Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان همکاری اسلامی: در دیدارها بر آموزش "زن و مرد مسلمان" تاکید شد

هیات سازمان همکاری اسلامی پس از دیدار با برخی مقام‌های حکومت سرپرست در کابل، گفته است که آموزش برای زن و مرد مسلمان فرض است.

این هیات در دیدار با سرپرست‌وزیران خارجه، تحصیلات عالی و معارف روی موضوعات گوناگون از جمله آموزش زنان در افغانستان گفت‌وگو کرده و از همکاری‌های شان در زمینه پیشرفت تعلیم و تحصیل در کشور اطمینان داده است.

از سوی هم ذبیح الله مجاهد می‌گوید که مقام‌های امارت اسلامی به هیات سازمان همکاری اطمینان داده است که ممنوعیت آموزش دختران دایمی نخواهد بود.

سازمان همکاری اسلامی در صفحه‌ی اجتماعی ایکس گفته است: «هیات علمای سازمان همکاری کشورهای اسلامی در سفر و ادامه دیدارهای شان با مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان، در زمینه توانمند ساختن پسران و دختران در بخش آموزش و نیز حضور آنان در تمام سطوح تحصیلی تاکید کرد.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفته است که مقام‌های امارت اسلامی به هیات سازمان همکاری اسلامی اطمینان داده است که ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان دایمی نخواهد بود.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «آن‌ها فکر کرده بودند که پروسه تعلیمی شاید مسدود شده باشد یا هم ممنوع، ولی آنطور نبوده و مسوولین در بخش‌های مختلف برای شان وضاحت دادند که این به تعجیل افتاده و به تعلیق درآمده است که پس آغاز می‌شود و ما روی این پروسه کار می‌کنیم.»

محمد اجمل زرمتی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «خود ما علمای کرام داریم، استادان پوهنتون داریم که یک مکانیزم خاصی جور شود تا از این بن بست برآییم.»

در سوی دیگر، شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه با رییس صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار و روی ادامه کمک‌ها در بخش‌های بهداشت و آموزش گفت‌وگو کرده‌اند.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفته است: «او گفت که آن‌ها باید تا سال ۲۰۲۴ برای بیست میلیون تن در افغانستان در کنار کمک‌های اولیه صحی، از طریق برنامه پولیو تا پایان سال روان برای ده میلیون کودک واکسن پولیو، برای شش میلیون کودک لوازم آموزشی و برای یک میلیون کودک آب آشامیدنی فراهم کنند.»

شیرمحمد عباس ستانکزی در این دیدار تاکید کرده است که اکنون زمان آن فرا رسیده تا جامعه جهانی و کشورهای همسایه دور هم جمع شوند و به حمایت از شهروندان افغانستان تلاش کنند.

سازمان همکاری اسلامی: در دیدارها بر آموزش "زن و مرد مسلمان" تاکید شد

سخنگوی امارت اسلامی گفته است که مقام‌های ا.ا به هیات این سازمان اطمینان داده که ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان دایمی نیست.

تصویر بندانگشتی

هیات سازمان همکاری اسلامی پس از دیدار با برخی مقام‌های حکومت سرپرست در کابل، گفته است که آموزش برای زن و مرد مسلمان فرض است.

این هیات در دیدار با سرپرست‌وزیران خارجه، تحصیلات عالی و معارف روی موضوعات گوناگون از جمله آموزش زنان در افغانستان گفت‌وگو کرده و از همکاری‌های شان در زمینه پیشرفت تعلیم و تحصیل در کشور اطمینان داده است.

از سوی هم ذبیح الله مجاهد می‌گوید که مقام‌های امارت اسلامی به هیات سازمان همکاری اطمینان داده است که ممنوعیت آموزش دختران دایمی نخواهد بود.

سازمان همکاری اسلامی در صفحه‌ی اجتماعی ایکس گفته است: «هیات علمای سازمان همکاری کشورهای اسلامی در سفر و ادامه دیدارهای شان با مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان، در زمینه توانمند ساختن پسران و دختران در بخش آموزش و نیز حضور آنان در تمام سطوح تحصیلی تاکید کرد.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفته است که مقام‌های امارت اسلامی به هیات سازمان همکاری اسلامی اطمینان داده است که ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان دایمی نخواهد بود.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «آن‌ها فکر کرده بودند که پروسه تعلیمی شاید مسدود شده باشد یا هم ممنوع، ولی آنطور نبوده و مسوولین در بخش‌های مختلف برای شان وضاحت دادند که این به تعجیل افتاده و به تعلیق درآمده است که پس آغاز می‌شود و ما روی این پروسه کار می‌کنیم.»

محمد اجمل زرمتی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «خود ما علمای کرام داریم، استادان پوهنتون داریم که یک مکانیزم خاصی جور شود تا از این بن بست برآییم.»

در سوی دیگر، شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه با رییس صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار و روی ادامه کمک‌ها در بخش‌های بهداشت و آموزش گفت‌وگو کرده‌اند.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفته است: «او گفت که آن‌ها باید تا سال ۲۰۲۴ برای بیست میلیون تن در افغانستان در کنار کمک‌های اولیه صحی، از طریق برنامه پولیو تا پایان سال روان برای ده میلیون کودک واکسن پولیو، برای شش میلیون کودک لوازم آموزشی و برای یک میلیون کودک آب آشامیدنی فراهم کنند.»

شیرمحمد عباس ستانکزی در این دیدار تاکید کرده است که اکنون زمان آن فرا رسیده تا جامعه جهانی و کشورهای همسایه دور هم جمع شوند و به حمایت از شهروندان افغانستان تلاش کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره