Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عفو‌‌بین‌الملل: مکتب‌های متوسطه و لیسه به روی دختران افغان بازگشایی شود

سازمان عفو بین الملل در دوسالگی ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان، خواهان اقدام فوری امارت اسلامی بر بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه به روی دختران شده است.

این سازمان ممنوعیت آموزش در افغانستان را برای آینده دختران افغان یک خطر جدی خوانده و گفته که با گذشت دوسال از ممنوعیت دسترسی دختران به مکتب متوسطه و لیسه، هیچ تغییری در این وضعیت نیامده است.

امروز دوشنبه ۱۸ سپتمبر (۲۷ سنبله) دوسال از ممنوعیت حضور دختران در مکاتب متوسطه و لیسه در افغانستان از سوی امارت اسلامی، می‌گذرد.

هم‌زمان با این روز، انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، بار دیگر از مسدود ماندن مکتب‌های بالاتر از صنف ششم در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان بازگشایی درهای آموزش به روی دختران شده است.

به باور آقای گوترش این ممنوعیت "نقض" غیرقابل توجیه حقوق بشر است و صدمه طولانی مدت برای افغانستان دارد.

امارت اسلامی دو سال پیش از امروز اعلام کردند که آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا "امر ثانی" تعطیل است.

روز گذشته ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفته که امارت اسلامی مخالف علوم عصری نیست بلکه برای برداشتن گام بهتر در عرصه آموزش و ظرفیت‌سازی دانش‌گاه‌ها در کشور مصمم است.

او که در یک نشستی در ولایت غور سخن می‌گفت افزوده که در بیست سال گذشته فاصله‌های زیادی بین مدارس دینی و دانش‌گاه‌ها ایجاد شده و امارت اسلامی برای برداشتن این فاصله‌ها تلاش دارد.

امارت اسلامی در این دوسال بر ساخت یک راه‌کار برای بازگشایی مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به روی دختران تاکید کرده، اما تاکنون این راه‌کار همه‌گانی نشده است.

عفو‌‌بین‌الملل: مکتب‌های متوسطه و لیسه به روی دختران افغان بازگشایی شود

به باور آقای گوترش این ممنوعیت "نقض" غیرقابل توجیه حقوق بشر است و صدمه طولانی مدت برای افغانستان دارد.

تصویر بندانگشتی

سازمان عفو بین الملل در دوسالگی ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان، خواهان اقدام فوری امارت اسلامی بر بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه به روی دختران شده است.

این سازمان ممنوعیت آموزش در افغانستان را برای آینده دختران افغان یک خطر جدی خوانده و گفته که با گذشت دوسال از ممنوعیت دسترسی دختران به مکتب متوسطه و لیسه، هیچ تغییری در این وضعیت نیامده است.

امروز دوشنبه ۱۸ سپتمبر (۲۷ سنبله) دوسال از ممنوعیت حضور دختران در مکاتب متوسطه و لیسه در افغانستان از سوی امارت اسلامی، می‌گذرد.

هم‌زمان با این روز، انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، بار دیگر از مسدود ماندن مکتب‌های بالاتر از صنف ششم در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان بازگشایی درهای آموزش به روی دختران شده است.

به باور آقای گوترش این ممنوعیت "نقض" غیرقابل توجیه حقوق بشر است و صدمه طولانی مدت برای افغانستان دارد.

امارت اسلامی دو سال پیش از امروز اعلام کردند که آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا "امر ثانی" تعطیل است.

روز گذشته ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفته که امارت اسلامی مخالف علوم عصری نیست بلکه برای برداشتن گام بهتر در عرصه آموزش و ظرفیت‌سازی دانش‌گاه‌ها در کشور مصمم است.

او که در یک نشستی در ولایت غور سخن می‌گفت افزوده که در بیست سال گذشته فاصله‌های زیادی بین مدارس دینی و دانش‌گاه‌ها ایجاد شده و امارت اسلامی برای برداشتن این فاصله‌ها تلاش دارد.

امارت اسلامی در این دوسال بر ساخت یک راه‌کار برای بازگشایی مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به روی دختران تاکید کرده، اما تاکنون این راه‌کار همه‌گانی نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره