Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی: افغانستان مرکز اتصال و ترانزیت منطقه خواهد بود

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه امروز (پنج‌شنبه) گفته است که امارت اسلامی در زمینه‌های گوناگون پیش‌رفت‌ داشته و تعامل جهان با امارت اسلامی در آینده‌ی نزدیک بهتر خواهد شد.

آقای متقی که در مراسم افتتاحیه پروژه ملی شهر جدید کابل سخن می‌گفت، افزوده است که مسکلات موجود هم در آینده حل می‌شود.

امیرخان متقی گفت: «پس از این با کشور ما تعامل خواهد شد. پس از این افغانستان میدان رقابت منفی قدرت‌های بزرگ نخواهد بود. این‌جا ثبات خواهد بود و مرکز اقتصاد، اتصال و ترانزیت خواهد بود. آسیای جنوبی را با آسیای مرکزی وصل خواهد کرد. یک نقش بزرگی در امنیت، ثبات و اقتصاد منطقه خواهد داشت.»

همزمان با این، شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه در این مراسم از جامعه جهانی و کشورهای همسایه خواست که در راستای آبادی افغانستان قدم مثبت بر دارند.

آقای ستانکزی گفت: «بر جامعه بین‌المللی، بانک آسیایی، بانک جهانی، آی ام اف، سازمان ملل و دنیای غرب صدا می‌کنم؛ آنانی‌که بیست سال در افغانستان سپری کردند، افغانستان را تخریب کردند، بمبارد کردند، به خاک یکسان کردند، حالا وظیفه آنان است که در بازسازی افغانستان نقش فعال داشته باشند.»

از سویی‌هم، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا می‌گوید که پروژه کابل جدید یک پروژه بزرگ ملی است که با مشارکت امارت اسلامی و سکتور خصوصی پیش برده می‌شود و برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زمینه سرمایه‌گذاری مساعد می‌سازد.

ملا عبدالغنی برادر گفت: «با این [پروژه] در کنار تقویت بودجه ملی، برای مردم سرپناه، زمینه کار، خرید و فروش مواد داخلی و برای سرمایه‌گذاران و بازرگانان زمینه‌ی سرمایه‌گذاری‌های گوناگون فراهم خواهد شد.»

به گفته‌ی مسوولان، پروژه کابل جدید با معیاری‌های جهانی ساخته می‌شود.

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزرا در مراسم از کشورهای جهان خواسته که با سکتور خصوصی کشور همکاری نمایند.

عبدالسلام حنفی در این مراسم گفت: «از کشورهای همسایه، منطقه و فرامنطقه همین توقع را داریم که سکتورهای خصوصی آن‌ها با هماهنگی سکتورهای خصوصی ما می‌توانند در پروژه‌های بزرگ ملی و انکشافی در استخراج معادن و سایر پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند.»

با تکمیل شدن این پروژه، ۶هزار ۶۰۰ واحد مسکونی با نظرداشت تمامی سهولت‌های شهری و نیازهای یک شهر مدرن برای ۴۰هزار نفر در نظر گرفته شده است که در مدت چهار سال تکمیل می‌شود.

امیرخان متقی: افغانستان مرکز اتصال و ترانزیت منطقه خواهد بود

همزمان، معین سیاسی وزارت خارجه در این مراسم از جامعه جهانی و کشورهای همسایه خواست که در راستای آبادی افغانستان قدم مثبت بر دارند.

تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه امروز (پنج‌شنبه) گفته است که امارت اسلامی در زمینه‌های گوناگون پیش‌رفت‌ داشته و تعامل جهان با امارت اسلامی در آینده‌ی نزدیک بهتر خواهد شد.

آقای متقی که در مراسم افتتاحیه پروژه ملی شهر جدید کابل سخن می‌گفت، افزوده است که مسکلات موجود هم در آینده حل می‌شود.

امیرخان متقی گفت: «پس از این با کشور ما تعامل خواهد شد. پس از این افغانستان میدان رقابت منفی قدرت‌های بزرگ نخواهد بود. این‌جا ثبات خواهد بود و مرکز اقتصاد، اتصال و ترانزیت خواهد بود. آسیای جنوبی را با آسیای مرکزی وصل خواهد کرد. یک نقش بزرگی در امنیت، ثبات و اقتصاد منطقه خواهد داشت.»

همزمان با این، شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه در این مراسم از جامعه جهانی و کشورهای همسایه خواست که در راستای آبادی افغانستان قدم مثبت بر دارند.

آقای ستانکزی گفت: «بر جامعه بین‌المللی، بانک آسیایی، بانک جهانی، آی ام اف، سازمان ملل و دنیای غرب صدا می‌کنم؛ آنانی‌که بیست سال در افغانستان سپری کردند، افغانستان را تخریب کردند، بمبارد کردند، به خاک یکسان کردند، حالا وظیفه آنان است که در بازسازی افغانستان نقش فعال داشته باشند.»

از سویی‌هم، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا می‌گوید که پروژه کابل جدید یک پروژه بزرگ ملی است که با مشارکت امارت اسلامی و سکتور خصوصی پیش برده می‌شود و برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زمینه سرمایه‌گذاری مساعد می‌سازد.

ملا عبدالغنی برادر گفت: «با این [پروژه] در کنار تقویت بودجه ملی، برای مردم سرپناه، زمینه کار، خرید و فروش مواد داخلی و برای سرمایه‌گذاران و بازرگانان زمینه‌ی سرمایه‌گذاری‌های گوناگون فراهم خواهد شد.»

به گفته‌ی مسوولان، پروژه کابل جدید با معیاری‌های جهانی ساخته می‌شود.

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزرا در مراسم از کشورهای جهان خواسته که با سکتور خصوصی کشور همکاری نمایند.

عبدالسلام حنفی در این مراسم گفت: «از کشورهای همسایه، منطقه و فرامنطقه همین توقع را داریم که سکتورهای خصوصی آن‌ها با هماهنگی سکتورهای خصوصی ما می‌توانند در پروژه‌های بزرگ ملی و انکشافی در استخراج معادن و سایر پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند.»

با تکمیل شدن این پروژه، ۶هزار ۶۰۰ واحد مسکونی با نظرداشت تمامی سهولت‌های شهری و نیازهای یک شهر مدرن برای ۴۰هزار نفر در نظر گرفته شده است که در مدت چهار سال تکمیل می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره