Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محمد خالد حنفی: از حضور زنان در بندامیر تا آماده شدن طرزالعمل جلوگیری شود

محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در یک نشست مردمی در بامیان، از تمامی عالمان دین و ارگان‌های امنیتی خواسته است تا به زنان اجازه رفتن به پارک ملی بند امیر را ندهند.

آقای حنفی علت این تصمیم را رعایت نکردن حجاب از سوی زنان عنوان کرده و افزوده است که تا آماده شدن یک طرزالعمل باید از ورود زنان به این پارک، جلوگیری شود.

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر افزود که رفتن به سیاحت فرض و واجب نیست.

محمد خالد حنفی در این نشست گفته است: «خانم‌ها و خواهران ما به بندر امیر رفته نمی‌توانند، تا وقتی‌که یک اصول بسازیم. نیروهای امنیتی، بزرگان و محتسبین همکاری و اقدام کنند. همین سیاحت کردن نه فرض است نه واجب.»

اما شماری از علمای دین در بامیان می‌گویند که این بانوان از بیرون بامیان به این پارک می‌آیند و حکومت باید خودش در این باره دست به کار شود.

سید نصرالله واعظی، رییس شورای علمای شیعه بامیان گفت: «از مساله‌ی عدم حجاب یا بدحجابی شکایت می‌شود. این‌ها بامیانی نیستند. از جاهای دیگر، از ولایت‌های دیگر یا بیرون از افغانستان هم در این‌جا میایند. امیدوارم چوب همه‌ی این‌ها را بامیان و بامیانی‌ها نخورند.»

محمد آصف برهان، عالم دین در بامیان گفت: «دشمن اسلام جرآت پیدا کرده و سرانجام انگشت سیاه خود را بر پیشانی من و تو [ملا] می‌گذارد.»

پارک ملی بند امیر یکی از مکان‌های گردش‌گری در بامیان است که در سال ۲۰۰۹ میلادی به عنوان اولین پارک ملی در کشور معرفی شد و پس از آن، هزارن گردش‌گر همه ساله از جاذبه‌های این مکان طبیعی بازدید می‌کنند.

محمد خالد حنفی: از حضور زنان در بندامیر تا آماده شدن طرزالعمل جلوگیری شود

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر افزوده است که رفتن به سیاحت فرض و واجب نیست.

تصویر بندانگشتی

محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در یک نشست مردمی در بامیان، از تمامی عالمان دین و ارگان‌های امنیتی خواسته است تا به زنان اجازه رفتن به پارک ملی بند امیر را ندهند.

آقای حنفی علت این تصمیم را رعایت نکردن حجاب از سوی زنان عنوان کرده و افزوده است که تا آماده شدن یک طرزالعمل باید از ورود زنان به این پارک، جلوگیری شود.

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر افزود که رفتن به سیاحت فرض و واجب نیست.

محمد خالد حنفی در این نشست گفته است: «خانم‌ها و خواهران ما به بندر امیر رفته نمی‌توانند، تا وقتی‌که یک اصول بسازیم. نیروهای امنیتی، بزرگان و محتسبین همکاری و اقدام کنند. همین سیاحت کردن نه فرض است نه واجب.»

اما شماری از علمای دین در بامیان می‌گویند که این بانوان از بیرون بامیان به این پارک می‌آیند و حکومت باید خودش در این باره دست به کار شود.

سید نصرالله واعظی، رییس شورای علمای شیعه بامیان گفت: «از مساله‌ی عدم حجاب یا بدحجابی شکایت می‌شود. این‌ها بامیانی نیستند. از جاهای دیگر، از ولایت‌های دیگر یا بیرون از افغانستان هم در این‌جا میایند. امیدوارم چوب همه‌ی این‌ها را بامیان و بامیانی‌ها نخورند.»

محمد آصف برهان، عالم دین در بامیان گفت: «دشمن اسلام جرآت پیدا کرده و سرانجام انگشت سیاه خود را بر پیشانی من و تو [ملا] می‌گذارد.»

پارک ملی بند امیر یکی از مکان‌های گردش‌گری در بامیان است که در سال ۲۰۰۹ میلادی به عنوان اولین پارک ملی در کشور معرفی شد و پس از آن، هزارن گردش‌گر همه ساله از جاذبه‌های این مکان طبیعی بازدید می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره