Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید ملا عبدالغنی برادر بر "سیاست عدم مداخله" در امور کشورها

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس‌الوزرا در دیدار با سفیر و نماینده ویژه رییس‌جمهور ایران در افغانستان گفته است که امارت اسلامی در امور داخلی هیچ کشوری مداخله نمی‌کند و کشورهای دیگر هم باید در مسایل داخلی افغانستان مداخله نکنند.

بربنیاد گفته‌های بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی، ملا عبدالغنی برادر در این دیدار افزوده که ایران و سایر همسایه‌های افغانستان باید برای تقویت روابط با امارت اسلامی گام‌های اساسی بردارند.

آقای کریمی گفت: «محترم ملا صاحب برادر در ملاقات به طرف ایرانی گفت که افغانستان در امور داخلی هیچ کشوری مداخله نمی‌کند و نیز به کسی اجازه نمی‌دهد که در امور داخلی ما مداخله نماید. محترم ملا صاحب افزود، بعد از ده‌ها سال جنگ در افغانستان یک نظام واحد مرکزی به میان آمده و با کشورهای منطقه به ویژه همسایه‌ها مناسبات سیاسی و اقتصادی گسترش یافته است.»

به گفته‌ی معاون سخنگوی امارت اسلامی، سفیر و نماینده ویژه رییس‌جمهور ایران در افغانستان در این دیدار گفته است که ایران علاقه‌مند است تا در بخش‌های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و نیز در گسترش شبکه راه‌آهن با افغانستان همکاری کند.

شماری از آگاهان، روابط میان امارت اسلامی با کشورهای همسایه را به سود دو طرف می‌دانند.

روزی محمد زابلی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «کشورهای منطقه و همسایه باید اولین قدم را برای به رسمیت شناختن افغانستان بردارند، زیرا افغانستان کشوری در قلب آسیا است و اگر این کشور به رسمیت شناخته نشود، کشورهای دیگر نیز با مشکل مواجه خواهند شد.»

معین گل څمکنی، آگاه مسایل سیاسی می‌گوید: «روابط دیپلوماتیک بین کشورها برای همین است که اگر مشکلی بین کشورها ایجاد می‌شود، از راه‌های دیپلوماتیک باید حل شود.»

بیش از دو سال از روی کار آمدن دوباره‌ی امارت اسلامی در کشور می‌گذرد؛ اما هیچ کشوری تاکنون حکومت امارت اسلامی را به‌رسمیت نشناخته است.

تاکید ملا عبدالغنی برادر بر "سیاست عدم مداخله" در امور کشورها

بیش از دو سال از روی کار آمدن دوباره‌ی امارت اسلامی در کشور می‌گذرد؛ اما هیچ کشوری تاکنون حکومت امارت اسلامی را به‌رسمیت نشناخته است.

تصویر بندانگشتی

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس‌الوزرا در دیدار با سفیر و نماینده ویژه رییس‌جمهور ایران در افغانستان گفته است که امارت اسلامی در امور داخلی هیچ کشوری مداخله نمی‌کند و کشورهای دیگر هم باید در مسایل داخلی افغانستان مداخله نکنند.

بربنیاد گفته‌های بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی، ملا عبدالغنی برادر در این دیدار افزوده که ایران و سایر همسایه‌های افغانستان باید برای تقویت روابط با امارت اسلامی گام‌های اساسی بردارند.

آقای کریمی گفت: «محترم ملا صاحب برادر در ملاقات به طرف ایرانی گفت که افغانستان در امور داخلی هیچ کشوری مداخله نمی‌کند و نیز به کسی اجازه نمی‌دهد که در امور داخلی ما مداخله نماید. محترم ملا صاحب افزود، بعد از ده‌ها سال جنگ در افغانستان یک نظام واحد مرکزی به میان آمده و با کشورهای منطقه به ویژه همسایه‌ها مناسبات سیاسی و اقتصادی گسترش یافته است.»

به گفته‌ی معاون سخنگوی امارت اسلامی، سفیر و نماینده ویژه رییس‌جمهور ایران در افغانستان در این دیدار گفته است که ایران علاقه‌مند است تا در بخش‌های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و نیز در گسترش شبکه راه‌آهن با افغانستان همکاری کند.

شماری از آگاهان، روابط میان امارت اسلامی با کشورهای همسایه را به سود دو طرف می‌دانند.

روزی محمد زابلی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «کشورهای منطقه و همسایه باید اولین قدم را برای به رسمیت شناختن افغانستان بردارند، زیرا افغانستان کشوری در قلب آسیا است و اگر این کشور به رسمیت شناخته نشود، کشورهای دیگر نیز با مشکل مواجه خواهند شد.»

معین گل څمکنی، آگاه مسایل سیاسی می‌گوید: «روابط دیپلوماتیک بین کشورها برای همین است که اگر مشکلی بین کشورها ایجاد می‌شود، از راه‌های دیپلوماتیک باید حل شود.»

بیش از دو سال از روی کار آمدن دوباره‌ی امارت اسلامی در کشور می‌گذرد؛ اما هیچ کشوری تاکنون حکومت امارت اسلامی را به‌رسمیت نشناخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره