Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت‌ها از مشکلات ایجادشده در شاه‌راه کابل – جلال‌آباد

شماری از مسافران و رانندگان موترهای باربری از مسدود ماندن شاه‌راه کابل – جلال‌آباد در دو روز گذشته، شکایت دارند.

شاه‌راه کابل – جلال‌آباد روز گذشته (یک‌شنبه) بر اثر لغزش بخشی از کوه در چند کلیومتری دروازه خروجی پل چرخی کابل مسدود شد و شماری از مسافران در دو سوی محل رویداد، گیرماندند.

علاوالدین، باشنده جلال‌آباد در باره مشکلات مردم گفت: «برای مسافرها این بسیار مشکل است. در این‌جا جنازه است، مریض و مسافر است. مشکلات مردم زیاد است.»

عثمان، راننده می‌گوید: «در میان آنان مرده است، مریض است و زخمی هم است. هر رقم مردم در این مسیر رفت و آمد می‌کنند و بسیار مشکل بزرگ است که این کوه لغزش دارد و یک مشکل بزرگ برای مردم ایجاد کرده است.»

گفته شده است که لغزش کوه متوقف نشده و هنوزهم پارچه‌های سنگ از این کوه فرو می‌ریزد.

گلا خان، راننده گفت: «در این راه تیلر نمی‌تواند بیاید. اگر تیلر در این راه بیاید یا چپه می‌شود یا هم خراب می‌شود. ما ده یا پانزده لک را سبزی بار کردیم، اگر ما این‌جا یک شب و یا دو شب ایستاده شویم، مالک ما کرایه نمی‌دهد.»

وزارت دفاع می‌گوید شاه‌راه عمومی به روی رفت و آمد مسدود است؛ اما یک مسیر دیگر را به‌گونه‌ی موقتی برای رفت و آمد مسافران ساخته‌اند.

نصرت الله، نماینده کندک ساختمانی وزارت دفاع در این باره گفت: «در حدود یک کلیومتر سرک است که ما راه را باز کردیم. سرک تازه اعمار کردیم. این‌جا ماشینری فعال داریم.»

از سویی‌هم، سخنگوی وزارت فواید عامه نیز در پیوند به ادامه بسته ماندن این شاه‌راه، از شهروندان خواسته است که از راه "لته بند" و یا ولسوالی تگاب کاپیسا رفت و آمد کنند.

این در حالی‌ست که از چندی می‌شود شاه‌راه سالنگ نیز به دلیل بازسازی مسدود شده و مشکلات شهروندان برای رفتن به شمال کشور و برعکس آن را  دشوارتر ساخته است.

شکایت‌ها از مشکلات ایجادشده در شاه‌راه کابل – جلال‌آباد

وزارت دفاع می‌گوید شاه‌راه عمومی به روی رفت و آمد مسدود است؛ اما یک مسیر دیگر را به‌گونه‌ی موقتی برای رفت و آمد مسافران ساخته‌اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از مسافران و رانندگان موترهای باربری از مسدود ماندن شاه‌راه کابل – جلال‌آباد در دو روز گذشته، شکایت دارند.

شاه‌راه کابل – جلال‌آباد روز گذشته (یک‌شنبه) بر اثر لغزش بخشی از کوه در چند کلیومتری دروازه خروجی پل چرخی کابل مسدود شد و شماری از مسافران در دو سوی محل رویداد، گیرماندند.

علاوالدین، باشنده جلال‌آباد در باره مشکلات مردم گفت: «برای مسافرها این بسیار مشکل است. در این‌جا جنازه است، مریض و مسافر است. مشکلات مردم زیاد است.»

عثمان، راننده می‌گوید: «در میان آنان مرده است، مریض است و زخمی هم است. هر رقم مردم در این مسیر رفت و آمد می‌کنند و بسیار مشکل بزرگ است که این کوه لغزش دارد و یک مشکل بزرگ برای مردم ایجاد کرده است.»

گفته شده است که لغزش کوه متوقف نشده و هنوزهم پارچه‌های سنگ از این کوه فرو می‌ریزد.

گلا خان، راننده گفت: «در این راه تیلر نمی‌تواند بیاید. اگر تیلر در این راه بیاید یا چپه می‌شود یا هم خراب می‌شود. ما ده یا پانزده لک را سبزی بار کردیم، اگر ما این‌جا یک شب و یا دو شب ایستاده شویم، مالک ما کرایه نمی‌دهد.»

وزارت دفاع می‌گوید شاه‌راه عمومی به روی رفت و آمد مسدود است؛ اما یک مسیر دیگر را به‌گونه‌ی موقتی برای رفت و آمد مسافران ساخته‌اند.

نصرت الله، نماینده کندک ساختمانی وزارت دفاع در این باره گفت: «در حدود یک کلیومتر سرک است که ما راه را باز کردیم. سرک تازه اعمار کردیم. این‌جا ماشینری فعال داریم.»

از سویی‌هم، سخنگوی وزارت فواید عامه نیز در پیوند به ادامه بسته ماندن این شاه‌راه، از شهروندان خواسته است که از راه "لته بند" و یا ولسوالی تگاب کاپیسا رفت و آمد کنند.

این در حالی‌ست که از چندی می‌شود شاه‌راه سالنگ نیز به دلیل بازسازی مسدود شده و مشکلات شهروندان برای رفتن به شمال کشور و برعکس آن را  دشوارتر ساخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره