Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حسن کاظمی قمی: به پرونده‌های افغان‌های محکوم به اعدام رسیدگی می‌شود

حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده‌‌ی ویژه رییس‌جمهور ایران در افغانستان، از رسیدگی به پرونده‌های افغان‌های محکوم به اعدام در این کشور سخن می‌زند.

او در دیدار با مقام‌های وزارت خارجه امارت اسلامی، افزوده است که تلاش می‌شود تا به این پرونده‌ها رسیدگی شود.

حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه در صفحه کاربری ایکس‌اش نوشته که آقای قمی در دیدار با سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی، از سفر هیات قوه قضایه ایران به کابل برای گفت‌وگو درباره رسیدگی به پرونده‌های افغان‌های محکوم به اعدام خبر داده است.

آقای تکل گفت: «آقای قمی به سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان تاکید بر تداوم این سفرها در راستای تقویت همکاری‌های دو کشور داشتند. ایشان از سفر قریب‌الوقوع هیات قوه قضایه ایران به کابل جهت بحث روی همکاری‌های قضایی و رسیدگی به دوسیه‌های افغان‌های محکوم به اعدام نیز خبر داد.»

آصفه استانکزی، آگاه امور مهاجرین گفت: «سفارت افغانستان در تهران باید پرونده‌های آن عده از زندانی‌های که قرار است اعدام گرند را پی گیری کند و در صورت نیاز رای‌زنی‌های لازم را از طریق دیپلومات‌ها با مسوولین ایرانی انجام دهد.»

با این حال، سفارت افغانستان در ایران، می‌گوید که حکومت ایران درباره شمار افغان‌های محکوم به اعدام و جرم‌های آنان به این سفارت پاسخ نداده است.

فضل محمد حقانی، سرپرست سفارت افغانستان در ایران گفته است که از بیش از ۴۸۰۰ زندانی افغان که در زندان‌های ایران بسر می‌برند، می‌گوید که در یک ماه پسین۸۵۰ زندانی به افغانستان منتقل شده‌اند.

آقای حقانی در این باره گفت: «تعداد اعدامی‌های که ما در ایران داریم، شمار دقیق آنان نزد ما نیست و نه جرایم آن‌ها معلوم است. ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم که تعداد عدامی‌ها را برای ما بدهند و جرایم شان را برای ما نشان دهند.»

از سویی دیگر، برخی از مهاجرین افغان که خانواده‌های شان در زندان بسر می‌برند با انتقاد از بازداشت‌های خودسرانه از سوی نظامیان ایران، می‌گویند با مهاجرین باید بربنیاد میثاق‌های جهانی برخورد شود.

نوید تاجیک، مهاجر افغان مقیم ایران گفت: «هشت نفر از فامیل‌های مان بیست روز پیش دستگیر شدند بعد از پی‌گیری در محکمه بی گناه ثابت شدند که روز شنبه آزاد شود اما متاسفانه آزاد نشدند.»

عنایت‌الله الکوزی، مهاجر افغان مقیم ایران گفت: «تقاضای ما از دولت جمهوری ایران این است که با درنظرداشت حق همسایه‌داری طبق قوانین بین‌المللی با مهاجرین برخورد نمایند.»

این در حالی‌ست که وزارت مهاجران و برگشت کنندگان کشور نیز از گفت‌وگوها با مقام‌های ایرانی برای حل چالش‌های مهاجران افغان در آن کشور خبر داده بود.

حسن کاظمی قمی: به پرونده‌های افغان‌های محکوم به اعدام رسیدگی می‌شود

او در دیدار با مقام‌های وزارت خارجه امارت اسلامی، افزوده است که تلاش می‌شود تا به این پرونده‌ها رسیدگی شود.

تصویر بندانگشتی

حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده‌‌ی ویژه رییس‌جمهور ایران در افغانستان، از رسیدگی به پرونده‌های افغان‌های محکوم به اعدام در این کشور سخن می‌زند.

او در دیدار با مقام‌های وزارت خارجه امارت اسلامی، افزوده است که تلاش می‌شود تا به این پرونده‌ها رسیدگی شود.

حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه در صفحه کاربری ایکس‌اش نوشته که آقای قمی در دیدار با سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی، از سفر هیات قوه قضایه ایران به کابل برای گفت‌وگو درباره رسیدگی به پرونده‌های افغان‌های محکوم به اعدام خبر داده است.

آقای تکل گفت: «آقای قمی به سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان تاکید بر تداوم این سفرها در راستای تقویت همکاری‌های دو کشور داشتند. ایشان از سفر قریب‌الوقوع هیات قوه قضایه ایران به کابل جهت بحث روی همکاری‌های قضایی و رسیدگی به دوسیه‌های افغان‌های محکوم به اعدام نیز خبر داد.»

آصفه استانکزی، آگاه امور مهاجرین گفت: «سفارت افغانستان در تهران باید پرونده‌های آن عده از زندانی‌های که قرار است اعدام گرند را پی گیری کند و در صورت نیاز رای‌زنی‌های لازم را از طریق دیپلومات‌ها با مسوولین ایرانی انجام دهد.»

با این حال، سفارت افغانستان در ایران، می‌گوید که حکومت ایران درباره شمار افغان‌های محکوم به اعدام و جرم‌های آنان به این سفارت پاسخ نداده است.

فضل محمد حقانی، سرپرست سفارت افغانستان در ایران گفته است که از بیش از ۴۸۰۰ زندانی افغان که در زندان‌های ایران بسر می‌برند، می‌گوید که در یک ماه پسین۸۵۰ زندانی به افغانستان منتقل شده‌اند.

آقای حقانی در این باره گفت: «تعداد اعدامی‌های که ما در ایران داریم، شمار دقیق آنان نزد ما نیست و نه جرایم آن‌ها معلوم است. ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم که تعداد عدامی‌ها را برای ما بدهند و جرایم شان را برای ما نشان دهند.»

از سویی دیگر، برخی از مهاجرین افغان که خانواده‌های شان در زندان بسر می‌برند با انتقاد از بازداشت‌های خودسرانه از سوی نظامیان ایران، می‌گویند با مهاجرین باید بربنیاد میثاق‌های جهانی برخورد شود.

نوید تاجیک، مهاجر افغان مقیم ایران گفت: «هشت نفر از فامیل‌های مان بیست روز پیش دستگیر شدند بعد از پی‌گیری در محکمه بی گناه ثابت شدند که روز شنبه آزاد شود اما متاسفانه آزاد نشدند.»

عنایت‌الله الکوزی، مهاجر افغان مقیم ایران گفت: «تقاضای ما از دولت جمهوری ایران این است که با درنظرداشت حق همسایه‌داری طبق قوانین بین‌المللی با مهاجرین برخورد نمایند.»

این در حالی‌ست که وزارت مهاجران و برگشت کنندگان کشور نیز از گفت‌وگوها با مقام‌های ایرانی برای حل چالش‌های مهاجران افغان در آن کشور خبر داده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره