ را فراهم کرده‌اند و برای بیش از ۶۰ هزار بازگشت کننده‌ شناسنامه برقی توزیع شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره