Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست حقانی از محقق و خلیلی؛ به عنوان یک بزرگ در وطن زندگی کنید

سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله از دو مقام حکومت پیشین هر یک محمد محقق و کریم خلیلی خواسته است تا برای خدمت به مردم خود به کشور برگردند.

آقای حقانی در یک همایش مردمی در بایمان گفته است که دروازه تعامل به روی همه باز است و هر فرد می‌تواند به‌گونه‌ی آزادانه به کشور برگردد.

سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله گفت: «مردم عزتمند اهل تشیع و هزاره یک امتیاز دیگر هم دارند و به نظر من بزرگان و ریش‌سفیدان که در خارج هستند؛ مثل استاد محقق و کریم خلیلی صاحب نیز چنین می‌گوییم که این کار بد است چون از خود قوم و ملت دارید، بیایید مثل یک ریش‌سفید در وطن خود زندگی کنید.»

سرپرست وزارت داخله تاکید کرده است که هیچ مشکل زبانی و قومی در کشور وجود ندارد.

آقای حقانی افزود: «ما در تاریخ افغانستان جنگ مذهبی نداریم. این یک مثال روشن است که امروز ما در این‌جا گردهم جمع شدیم و احترام متقابل به یکدیگر داریم.»

عبدالله سرحدی، والی بامیان در این همایش گفت: «در تمام افغانستان بل خصوص در بامیان، عقده‌هایی که بود، با آمدن امارت اسلامی ختم شد.»

سراج‌الدین حقانی پیش از این گفته بود که مردم افغانستان یک صدا هستند و هیچ قدرت نمی‌تواند آنان را متفرق سازد.

خواست حقانی از محقق و خلیلی؛ به عنوان یک بزرگ در وطن زندگی کنید

آقای حقانی در یک همایش مردمی در بایمان گفته است که دروازه تعامل به روی همه باز است و هر فرد می‌تواند به‌گونه‌ی آزادانه به کشور برگردد.

تصویر بندانگشتی

سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله از دو مقام حکومت پیشین هر یک محمد محقق و کریم خلیلی خواسته است تا برای خدمت به مردم خود به کشور برگردند.

آقای حقانی در یک همایش مردمی در بایمان گفته است که دروازه تعامل به روی همه باز است و هر فرد می‌تواند به‌گونه‌ی آزادانه به کشور برگردد.

سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله گفت: «مردم عزتمند اهل تشیع و هزاره یک امتیاز دیگر هم دارند و به نظر من بزرگان و ریش‌سفیدان که در خارج هستند؛ مثل استاد محقق و کریم خلیلی صاحب نیز چنین می‌گوییم که این کار بد است چون از خود قوم و ملت دارید، بیایید مثل یک ریش‌سفید در وطن خود زندگی کنید.»

سرپرست وزارت داخله تاکید کرده است که هیچ مشکل زبانی و قومی در کشور وجود ندارد.

آقای حقانی افزود: «ما در تاریخ افغانستان جنگ مذهبی نداریم. این یک مثال روشن است که امروز ما در این‌جا گردهم جمع شدیم و احترام متقابل به یکدیگر داریم.»

عبدالله سرحدی، والی بامیان در این همایش گفت: «در تمام افغانستان بل خصوص در بامیان، عقده‌هایی که بود، با آمدن امارت اسلامی ختم شد.»

سراج‌الدین حقانی پیش از این گفته بود که مردم افغانستان یک صدا هستند و هیچ قدرت نمی‌تواند آنان را متفرق سازد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره