Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت داخله: بیش از ۶۲هزار دوربین مداربسته امنیتی نصب شده است

وزارت داخله آمار داده است که بیش از ۶۲هزار دوربین مداربسته امنیتی در شهر کابل و برخی مکان‌های مهم دیگر نصب شده است.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله در این باره گفته است که تلاش دارند تا با تطبیق طرزالعمل جدید روند نصب دوربین‌های امنیتی را در ۳۴ ولایت کشور عملی بسازند.

افزون بر شهر کابل، این دوربین‌ها در برخی از شاهراه‌ها، میدان‌های هوایی و نقاط استراتژیک کشور نصب هستند. بیش‌تر دوربین‌های مداربسته به‌گونه‌ی مخفی جابه‌جا شده‌اند.

عبدالمتین قانع در این باره گفت: «هم اکنون در شهر کابل و سایر اماکن مهم بیش از ۶۲ هزار کمره امنیتی ظاهرا نصب شده که شاید کمره‌های مخفی بیش‌تر باشد. این کمره در اماکن مهم و مزدحم بوده.»

به باور عبدالمتین قانع، نصب کمره‌های امنیتی در شهرها گراف جرم‌های جنایی را کاهش می‌دهد.

سخنگوی وزارت داخله گفت: «سروی امنیتی جریان دارد. هر زمانی‌که طرزالعمل و سروی امنیتی بخیر تکمیل شود، بودجه تصویب می‌شود و در همه ولایت‌ها کمره‌ها نصب می‌شود.»

همزمان، برخی از آگا‌هان نظامی نصب دوربین‌های امنیتی را در کاهش جرایم جنایی مهم می‌خوانند؛ اما تاکید دارند که این دوربین‌ها نمی‌توانند به‌گونه‌ی کامل جلو واقعات جنایی در کشور را بگیرند.

یوسف امین زازی، آگاه مسایل نظامی گفت: «جرم صورت می‌گیرد، بعدا شناسایی می‌شود و گرفتار می‌کنند. ما باید جلو جرم را پیش از این‌که اجرا شود، بگیریم.»

شهروندان کشور نیز از عملی شدن روند نصب دوربین‌های مداربسته ‌ستایش می‌کنند.

حسام الدین، باشنده کابل گفت: «بسیار اتفاق‌ها می‌افتاد اما حالی دزدی و قتل بسیار کم شده است.»

وزارت داخله در حالی از نصب دوربین‌های مداربسته در شهر کابل و برخی مکان‌های مهم خبر داده که پیش از این شهروندان از افزایش جرم‌های جنایی در سطح کشور ابراز نگرانی کرده‌ و خواهان بیش‌تر شدن تدابیر امنیتی از سوی نیروهای امارت اسلامی شده بودند.

وزارت داخله: بیش از ۶۲هزار دوربین مداربسته امنیتی نصب شده است

سخنگوی وزارت داخله در این باره گفته است که تلاش دارند تا با تطبیق طرزالعمل جدید روند نصب دوربین‌های امنیتی را در ۳۴ ولایت کشور عملی بسازند.

تصویر بندانگشتی

وزارت داخله آمار داده است که بیش از ۶۲هزار دوربین مداربسته امنیتی در شهر کابل و برخی مکان‌های مهم دیگر نصب شده است.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله در این باره گفته است که تلاش دارند تا با تطبیق طرزالعمل جدید روند نصب دوربین‌های امنیتی را در ۳۴ ولایت کشور عملی بسازند.

افزون بر شهر کابل، این دوربین‌ها در برخی از شاهراه‌ها، میدان‌های هوایی و نقاط استراتژیک کشور نصب هستند. بیش‌تر دوربین‌های مداربسته به‌گونه‌ی مخفی جابه‌جا شده‌اند.

عبدالمتین قانع در این باره گفت: «هم اکنون در شهر کابل و سایر اماکن مهم بیش از ۶۲ هزار کمره امنیتی ظاهرا نصب شده که شاید کمره‌های مخفی بیش‌تر باشد. این کمره در اماکن مهم و مزدحم بوده.»

به باور عبدالمتین قانع، نصب کمره‌های امنیتی در شهرها گراف جرم‌های جنایی را کاهش می‌دهد.

سخنگوی وزارت داخله گفت: «سروی امنیتی جریان دارد. هر زمانی‌که طرزالعمل و سروی امنیتی بخیر تکمیل شود، بودجه تصویب می‌شود و در همه ولایت‌ها کمره‌ها نصب می‌شود.»

همزمان، برخی از آگا‌هان نظامی نصب دوربین‌های امنیتی را در کاهش جرایم جنایی مهم می‌خوانند؛ اما تاکید دارند که این دوربین‌ها نمی‌توانند به‌گونه‌ی کامل جلو واقعات جنایی در کشور را بگیرند.

یوسف امین زازی، آگاه مسایل نظامی گفت: «جرم صورت می‌گیرد، بعدا شناسایی می‌شود و گرفتار می‌کنند. ما باید جلو جرم را پیش از این‌که اجرا شود، بگیریم.»

شهروندان کشور نیز از عملی شدن روند نصب دوربین‌های مداربسته ‌ستایش می‌کنند.

حسام الدین، باشنده کابل گفت: «بسیار اتفاق‌ها می‌افتاد اما حالی دزدی و قتل بسیار کم شده است.»

وزارت داخله در حالی از نصب دوربین‌های مداربسته در شهر کابل و برخی مکان‌های مهم خبر داده که پیش از این شهروندان از افزایش جرم‌های جنایی در سطح کشور ابراز نگرانی کرده‌ و خواهان بیش‌تر شدن تدابیر امنیتی از سوی نیروهای امارت اسلامی شده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره