Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه‌ی نگرانی‌ها از صدور فرمان‌های محدودکننده در افغانستان

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین‌المللی ادیان با نشر گزارشی گفته است که امارت اسلامی در دو سال پسین ۸۰ فرمان در زمینه‌های گوناگون در افغانستان صادر کرده است.

در این گزارش آمده است که بیش از نیمی این فرمان‌ها به‌گونه‌ی مستقیم برای محدود ساختن زنان و دختران در افغانستان وضع شده‌اند که سبب شده تا زنان بر اساس تفسیری که آنان [امارت اسلامی] از دین دارند، زندگی کنند.

در بخشی از این گزارش شش صفحه‌یی آمده است: «طالبان از طریق بیش از ۲۰ حکم کتبی و شفاهی از آگست سال ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون، بخش آموزش را در افغانستان کاملا متحول ساخته است. این احکام شامل ممنوعیت تحصیل مختلط پسران و دختران، آموزش متوسطه برای دختران، محدودیت در زمینه انتخاب رشته تحصیلی، ممنوعیت ورود دانشجویان دختر به دانشگاه‌ها و اشتراک آنان در امتحان ورودی دانشگاه می‌باشد. از سال ۲۰۲۱ میلادی، طالبان احکامی دیگری را بر زنان  که آزادی آنان  را به شدت محدود می‌کند نیز صادر کرده‌اند؛ از جمله منع شدن زنان از داشتن شغل، رفتن به پارک‌ها، آرایشگاه‌ها و داشتن محرم در مسافرت.»

اسرا که دانش‌جوی رشته اقتصاد و کارمند یکی از آرایشگاه‌های شهر کابل بود، از تاثیرات روحی . روانی محدودیت‌ها حکایت می‌کند: «تمام زن‌ها نیاز دارند که فعالیت کنند، کار کنند و خواست من از تمام کسانی که صدایی ما را می‌شنوند این است که اجازه فعالیت را، اجازه درس خواندن را، اصلا اجازه زندگی را بر تمام زن‌های افغانستان بدهند.»

همزمان با این، شماری از فعالان حقوق بانوان می‌گویند  که ادامه وضع محدودیت‌ها تاثیرات منفی بالای زنان و حکومت سرپرست خواهد داشت.

تفسیر سیاه‌پوش، فعال حقوق زن گفت: «اگر حکومت امارت اسلامی توجه نکند، درهای بسته شده مکتب، دانشگاه و همچنان به حق آزادی و حق کار زن‌ها نرسد، ما این را می‌دانیم که آینده  بهتر نمی‌داشته باشیم. حکومت امارت اسلامی هم نمی‌تواند آینده بهتر داشته باشد. فرصت خوب بر حکومت امارت اسلامی این است که توجه به حق و حقوق همه شهروندهای افغانستان کند، به خصوص زن‌ها.»

هرچند که امارت اسلامی درباره‌ی گزارش این کمیسیون چیزی نگفته است؛ اما پیش از این گفته است که وضع محدودیت‌ها بالای آموزش دختران و کار زنان به‌گونه‌ی موقتی اعمال شده است و تلاش می‌شود تا به این مشکلات رسیدگی شود.

ادامه‌ی نگرانی‌ها از صدور فرمان‌های محدودکننده در افغانستان

همزمان با این، شماری از فعالان حقوق بانوان می‌گویند  که ادامه وضع محدودیت‌ها تاثیرات منفی بالای زنان و حکومت سرپرست خواهد داشت.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین‌المللی ادیان با نشر گزارشی گفته است که امارت اسلامی در دو سال پسین ۸۰ فرمان در زمینه‌های گوناگون در افغانستان صادر کرده است.

در این گزارش آمده است که بیش از نیمی این فرمان‌ها به‌گونه‌ی مستقیم برای محدود ساختن زنان و دختران در افغانستان وضع شده‌اند که سبب شده تا زنان بر اساس تفسیری که آنان [امارت اسلامی] از دین دارند، زندگی کنند.

در بخشی از این گزارش شش صفحه‌یی آمده است: «طالبان از طریق بیش از ۲۰ حکم کتبی و شفاهی از آگست سال ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون، بخش آموزش را در افغانستان کاملا متحول ساخته است. این احکام شامل ممنوعیت تحصیل مختلط پسران و دختران، آموزش متوسطه برای دختران، محدودیت در زمینه انتخاب رشته تحصیلی، ممنوعیت ورود دانشجویان دختر به دانشگاه‌ها و اشتراک آنان در امتحان ورودی دانشگاه می‌باشد. از سال ۲۰۲۱ میلادی، طالبان احکامی دیگری را بر زنان  که آزادی آنان  را به شدت محدود می‌کند نیز صادر کرده‌اند؛ از جمله منع شدن زنان از داشتن شغل، رفتن به پارک‌ها، آرایشگاه‌ها و داشتن محرم در مسافرت.»

اسرا که دانش‌جوی رشته اقتصاد و کارمند یکی از آرایشگاه‌های شهر کابل بود، از تاثیرات روحی . روانی محدودیت‌ها حکایت می‌کند: «تمام زن‌ها نیاز دارند که فعالیت کنند، کار کنند و خواست من از تمام کسانی که صدایی ما را می‌شنوند این است که اجازه فعالیت را، اجازه درس خواندن را، اصلا اجازه زندگی را بر تمام زن‌های افغانستان بدهند.»

همزمان با این، شماری از فعالان حقوق بانوان می‌گویند  که ادامه وضع محدودیت‌ها تاثیرات منفی بالای زنان و حکومت سرپرست خواهد داشت.

تفسیر سیاه‌پوش، فعال حقوق زن گفت: «اگر حکومت امارت اسلامی توجه نکند، درهای بسته شده مکتب، دانشگاه و همچنان به حق آزادی و حق کار زن‌ها نرسد، ما این را می‌دانیم که آینده  بهتر نمی‌داشته باشیم. حکومت امارت اسلامی هم نمی‌تواند آینده بهتر داشته باشد. فرصت خوب بر حکومت امارت اسلامی این است که توجه به حق و حقوق همه شهروندهای افغانستان کند، به خصوص زن‌ها.»

هرچند که امارت اسلامی درباره‌ی گزارش این کمیسیون چیزی نگفته است؛ اما پیش از این گفته است که وضع محدودیت‌ها بالای آموزش دختران و کار زنان به‌گونه‌ی موقتی اعمال شده است و تلاش می‌شود تا به این مشکلات رسیدگی شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره