Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست‌ها برای ایجاد «میکانیزم» به هدف بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان

ده‌ها نهاد داخلی و خارجی مدنی و حقوق بشری در یک نامه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا مکانیزم مستقلی برای بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند.

این نهادها خواهان تمدید ماموریت ‌گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، شده‌اند.

در این نامه آمده است: «تمدید ماموریت گزارش‌گر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، ایجاد یک مکانیزم تحقیقاتی مستقل و موازی در نشست پیش‌رو در ماه سپتمبر، اطمینان از پیگیری گزارش گزارش‌گر ویژه و گروه کاری در مورد تبعیض در برابر زنان و دختران افغان و نیز ادامه بحث اختصاصی درباره وضعیت زنان افغانستان.»

از سوی دیگر، سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله در دیدار با هیات سازمان همکاری اسلامی گفته است که مسله‌ی آموزش دختران با نظرداشت شرایط، حل خواهد شد.

به گفته‌ی عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله، هیات سازمان همکاری اسلامی در دیدار با سراج‌الدین حقانی، آموزش را حق زن و مرد در کشور خوانده و افزوده است که در کنار آموزش دینی، آموزش عصری سبب پیشرفت جامعه می‌شود.

عبدالمتین قانع به طلوع‌نیوز گفت: «خلیفه صاحب، در زمینه تعلیم نیز گفت که امارت اسلامی به اصول اسلامی متکی است. هرگاه بتوانیم با توجه به اصول اسلامی، فرهنگ افغانی و ارزش‌های اسلامی، پایه و برنامه درسی مناسبی را برای دختران فراهم کنیم، حق آموزش نیز به آنان داده می‌شود.»

جاوید مومند، استاد دانشگاه چنین می‌گوید: «لازم بود که در دو سال گذشته شرایط و برنامه درسی خوبی برای تحصیل دختران فراهم می‌شد تا دختران نیز بتوانند به مکتب و دانشگاه رفته و درس خود را بخوانند.»

این در حالی‌ست که با گذشت بیش از ۷۰۰ روز از مسدود شدن دروازه مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و بیش از ۲۵۰ روز از بسته شدن دانشگاه‌ها به روی دختران در کشور می‌گذرد. هرچند امارت اسلامی بارها وعده بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را داده؛ اما روشن نیست که چه زمانی بازگشایی خواهند شد.

خواست‌ها برای ایجاد «میکانیزم» به هدف بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان

سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله در دیدار با هیات سازمان همکاری اسلامی گفته است که مسله‌ی آموزش دختران با نظرداشت شرایط، حل خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

ده‌ها نهاد داخلی و خارجی مدنی و حقوق بشری در یک نامه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا مکانیزم مستقلی برای بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند.

این نهادها خواهان تمدید ماموریت ‌گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، شده‌اند.

در این نامه آمده است: «تمدید ماموریت گزارش‌گر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، ایجاد یک مکانیزم تحقیقاتی مستقل و موازی در نشست پیش‌رو در ماه سپتمبر، اطمینان از پیگیری گزارش گزارش‌گر ویژه و گروه کاری در مورد تبعیض در برابر زنان و دختران افغان و نیز ادامه بحث اختصاصی درباره وضعیت زنان افغانستان.»

از سوی دیگر، سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله در دیدار با هیات سازمان همکاری اسلامی گفته است که مسله‌ی آموزش دختران با نظرداشت شرایط، حل خواهد شد.

به گفته‌ی عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله، هیات سازمان همکاری اسلامی در دیدار با سراج‌الدین حقانی، آموزش را حق زن و مرد در کشور خوانده و افزوده است که در کنار آموزش دینی، آموزش عصری سبب پیشرفت جامعه می‌شود.

عبدالمتین قانع به طلوع‌نیوز گفت: «خلیفه صاحب، در زمینه تعلیم نیز گفت که امارت اسلامی به اصول اسلامی متکی است. هرگاه بتوانیم با توجه به اصول اسلامی، فرهنگ افغانی و ارزش‌های اسلامی، پایه و برنامه درسی مناسبی را برای دختران فراهم کنیم، حق آموزش نیز به آنان داده می‌شود.»

جاوید مومند، استاد دانشگاه چنین می‌گوید: «لازم بود که در دو سال گذشته شرایط و برنامه درسی خوبی برای تحصیل دختران فراهم می‌شد تا دختران نیز بتوانند به مکتب و دانشگاه رفته و درس خود را بخوانند.»

این در حالی‌ست که با گذشت بیش از ۷۰۰ روز از مسدود شدن دروازه مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و بیش از ۲۵۰ روز از بسته شدن دانشگاه‌ها به روی دختران در کشور می‌گذرد. هرچند امارت اسلامی بارها وعده بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را داده؛ اما روشن نیست که چه زمانی بازگشایی خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره