Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محمد خالد حنفی: هیچ یک از کارمندان حکومت حق مهمانی رفتن ندارد

محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در یک گردهمایی در شهر هرات می‌گوید که هیچ یک از کارمندان حکومت حق مهمانی رفتن را ندارد.

آقای حنفی تاکید می‌ورزد که بربنیاد دستور رهبر امارت اسلامی، مسوولان و کارمندان حکومتی نمی‌توانند از کسی تحفه دریافت کنند.

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفت: «امیر المومنین چنین هدایتی داده است که مسوولان باید به مهمانیها نروند. مسوولان هر کس که باشد بدون استثنا به مهمانی باید نروند.»

این مقام امارت اسلامی هشدار می‌دهد، کسانی که از موقف حکومتی استفاده سوء کنند، مجازات خواهند شد.

آقای حنفی در این باره چنین گفت: «کیستند همین مافیا که به نام نظام اسلامی و از مسوولیت سوء استفاده می‌کنند و ملت ما را مجروح می‌سازد و تزلیل می‌کند؟»

شماری دیگر از مسوولان امارت اسلامی در این گردهمایی تاکید می‌ورزند که حکومت سرپرست هرگز در برابر فشارهای جهان که خلاف ارزش‌های اسلامی باشد، کوتاه نخواهد آمد.

عزیزالرحمان مهاجر، رییس امر به معروف و نهی از منکر هرات، گفت: «اگر دنیا چنین فکر می‌کند که اگر امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشود، ضعیف خواهد و دین ضعیف خواهد شد، نه چنین نیست. هیچ اگر رسمیات نباشد، اسباب دنیوی همه موقتی اند، اگر خداوند ما را به رسمیت بشناسد ما ناکام نمی‌شویم.»

در همین حال، شماری از شهروندان از حکومت سرپرست خواستار برداشتن برخی از محدودیت در برابر زنان و دختران استند.

حمیدالله خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات، گفت: «امیدوار استم از بزرگان امارت اسلامی افغانستان که در قسمت رفع بعضی از محدودیت‌های که بهانه به دست دشمن می‌دهد، یک پلان و برنامه دقیق و معقولی که در شان حکومت اسلامی افغانستان است، زمینه‌ساز شوند.»

فیصل ابراهیمی، باشنده هرات گفت: «با مدنظر گرفته‌شدن شرایط اسلامی مکاتب به روی دختران باز شود تا قشر خانم‌ها از تحصیل باز نمانند.»

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که حقوق زنان در چارچوب شریعت در کشور تامین شده است.

او اطمینان می‌دهد که هیچ کسی نمی‌تواند حقوق زنان را در کشور نقض کند.

محمد خالد حنفی: هیچ یک از کارمندان حکومت حق مهمانی رفتن ندارد

آقای حنفی تاکید می‌ورزد که بربنیاد دستور رهبر امارت اسلامی، مسوولان و کارمندان حکومتی نمی‌توانند از کسی تحفه دریافت کنند.

تصویر بندانگشتی

محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در یک گردهمایی در شهر هرات می‌گوید که هیچ یک از کارمندان حکومت حق مهمانی رفتن را ندارد.

آقای حنفی تاکید می‌ورزد که بربنیاد دستور رهبر امارت اسلامی، مسوولان و کارمندان حکومتی نمی‌توانند از کسی تحفه دریافت کنند.

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفت: «امیر المومنین چنین هدایتی داده است که مسوولان باید به مهمانیها نروند. مسوولان هر کس که باشد بدون استثنا به مهمانی باید نروند.»

این مقام امارت اسلامی هشدار می‌دهد، کسانی که از موقف حکومتی استفاده سوء کنند، مجازات خواهند شد.

آقای حنفی در این باره چنین گفت: «کیستند همین مافیا که به نام نظام اسلامی و از مسوولیت سوء استفاده می‌کنند و ملت ما را مجروح می‌سازد و تزلیل می‌کند؟»

شماری دیگر از مسوولان امارت اسلامی در این گردهمایی تاکید می‌ورزند که حکومت سرپرست هرگز در برابر فشارهای جهان که خلاف ارزش‌های اسلامی باشد، کوتاه نخواهد آمد.

عزیزالرحمان مهاجر، رییس امر به معروف و نهی از منکر هرات، گفت: «اگر دنیا چنین فکر می‌کند که اگر امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشود، ضعیف خواهد و دین ضعیف خواهد شد، نه چنین نیست. هیچ اگر رسمیات نباشد، اسباب دنیوی همه موقتی اند، اگر خداوند ما را به رسمیت بشناسد ما ناکام نمی‌شویم.»

در همین حال، شماری از شهروندان از حکومت سرپرست خواستار برداشتن برخی از محدودیت در برابر زنان و دختران استند.

حمیدالله خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات، گفت: «امیدوار استم از بزرگان امارت اسلامی افغانستان که در قسمت رفع بعضی از محدودیت‌های که بهانه به دست دشمن می‌دهد، یک پلان و برنامه دقیق و معقولی که در شان حکومت اسلامی افغانستان است، زمینه‌ساز شوند.»

فیصل ابراهیمی، باشنده هرات گفت: «با مدنظر گرفته‌شدن شرایط اسلامی مکاتب به روی دختران باز شود تا قشر خانم‌ها از تحصیل باز نمانند.»

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که حقوق زنان در چارچوب شریعت در کشور تامین شده است.

او اطمینان می‌دهد که هیچ کسی نمی‌تواند حقوق زنان را در کشور نقض کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره