Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه تلاش‌های حکومت برای شناسایی و پرداخت حقوق معلولان، یتیمان و بیوه‌ها

وزارت شهدا و معلولان می‌گوید که کار تصفیه معلولان، یتیمان و بیوه‌ها در سراسر کشور که برای شناسایی افراد مستحق انجام می‌شود، ۹۰ درصد تکمیل شده است.

فیصل خاموش، سخنگوی وزارت شهدا و معلولان می‌گوید که این وزارت در سه ماه پسین سال روان خورشیدی تنخواه حدود ۴۰۰ هزار معلول، یتیم و بیوه را پرداخت کرده است.

آقای خاموش افزوده که به هدف شفاف‌سازی توزیع تنخواه معلولان، یتیمان و بیوه‌ها، آنان دیتابیسی را در ۱۸ ولایت به شمول مرکز فعال ساخته‌اند.

فیصل خاموش گفت: «روند پرداخت حقوق ماهانه معلولان، یتیمان و بیوه‌ها از شش ماه اول امسال در سراسر کشور آغاز شده است و تاکنون حدود ۴۰۰هزار معلول، یتیم و بیوه حقوق دریافت کرده‌اند و این روند ادامه دارد.»

همزمان با این، شماری از معلولان از کندی روند پرداخت تنخواه شان انتقاد می‌کنند و از وزارت شهدا و معلولان می‌خواهند تا تنخواه شان را به موقع پرداخت کند.

میر برکت الله، معلول گفت: «از سال گذشته و امسال شش ماه حقوق ما باقی مانده. معلولان با مشکلات زیادی مواجه هستند و از وزارت شهدا و معلولان می‌خواهیم که حقوق ما را به موقع پرداخت کند.»

اسدالله یکی دیگر از معلولان گفته است: «ما از وزارت [شهدا و معلولان] می‌خواهیم که در پرداخت حقوق معولولان، یتیمان و بیوه‌ها توجه کند، زیرا معلولان قشر بسیار فقیر هستند و حکومت باید به آن‌ها توجه بیشتری داشته باشد.»

ازسوی دیگر، بسته‌گان معلولان، یتیمان و بیوه‌ها بر شفافیت و مدیریت روند پرداخت تنخواه تاکید ‌می‌کنند.

زرغونه یعقوبی، یکی از بسته‌گان معلول گفت: «وزارت باید معلولان، یتیمان و بیوه‌ها را به درستی تصفیه کند و باید در این زمینه فساد صورت نگیرد و از معلول بودن یا نبودن خانواده اطلاع‌رسانی شود.»

بربنیاد اطلاعات وزارت شهدا و معلولان، تاکنون بیش از ۶۳۸ هزار معلول، یتیم و بیوه در سراسر کشور ثبت شده‌‌اند که از این جمله بیش از ۱۸۰ هزار معلول، نزدیک به ۴۰۰ هزار یتیم و بیش از ۸۷ هزار بیوه در این وزارت به ثبت رسیده‌اند.

ادامه تلاش‌های حکومت برای شناسایی و پرداخت حقوق معلولان، یتیمان و بیوه‌ها

شماری از معلولان از کندی روند پرداخت تنخواه شان انتقاد می‌کنند و از وزارت شهدا و معلولان می‌خواهند تا تنخواه را به موقع پرداخت کند.

تصویر بندانگشتی

وزارت شهدا و معلولان می‌گوید که کار تصفیه معلولان، یتیمان و بیوه‌ها در سراسر کشور که برای شناسایی افراد مستحق انجام می‌شود، ۹۰ درصد تکمیل شده است.

فیصل خاموش، سخنگوی وزارت شهدا و معلولان می‌گوید که این وزارت در سه ماه پسین سال روان خورشیدی تنخواه حدود ۴۰۰ هزار معلول، یتیم و بیوه را پرداخت کرده است.

آقای خاموش افزوده که به هدف شفاف‌سازی توزیع تنخواه معلولان، یتیمان و بیوه‌ها، آنان دیتابیسی را در ۱۸ ولایت به شمول مرکز فعال ساخته‌اند.

فیصل خاموش گفت: «روند پرداخت حقوق ماهانه معلولان، یتیمان و بیوه‌ها از شش ماه اول امسال در سراسر کشور آغاز شده است و تاکنون حدود ۴۰۰هزار معلول، یتیم و بیوه حقوق دریافت کرده‌اند و این روند ادامه دارد.»

همزمان با این، شماری از معلولان از کندی روند پرداخت تنخواه شان انتقاد می‌کنند و از وزارت شهدا و معلولان می‌خواهند تا تنخواه شان را به موقع پرداخت کند.

میر برکت الله، معلول گفت: «از سال گذشته و امسال شش ماه حقوق ما باقی مانده. معلولان با مشکلات زیادی مواجه هستند و از وزارت شهدا و معلولان می‌خواهیم که حقوق ما را به موقع پرداخت کند.»

اسدالله یکی دیگر از معلولان گفته است: «ما از وزارت [شهدا و معلولان] می‌خواهیم که در پرداخت حقوق معولولان، یتیمان و بیوه‌ها توجه کند، زیرا معلولان قشر بسیار فقیر هستند و حکومت باید به آن‌ها توجه بیشتری داشته باشد.»

ازسوی دیگر، بسته‌گان معلولان، یتیمان و بیوه‌ها بر شفافیت و مدیریت روند پرداخت تنخواه تاکید ‌می‌کنند.

زرغونه یعقوبی، یکی از بسته‌گان معلول گفت: «وزارت باید معلولان، یتیمان و بیوه‌ها را به درستی تصفیه کند و باید در این زمینه فساد صورت نگیرد و از معلول بودن یا نبودن خانواده اطلاع‌رسانی شود.»

بربنیاد اطلاعات وزارت شهدا و معلولان، تاکنون بیش از ۶۳۸ هزار معلول، یتیم و بیوه در سراسر کشور ثبت شده‌‌اند که از این جمله بیش از ۱۸۰ هزار معلول، نزدیک به ۴۰۰ هزار یتیم و بیش از ۸۷ هزار بیوه در این وزارت به ثبت رسیده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره