Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت داخله: با هیات مجلس نمایندگان ایران در مورد گسترش روابط گفت‌وگو کردیم

هیات مجلس نمایندگان ایران در ادامه دیدارهای شان با مقام‌های امارت اسلامی در کابل، درباره مسایل گونه‌گون از جمله بازرگانی، امنیتی و اوضاع مهاجران افغان در ایران گفت‌وگو کردند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که معین این وزارت در دیدار با هیات ایرانی، در مورد روابط دپلوماسی، اقتصادی و امنیتی میان دو کشور گفت‌وگو کرده است.

به گفته آقای قانع ایران هیچگاه از مهاجران افغان به عنوان فشار سیاسی استفاده نکرده است.

سخنگوی وزارت داخله در این باره گفت: «وزارت داخله هم خواستار تعامل حسنه و روابط نیک دیپلوماسی، اقتصادی و روابط تجارتی بوده و خواستار این شدیم تعامل که در خطوط مرزی و سرحدات می‌شود باید طبق مقررات و اصول شود.»

عبدالقادر قانت، آگاه مسایل سیاسی گفت: «بارها کشورهای همسایه پاکستان و ایران از ما خاسته‌های داشته ولی هیچ وقت به خاسته‌های ما آن‌ها تمکین نکرده‌اند.»

از سویی هم، سفارت ایران در صفحه‌ی کاربری اکس خود نوشته است که این هیات با سرپرست وزارت صنعت و تجارت روی گسترش روابط تجاری میان دو کشور نیز گفت‌وگو کرده‌اند.

خان جان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «سرمایه‌گذاری در افغانستان اگر هر کشور خارجی سرمایه‌گذاری کند و به سرمایه گذاری شان اینجا ظرفیت پیدا شود و برای مردم کار پیدا شود خصوصا در تولید و معدن کار بسیار خوب است این به نفع است.»

پیش از این، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با این هیات گفته بود که اجازه نمی‌دهند دشمنان مشترک ایران و افغانستان روابط میان دو کشور را برهم بزنند.

وزارت داخله: با هیات مجلس نمایندگان ایران در مورد گسترش روابط گفت‌وگو کردیم

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که معین این وزارت در دیدار با هیات ایرانی، در مورد روابط دپلوماسی، اقتصادی و امنیتی میان دو کشور گفت‌وگو کرده است.

تصویر بندانگشتی

هیات مجلس نمایندگان ایران در ادامه دیدارهای شان با مقام‌های امارت اسلامی در کابل، درباره مسایل گونه‌گون از جمله بازرگانی، امنیتی و اوضاع مهاجران افغان در ایران گفت‌وگو کردند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که معین این وزارت در دیدار با هیات ایرانی، در مورد روابط دپلوماسی، اقتصادی و امنیتی میان دو کشور گفت‌وگو کرده است.

به گفته آقای قانع ایران هیچگاه از مهاجران افغان به عنوان فشار سیاسی استفاده نکرده است.

سخنگوی وزارت داخله در این باره گفت: «وزارت داخله هم خواستار تعامل حسنه و روابط نیک دیپلوماسی، اقتصادی و روابط تجارتی بوده و خواستار این شدیم تعامل که در خطوط مرزی و سرحدات می‌شود باید طبق مقررات و اصول شود.»

عبدالقادر قانت، آگاه مسایل سیاسی گفت: «بارها کشورهای همسایه پاکستان و ایران از ما خاسته‌های داشته ولی هیچ وقت به خاسته‌های ما آن‌ها تمکین نکرده‌اند.»

از سویی هم، سفارت ایران در صفحه‌ی کاربری اکس خود نوشته است که این هیات با سرپرست وزارت صنعت و تجارت روی گسترش روابط تجاری میان دو کشور نیز گفت‌وگو کرده‌اند.

خان جان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «سرمایه‌گذاری در افغانستان اگر هر کشور خارجی سرمایه‌گذاری کند و به سرمایه گذاری شان اینجا ظرفیت پیدا شود و برای مردم کار پیدا شود خصوصا در تولید و معدن کار بسیار خوب است این به نفع است.»

پیش از این، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با این هیات گفته بود که اجازه نمی‌دهند دشمنان مشترک ایران و افغانستان روابط میان دو کشور را برهم بزنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره