Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان؛ ادعای سفیر بریتانیا برای پاکستان

جین ماریوت، سفیر بریتانیا برای پاکستان در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های پاکستانی ادعا کرده است که گروه‌های هراس‌افگن و تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان فعالیت دارند.

خانم ماریوت گفته است که اگر جلو فعالیت این گروه‌ها در افغانستان گرفته نشود، آنان ممکن تهدید برای پاکستان و جهان شوند.

جین ماریوت گفته است: «ارتش پاکستان برای جلوگیری از حملات تروریستی از آن سوی مرز در افغانستان، برای امنیت جهان و نیز امنیت پاکستان بهای سنگینی از راه‌های گوناگون می پردازند. پاکستان نیروهای امنیتی زیادی را در مناطق مرزی مستقر کرده تا از ورود تروریست‌ها از طریق مرز با افغانستان، جلوگیری کنند.»

از سویی‌هم، برخی از آگاهان نظامی در پیوند به ادعای سفیر بریتانیا در پاکستان مبنی بر حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان دیدگاه‌های گوناگون دارند.

یوسف امین زازی، آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «قطعا تروریزم در افغانستان نیست. پس ما از پاکستان سوال می‌کنیم با وجودی‌که بسیار یک اردوی قوی خود را می‌گیرید، پس چطور از خاک شما داخل افغانستان می‌شود؟»

اما امارت اسلامی حضور و فعالیت گروهای هراس‌افگن در خاک افغانستان را رد می‌کند. بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری کار گرفته نخواهد شد.

بلال کریمی به طلوع‌نیوز گفت: «در افغانستان صلح، ثبات و امنیت است. هیچ نوع کدام بی‌ثباتی و کدام‌ گروه وجود ندارد که از خاک افغانستان کشورهای دیگر را متضرر بسازد. همچون ادعاها و اظهاراتی که صورت می‌گیرد اساس و بنیاد ندارد.»

این در حالی‌ست که پیش از این پاکستان بارها از حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان انتقاد کرده و خواهان مبارزه امارت اسلامی در برابر این گروه‌ها شده است.

حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان؛ ادعای سفیر بریتانیا برای پاکستان

خانم ماریوت گفته است که اگر جلو فعالیت این گروه‌ها در افغانستان گرفته نشود، آنان ممکن تهدید برای پاکستان و جهان شوند.

تصویر بندانگشتی

جین ماریوت، سفیر بریتانیا برای پاکستان در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های پاکستانی ادعا کرده است که گروه‌های هراس‌افگن و تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان فعالیت دارند.

خانم ماریوت گفته است که اگر جلو فعالیت این گروه‌ها در افغانستان گرفته نشود، آنان ممکن تهدید برای پاکستان و جهان شوند.

جین ماریوت گفته است: «ارتش پاکستان برای جلوگیری از حملات تروریستی از آن سوی مرز در افغانستان، برای امنیت جهان و نیز امنیت پاکستان بهای سنگینی از راه‌های گوناگون می پردازند. پاکستان نیروهای امنیتی زیادی را در مناطق مرزی مستقر کرده تا از ورود تروریست‌ها از طریق مرز با افغانستان، جلوگیری کنند.»

از سویی‌هم، برخی از آگاهان نظامی در پیوند به ادعای سفیر بریتانیا در پاکستان مبنی بر حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان دیدگاه‌های گوناگون دارند.

یوسف امین زازی، آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «قطعا تروریزم در افغانستان نیست. پس ما از پاکستان سوال می‌کنیم با وجودی‌که بسیار یک اردوی قوی خود را می‌گیرید، پس چطور از خاک شما داخل افغانستان می‌شود؟»

اما امارت اسلامی حضور و فعالیت گروهای هراس‌افگن در خاک افغانستان را رد می‌کند. بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری کار گرفته نخواهد شد.

بلال کریمی به طلوع‌نیوز گفت: «در افغانستان صلح، ثبات و امنیت است. هیچ نوع کدام بی‌ثباتی و کدام‌ گروه وجود ندارد که از خاک افغانستان کشورهای دیگر را متضرر بسازد. همچون ادعاها و اظهاراتی که صورت می‌گیرد اساس و بنیاد ندارد.»

این در حالی‌ست که پیش از این پاکستان بارها از حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان انتقاد کرده و خواهان مبارزه امارت اسلامی در برابر این گروه‌ها شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره