Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاظمی قمی: امریکا در تلاش تبدیل کردن افغانستان به یک منطقه بحرانی است

حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده‌‌ی ویژه رییس‌جمهور ایران در افغانستان در گفت‌وگو با یک رسانه‌ای ایرانی گفته که واشنگتن در تلاش تبدیل کردن افغانستان به یک منطقه بحرانی برای همسایگان این کشور است.

آقای قمی ادعا کرده که امریکا می‌کوشد نیروهای ویژه افغان را برای شرایط خاص به افغانستان برگرداند.

قمی در این باره افزوده: «آن‌ها امروز گروه‌های تروریستی مثل داعش را به عنوان جایگزین نیروهای نظامی خود در افغانستان سازماندهی کردند یا سعی می‌کنند نیروهای ویژه‌ای را که در مدت حضور خود تربیت کردند مجددا فراخوانی کنند تا در شرایط خاصی به افغانستان برگردانند.»

نماینده ویژه رییس‌جمهور ایران برای افغانستان افزوده که امریکا نمی‌خواهد با ایجاد ثبات، وضعیت اقتصادی و امنیتی افغانستان بهبود پیدا کند، زیرا احساس می‌کند ثبات در این کشور سبب سرمایه‌گذاری کشورهای رقیب امریکا مثل چین خواهد شد.

این دیپلومات ایرانی تصریح کرده که امریکایی‌ها سعی می‌کنند به گونه‌ای عمل کنند که مانع تعامل افغانستان با کشورهای دیگر باشند و با قرار دادن مقام‌های "طالبان" در لیست سیاه، تعامل بین کابل و کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سفیر ایران در افغانستان بیان کرد: «آمریکایی‌ها سعی می‌کنند به گونه‌ای عمل کنند که مانع تعامل افغانستان با کشورهای دیگر باشند. مثلا آمریکایی‌ها مقاماتی از افغانستان را در لیست سیاه خود قرار داده‌اند، بنابراین تعاملات بین کابل و کشورهای دیگر تحت تاثیر این لیست قرار می‌گیرد. آنها با این محدودسازی در حال مدیریت روابط خارجی افغانستان هستند.»

حسن کاظمی قمی خواهان مبارزه امارت اسلامی  با طرح امریکا مبنی بر بی‌ثباتی افغانستان از طریق تقویت داعش خراسان و نگران کردن همسایه‌گان با ایجاد پایگاه‌های نظامی در آسیای مرکزی به بهانه هراس افگنی شده است.

وی امریکا را متهم کرده که با "ژست حقوق بشری" و "پشتیبانی از زنان" فشار را بر مردم افغانستان بیش‌تر کرده است.

به باور او امریکای‌ها از پول‌های "بلوکه شده" افغانستان به عنوان "ابزار و اهرمی" برای فشار استفاده می‌کنند و یا در پوشش سازمان ملل اقدام‌های را برای مدیریت افغانستان شکل می‌دهند.

کاظمی قمی: امریکا در تلاش تبدیل کردن افغانستان به یک منطقه بحرانی است

وی امریکا را متهم کرده که با "ژست حقوق بشری" و "پشتیبانی از زنان" فشار را بر مردم افغانستان بیش‌تر کرده است.

تصویر بندانگشتی

حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده‌‌ی ویژه رییس‌جمهور ایران در افغانستان در گفت‌وگو با یک رسانه‌ای ایرانی گفته که واشنگتن در تلاش تبدیل کردن افغانستان به یک منطقه بحرانی برای همسایگان این کشور است.

آقای قمی ادعا کرده که امریکا می‌کوشد نیروهای ویژه افغان را برای شرایط خاص به افغانستان برگرداند.

قمی در این باره افزوده: «آن‌ها امروز گروه‌های تروریستی مثل داعش را به عنوان جایگزین نیروهای نظامی خود در افغانستان سازماندهی کردند یا سعی می‌کنند نیروهای ویژه‌ای را که در مدت حضور خود تربیت کردند مجددا فراخوانی کنند تا در شرایط خاصی به افغانستان برگردانند.»

نماینده ویژه رییس‌جمهور ایران برای افغانستان افزوده که امریکا نمی‌خواهد با ایجاد ثبات، وضعیت اقتصادی و امنیتی افغانستان بهبود پیدا کند، زیرا احساس می‌کند ثبات در این کشور سبب سرمایه‌گذاری کشورهای رقیب امریکا مثل چین خواهد شد.

این دیپلومات ایرانی تصریح کرده که امریکایی‌ها سعی می‌کنند به گونه‌ای عمل کنند که مانع تعامل افغانستان با کشورهای دیگر باشند و با قرار دادن مقام‌های "طالبان" در لیست سیاه، تعامل بین کابل و کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سفیر ایران در افغانستان بیان کرد: «آمریکایی‌ها سعی می‌کنند به گونه‌ای عمل کنند که مانع تعامل افغانستان با کشورهای دیگر باشند. مثلا آمریکایی‌ها مقاماتی از افغانستان را در لیست سیاه خود قرار داده‌اند، بنابراین تعاملات بین کابل و کشورهای دیگر تحت تاثیر این لیست قرار می‌گیرد. آنها با این محدودسازی در حال مدیریت روابط خارجی افغانستان هستند.»

حسن کاظمی قمی خواهان مبارزه امارت اسلامی  با طرح امریکا مبنی بر بی‌ثباتی افغانستان از طریق تقویت داعش خراسان و نگران کردن همسایه‌گان با ایجاد پایگاه‌های نظامی در آسیای مرکزی به بهانه هراس افگنی شده است.

وی امریکا را متهم کرده که با "ژست حقوق بشری" و "پشتیبانی از زنان" فشار را بر مردم افغانستان بیش‌تر کرده است.

به باور او امریکای‌ها از پول‌های "بلوکه شده" افغانستان به عنوان "ابزار و اهرمی" برای فشار استفاده می‌کنند و یا در پوشش سازمان ملل اقدام‌های را برای مدیریت افغانستان شکل می‌دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره