Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجاهد در پیوند به دیدارهای کرزی: دیدارها باید از یک آدرس صورت گیرد

سخنگوی امارت اسلامی وضع محدودیت بر حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور را رد می‌کند؛ اما درباره‌ی دیدارهای آقای کرزی می‌گوید که دیدارها باید از آدرس امارت اسلامی انجام شود.

ذبیح الله مجاهد تاکید می‌ورزد که رییس‌جمهور پیشین در حال حاضر موقف سیاسی در کشور ندارد و یک فرد عادی است.

پیش از این برخی نزدیکان حامد کرزی گفته بودند که رییس‌جمهورپیشین کشور با محدودیت دید و بازدید و سفر به خارج از کشور روبه‌رو است.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «اطلاعات که ما داریم، آن‌ها در زمان‌های مختلف چندین سفر داشتند، شاید خودشان نخواسته باشند که جایی بروند یا موضوعاتی را شریک کرده باشند. اطلاعات دقیق نداریم که سفر شان با مشکلات مواجه شده باشند.»

به گفته‌ی سخنگوی امارت اسلامی، رییس‌جمهور پیشین یک فرد عادی کشور است و حکومت سرپرست می‌خواهد تا دیدارها تنها از آدرس امارت اسلامی صورت بگیرد.

آقای مجاهد افزود: «به بعضی موضوعات سیاسی یا مسایل سیاسی، حاکمیت مناسب نمی‌بیند و می‌خواهد از یک آدرس صحبت کرده شود و بعضی ملاحظاتی خواهد بود ولی محدودیت‌های کلی وجود ندارد.»

برخی آگاهان مسایل سیاسی، حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین را یک فرد پر نفوذ در کشور می‌دانند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «این محدودیت‌ها لازم نبود. مصلحت نیست و برخلاف روحیه اعتمادسازی است که در افغانستان ضرورت است.»

نزدیکان حامد کرزی به طلوع‌نیوز همچنان تایید کرده بودند که سه دعوت رسمی از سوی کشورها به آقای کرزی فرستاده شده؛ اما تا کنون  به او اجازه سفر از سوی حکومت سرپرست داده نشده است. 

مجاهد در پیوند به دیدارهای کرزی: دیدارها باید از یک آدرس صورت گیرد

پیش از این برخی نزدیکان حامد کرزی گفته بودند که رییس‌جمهورپیشین کشور با محدودیت دید و بازدید و سفر به خارج از کشور روبه‌رو است.

تصویر بندانگشتی

سخنگوی امارت اسلامی وضع محدودیت بر حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور را رد می‌کند؛ اما درباره‌ی دیدارهای آقای کرزی می‌گوید که دیدارها باید از آدرس امارت اسلامی انجام شود.

ذبیح الله مجاهد تاکید می‌ورزد که رییس‌جمهور پیشین در حال حاضر موقف سیاسی در کشور ندارد و یک فرد عادی است.

پیش از این برخی نزدیکان حامد کرزی گفته بودند که رییس‌جمهورپیشین کشور با محدودیت دید و بازدید و سفر به خارج از کشور روبه‌رو است.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «اطلاعات که ما داریم، آن‌ها در زمان‌های مختلف چندین سفر داشتند، شاید خودشان نخواسته باشند که جایی بروند یا موضوعاتی را شریک کرده باشند. اطلاعات دقیق نداریم که سفر شان با مشکلات مواجه شده باشند.»

به گفته‌ی سخنگوی امارت اسلامی، رییس‌جمهور پیشین یک فرد عادی کشور است و حکومت سرپرست می‌خواهد تا دیدارها تنها از آدرس امارت اسلامی صورت بگیرد.

آقای مجاهد افزود: «به بعضی موضوعات سیاسی یا مسایل سیاسی، حاکمیت مناسب نمی‌بیند و می‌خواهد از یک آدرس صحبت کرده شود و بعضی ملاحظاتی خواهد بود ولی محدودیت‌های کلی وجود ندارد.»

برخی آگاهان مسایل سیاسی، حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین را یک فرد پر نفوذ در کشور می‌دانند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «این محدودیت‌ها لازم نبود. مصلحت نیست و برخلاف روحیه اعتمادسازی است که در افغانستان ضرورت است.»

نزدیکان حامد کرزی به طلوع‌نیوز همچنان تایید کرده بودند که سه دعوت رسمی از سوی کشورها به آقای کرزی فرستاده شده؛ اما تا کنون  به او اجازه سفر از سوی حکومت سرپرست داده نشده است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره