Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ از ناامنی خوراکی در افغانستان

فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ در گزارشی از بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که ۱۵ اعشاریه ۵ میلیون نفر در این کشور با ناامنی شدید خوراکی روبه‌رو هستند.

بربنیاد این گزارش، ۲ اعشاریه ۷ میلیون تن در افغانستان در یک قدمی قحطی قرار دارند.

گزارش افزوده است که خشک‌سالی در سه سال پسین در افغانستان و بحران اقتصادی در دو سال پسین سبب افزایش نیازهای مردم این کشور شده‌اند.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «در کوتاه مدت امارت اسلامی طالبان باید همرای جامعه بین‌المللی صحبت نماید تا کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ادامه پیدا کند تا یک مقدار از بحران انسانی که در حال حاضر در حال خوب نیست، از این جلوگیری صورت بگیرد.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که تا اکنون کمک‌ها در بخش‌ توسعه‌یی صورت نگرفته است و برای برطرف کردن چالش‌های اقتصادی در کشور، پروژه‌های بزرگ اقتصادی را راه‌اندازی کرده است.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «کمک‌های جامعه بین‌المللی تا اکنون جنبه بشردوستانه داشته و کمک‌های توسعه‌یی قابل توجه صورت نگرفته است. تلاش ما این است که از طریق جلب کمک‌‌های توسعه‌یی و راه‌اندازی پروژه‌های کلان ملی به کاهش فقر کمک کنیم و زمینه اشتغال را برای مردم شریف افغانستان فراهم بسازیم.»

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند و نیاز است که در بخش‌های کارآفرینی برای مردم توجه بیش‌تر شود. 

داوود، باشنده کابل به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «سازمان‌های که این کمک‌ها را می‌کنند، برای کسانی که مستحق است، توزیع کنند. زمستان در حال آمدن است و مردم سوخت خود را چه گونه تامین کنند.»

از روی کار آمدن دوباره‌ی امارت اسلامی در افغانستان دو سال می‌گذرد و در این مدت، نهادهای امدادرسان بارها از افزایش فقر و کم‌بود بودجه برای کمک به مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

نگرانی فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ از ناامنی خوراکی در افغانستان

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند و نیاز است که در بخش‌های کارآفرینی برای مردم توجه بیش‌تر شود. 

تصویر بندانگشتی

فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ در گزارشی از بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که ۱۵ اعشاریه ۵ میلیون نفر در این کشور با ناامنی شدید خوراکی روبه‌رو هستند.

بربنیاد این گزارش، ۲ اعشاریه ۷ میلیون تن در افغانستان در یک قدمی قحطی قرار دارند.

گزارش افزوده است که خشک‌سالی در سه سال پسین در افغانستان و بحران اقتصادی در دو سال پسین سبب افزایش نیازهای مردم این کشور شده‌اند.

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «در کوتاه مدت امارت اسلامی طالبان باید همرای جامعه بین‌المللی صحبت نماید تا کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ادامه پیدا کند تا یک مقدار از بحران انسانی که در حال حاضر در حال خوب نیست، از این جلوگیری صورت بگیرد.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که تا اکنون کمک‌ها در بخش‌ توسعه‌یی صورت نگرفته است و برای برطرف کردن چالش‌های اقتصادی در کشور، پروژه‌های بزرگ اقتصادی را راه‌اندازی کرده است.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «کمک‌های جامعه بین‌المللی تا اکنون جنبه بشردوستانه داشته و کمک‌های توسعه‌یی قابل توجه صورت نگرفته است. تلاش ما این است که از طریق جلب کمک‌‌های توسعه‌یی و راه‌اندازی پروژه‌های کلان ملی به کاهش فقر کمک کنیم و زمینه اشتغال را برای مردم شریف افغانستان فراهم بسازیم.»

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند و نیاز است که در بخش‌های کارآفرینی برای مردم توجه بیش‌تر شود. 

داوود، باشنده کابل به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «سازمان‌های که این کمک‌ها را می‌کنند، برای کسانی که مستحق است، توزیع کنند. زمستان در حال آمدن است و مردم سوخت خود را چه گونه تامین کنند.»

از روی کار آمدن دوباره‌ی امارت اسلامی در افغانستان دو سال می‌گذرد و در این مدت، نهادهای امدادرسان بارها از افزایش فقر و کم‌بود بودجه برای کمک به مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره