Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

الزامی شدن یونیفورم برای نیروهای وزارت دفاع

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع امارت اسلامی می‌گوید که اگر نیروهای این وزارت در پوشیدن لباس نظامی غفلت کنند، بربنیاد قوانین مجازات خواهند شد.

آقای خوارزمی می‌گوید که اکنون تمامی نیروهای این وزارت ملبس به یونیفورم شده‌اند.

سخنگوی وزارت دفاع امارت اسلامی در این باره گفت: «رهبری وزارت دفاع دستور داده‌‌اند که در مراکز نظامی استفاده شود و ما هم در تاسی از حکم رهبری وزارت دفاع ملی، نه تنها شخص خودم بل تمام منسوبین وزارت دفاع ملی این دستور را عملی خواهند کرد.»

عنایت الله خوارزمی می‌افزاید که نیروهای این وزارت اکنون از یونیفورم ارتش پیشین کار خواهند گرفت؛ اما رنگ این یونیفورم ممکن در آینده تغییر کند.

او به طلوع‌نیوز گفت: «مواد و کالاها از اداره قبلی خیلی زیاد در دست‌رس ما قرار داشت، فعلن همین را به دستور رهبر وزارت دفاع الزامی کرده‌ایم.»

شماری از آگاهان، پوشیدن یونیفورم را برای آوردن نظم در کشور مهم می‌دانند.

اسد الله ندیم، آگاهان مسایل نظامی گفت: «یونیفور و لباس عسکری یکی از نمونه‌های بارز در انضباط عسکری است و حقیقت جامعه‌ها می‌باشد. بدون یونیفورم عسکری در حقیقت این‌ها معلوم نمی‌شود که نظامی هستند یا نه.»

از سویی‌هم، برخی از شهروندان کشور از امارت اسلامی می‌خواهند تا تطبیق این روند را بالای همه نیروهای امارت اسلامی به‌گونه‌ی جدی عملی سازد.

جاوید، باشنده کابل گفت: «یونیفورم یک موضوع مهم است. اگر عسکر امارت یا افراد دولتی یونیفورم داشته باشد، سطح جرم‌های جنایی در کشور کاهش پیدا می‌کند.»

این درحالی‌ست که پیش از این شهروندان کشور از مشخص نبودن یونیفورم نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای وزارت دفاع امارت اسلامی شکایت داشتند.

الزامی شدن یونیفورم برای نیروهای وزارت دفاع

عنایت الله خوارزمی می‌افزاید که نیروهای این وزارت اکنون از یونیفورم ارتش پیشین کار خواهند گرفت؛ اما رنگ این یونیفورم ممکن در آینده تغییر کند.

تصویر بندانگشتی

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع امارت اسلامی می‌گوید که اگر نیروهای این وزارت در پوشیدن لباس نظامی غفلت کنند، بربنیاد قوانین مجازات خواهند شد.

آقای خوارزمی می‌گوید که اکنون تمامی نیروهای این وزارت ملبس به یونیفورم شده‌اند.

سخنگوی وزارت دفاع امارت اسلامی در این باره گفت: «رهبری وزارت دفاع دستور داده‌‌اند که در مراکز نظامی استفاده شود و ما هم در تاسی از حکم رهبری وزارت دفاع ملی، نه تنها شخص خودم بل تمام منسوبین وزارت دفاع ملی این دستور را عملی خواهند کرد.»

عنایت الله خوارزمی می‌افزاید که نیروهای این وزارت اکنون از یونیفورم ارتش پیشین کار خواهند گرفت؛ اما رنگ این یونیفورم ممکن در آینده تغییر کند.

او به طلوع‌نیوز گفت: «مواد و کالاها از اداره قبلی خیلی زیاد در دست‌رس ما قرار داشت، فعلن همین را به دستور رهبر وزارت دفاع الزامی کرده‌ایم.»

شماری از آگاهان، پوشیدن یونیفورم را برای آوردن نظم در کشور مهم می‌دانند.

اسد الله ندیم، آگاهان مسایل نظامی گفت: «یونیفور و لباس عسکری یکی از نمونه‌های بارز در انضباط عسکری است و حقیقت جامعه‌ها می‌باشد. بدون یونیفورم عسکری در حقیقت این‌ها معلوم نمی‌شود که نظامی هستند یا نه.»

از سویی‌هم، برخی از شهروندان کشور از امارت اسلامی می‌خواهند تا تطبیق این روند را بالای همه نیروهای امارت اسلامی به‌گونه‌ی جدی عملی سازد.

جاوید، باشنده کابل گفت: «یونیفورم یک موضوع مهم است. اگر عسکر امارت یا افراد دولتی یونیفورم داشته باشد، سطح جرم‌های جنایی در کشور کاهش پیدا می‌کند.»

این درحالی‌ست که پیش از این شهروندان کشور از مشخص نبودن یونیفورم نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای وزارت دفاع امارت اسلامی شکایت داشتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره