Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ریچارد بنت: بیش از ۶۰هزار زن شاغل در افغانستان بی‌کار شده‌اند

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در ۵۴مین نشست شورای حقوق بشر گفته است پس از وضع محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان، بیش از ۶۰هزار زن شاغل بی‌کار شده‌اند.

نماینده‌های برخی کشورها در این نشست که به میزبانی دیدبان حقوق بشر برگزار شده، روی حق کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان نیز تاکید ورزیده‌اند.

آقای بنت گفته است: «من بارها درباره نقض سیستماتیک حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران در افغانستان گزارش داده‌ام که تمام جنبه‌های زندگی آنان به شمول حق آموزش، حق کار و حق اشتراک آنان در جامعه را محدود می‌سازد. طالبان اخیرا فعالیت‌های زنان را محدود کرده است؛ حتی فعالیت آرایشگاه‌ها در افغانستان را منع کرده و تقریبا ۶۰هزار شغل برای زنان در جامعه افغانستان را حذف کرده‌اند.»

نصیراحمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این نشست گفته است: «وضعیت در افغانستان با گذشت هر روز بدتر می‌شود. نقض سیستماتیک حقوق بشر، مجازات، بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی هنوز هم در افغانستان از سوی طالبان انجام می‌شود.»

در همین حال، نماینده‌های ایران و پاکستان در این نشست به طرف‌داری از حق کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان سخن گفته‌اند.

حامد اسماعیل‌پور، نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است: «ما نگران ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و فرصت‌های شغلی محدود برای زنان افغان هستیم. ما از حاکمان کنونی افغانستان می‌خواهیم تا اطمینان دهند که زنان و دختران به فرصت‌های شغلی و آموزشی در این کشور دسترسی دارند.»

زمان مهدی، معاون نماینده پاکستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چنین گفته است: «ما بار دیگر از مقام‌های کنونی افغانستان می‌خواهیم که برای از سرگیری تحصیلات زنان گام بردارند و زنان را اجازه دهند تا در فعالیت‌های کمک‌رسانی به مردم افغان سهیم شوند. با همبستگی واقعی با مردم افغانستان، از مقام‌های کنونی افغانستان می‌خواهیم تا به حقوق و آزادی‌های تمام افغان‌ها، به شمول زنان و دختران بربنیاد آموزه‌های اسلام و تعهدات حقوق بشری آنان با جامعه جهانی احترام بگذارند.»

لبنا قسیم، معاون نماینده دایمی امارات متحده عربی در شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به ادامه‌ی محدودیت‌های آموزشی و کاری بانوان، گفته است که هیچ «تغییری اخیرا در اوضاع افغانستان» به میان نیامده است.

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید که حقوق بانوان در کشور بر بنیاد قوانین اسلامی تامین است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «افغانستان یک کشور اسلامی است و حقوق را ما از دیدگاه شریعت اسلامی تعریف می‌کنیم و مردم ما هم خواهان همان حقوق هستند که شریعت اسلامی برای‌شان داده. من متیقن هستم که در افغانستان نظام و حاکمیت فعلی حق هیچ‌کسی را ضایع نمی‌کند.»

نماینده‌های بیش از چهل کشور در پنجاه‌وچهارمین نشست شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد به‌گونه‌ی حضوری و یا مجازی شرکت کرده‌اند.

ریچارد بنت: بیش از ۶۰هزار زن شاغل در افغانستان بی‌کار شده‌اند

در همین حال، نماینده‌های ایران و پاکستان در این نشست به طرف‌داری از حق کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان سخن گفته‌اند.

تصویر بندانگشتی

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در ۵۴مین نشست شورای حقوق بشر گفته است پس از وضع محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان، بیش از ۶۰هزار زن شاغل بی‌کار شده‌اند.

نماینده‌های برخی کشورها در این نشست که به میزبانی دیدبان حقوق بشر برگزار شده، روی حق کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان نیز تاکید ورزیده‌اند.

آقای بنت گفته است: «من بارها درباره نقض سیستماتیک حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران در افغانستان گزارش داده‌ام که تمام جنبه‌های زندگی آنان به شمول حق آموزش، حق کار و حق اشتراک آنان در جامعه را محدود می‌سازد. طالبان اخیرا فعالیت‌های زنان را محدود کرده است؛ حتی فعالیت آرایشگاه‌ها در افغانستان را منع کرده و تقریبا ۶۰هزار شغل برای زنان در جامعه افغانستان را حذف کرده‌اند.»

نصیراحمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این نشست گفته است: «وضعیت در افغانستان با گذشت هر روز بدتر می‌شود. نقض سیستماتیک حقوق بشر، مجازات، بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی هنوز هم در افغانستان از سوی طالبان انجام می‌شود.»

در همین حال، نماینده‌های ایران و پاکستان در این نشست به طرف‌داری از حق کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان سخن گفته‌اند.

حامد اسماعیل‌پور، نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است: «ما نگران ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و فرصت‌های شغلی محدود برای زنان افغان هستیم. ما از حاکمان کنونی افغانستان می‌خواهیم تا اطمینان دهند که زنان و دختران به فرصت‌های شغلی و آموزشی در این کشور دسترسی دارند.»

زمان مهدی، معاون نماینده پاکستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چنین گفته است: «ما بار دیگر از مقام‌های کنونی افغانستان می‌خواهیم که برای از سرگیری تحصیلات زنان گام بردارند و زنان را اجازه دهند تا در فعالیت‌های کمک‌رسانی به مردم افغان سهیم شوند. با همبستگی واقعی با مردم افغانستان، از مقام‌های کنونی افغانستان می‌خواهیم تا به حقوق و آزادی‌های تمام افغان‌ها، به شمول زنان و دختران بربنیاد آموزه‌های اسلام و تعهدات حقوق بشری آنان با جامعه جهانی احترام بگذارند.»

لبنا قسیم، معاون نماینده دایمی امارات متحده عربی در شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به ادامه‌ی محدودیت‌های آموزشی و کاری بانوان، گفته است که هیچ «تغییری اخیرا در اوضاع افغانستان» به میان نیامده است.

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید که حقوق بانوان در کشور بر بنیاد قوانین اسلامی تامین است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «افغانستان یک کشور اسلامی است و حقوق را ما از دیدگاه شریعت اسلامی تعریف می‌کنیم و مردم ما هم خواهان همان حقوق هستند که شریعت اسلامی برای‌شان داده. من متیقن هستم که در افغانستان نظام و حاکمیت فعلی حق هیچ‌کسی را ضایع نمی‌کند.»

نماینده‌های بیش از چهل کشور در پنجاه‌وچهارمین نشست شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد به‌گونه‌ی حضوری و یا مجازی شرکت کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره